Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
Bulletin 255
Leo Brabanticus, 9 mei 2011

Leo Brabanticus

Machangulo als nagel aan de doodskist van Amsberg-Zorreguieta

Omdat de familie Amsberg-Zorreguieta op 20 november 2009 aan Balkenende schreef dat zij de vakantievilla op Mozambique zou verkopen 'zodra de bouw was voltooid', dacht ieder fatsoenlijk mens dat met de afronding van de bouw in het voorjaar van 2010 er eindelijk een dikke streep kon worden gezet onder die nare kwestie-Machangulo.

De zaak heeft het Nederlandse volk meer dan twee jaar danig beroerd. Ze heeft Hoedeman,(1) Amsberg-vriend, (2) Mozambique-redacteur van De Volkskrant én (3) historisch futuristish biograaf' van 'koning' (?) Willem IV, even zo lang als een kat in het nauw de raarste sprongen doen maken - waarover het laatste woord nog niet gesproken is - en ze heeft de monarchie enkele ferme opdoffers bezorgd. En dat in een tijd dat deze juist het ene charme-offensief na het andere ontplooide om die afschuwelijke republiek, ten aanzien waarvan naar men zegt met name Zorreguieta nog meer dan de andere leden zich als de kwade genius van de familie gedraagt, buiten de deur en dus vooral ook buiten 'onze' privé-zaken te houden.

Terwijl alles nu dus in een soort sluimertoestand verkeert, begaan A en Z weer een nieuwe blunder, die temeer aantoont dat het paar geen enkel benul heeft van de functie waarop het zich naar gezegd wordt al ongeveer tien jaar aan het voorbereiden is. De twee alsmaar feestende, uitgaande, geld-verslindende en daarbij ook tegelijk nog de meest schijnheilige jet-set-smoelen trekkende troonopvolgers bij de gratie Gods zullen waarschijnlijk nooit beseffen wat er werkelijk van hen verwacht wordt. We kunnen dat ook nu nog steeds niet genoeg zeggen, wat altijd beter is dan dat eerst de revolutie over ons heen komt.

Want - hoe zeer Pro Republica daar ook geslagen tegenstander van is - , die revolutie zal er komen, omdat zij die wanen zich van niemand ook maar iets behoeven aan te trekken, gewoon hun gang blijven gaan, mede omdat er in regering en parlement steeds alsmaar lieden blijven functioneren die zelf noch het inzicht noch de moed hebben de feestvierders, opmakers en harlekijnen tijdig naar huis te sturen.

Wat is er dan precies aan de hand ? Ondanks alle dure beloften aan de premier de vakantie-villa na het gereedkomen te verkopen, gebeurde er in het voorjaar van 2010 niets, helemaal niets. Nu is het nog een beetje voor te stellen dat mensen die het zo druk hebben met het dienen van het vaderland als de Amsbergers, best een dag of wat later kunnen reageren. We kunnen ons ook nog voorstellen dat in deze crisistijd het moeilijk is kopers voor het pand te vinden zelfs onder de bevriende geld yet-set.. Maar helemaal niets zeggen, de zaak doodzwijgen, doen alsof je neus bloedt, zelfs geen telefoontje naar Balkenende plegen om een en ander uit te leggen, daarmee althans de schone schijn ophoudend zich aan de gemaakte afspraak te houden en althans enig fatsoen - 'fatsoen 'moet je doen' - en wat goede wil te tonen om de zaak niet te laten escaleren, neen, niets van dat alles.

Zelfs als regering en volk zouden hebben willen accepteren dat alles - vertraging en woordbreuk - uitsluitend aan 'overmacht' te wijten zou zijn (quod non), zou misschien nog wel genade voor recht gegolden kunnen hebben. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het paar daarmee ook voorgoed van die loodzware ballast waarmee ze zich zelf en het land hadden opgezadeld, af geweest zou zijn. Neen, dat zeker maar een en ander tekent de mentaliteit van beide troonverbeiders om de strijd met regering en volk tot op het scherpst van de snede uit te vechten, wetend - denkend althans - dat er nog genoeg hielenlikkers en kontenkruipers in de politieke partijen zitten die nog steeds zweren bij de vergane oranje-mythe. De vlla is niet alleen niet verkocht, zij is zelfs nooit te koop aangeboden!

Maar was er überhaupt wel sprake van overmacht? Volgens het betrouwbare bericht in het NRC van 16/17.IV zeggen eilandbewoners en mede-investeerders dat het paar sinds de oplevering van de bouw gewoon tijdens de WKspelen - niet er nà - 'meerdere malen' in het kant-en-klare huis verbleef. De RVD kon dan ook niet anders dan toegeven dat Amsberg en Zorreguieta in Machangulo wel degelijk tijdens het WK-voetbal (juni/juli 2010) in Zuid-Afrika gelogeerd hebben. Vanzelfsprekend ging de RVD-mededeling vergezeld van niets ter zake doende smoesjes over 'het gelijktijdig bezoeken van een bouwvergadering en inspectie'. Er was dus helemaal geen sprake van overmacht, wel van onwil.

Het huis staat er dus. Ook de Stichting Administratiekantoor Machangulo o.l.v. jet-setvriendje Fentener van Vlissingen is volgens de Kamer van Koophandel nog steeds actief (id). Ook alle vroegere in de artikelen van Pro Repblica genoemde namen als Machangulo SA, Alejandro Tawil (oud vriendje van Zorreguieta), directeur van het Machangulo-ontwikkelingsbedrijf - volgens Balkenende de onafhankelijke vereniging van eigenaars - zou nog druk doende zijn te bouwen, makelaar Pam Goding, induna Nhonguane komen we tegen en liggen de verkochte percelen er ook nog - onaangeroerd - bij (Id).

Zelfs wanneer we aannemen dat de reizen van uit Maputo naar Zuid-Afrika onontbeerljk waren om het Nederlanse elftal tot kampioen te schreeuwen en geen 'snoepreisjes' in de echte zin des woord, zo zijn de volgende vragen op hun plaats:

1. hoeveel van die ontbeerlijke reizen zijn door het paar gemaakt?

2. waren er meereizeigers? Zo ja, wie ?

3. hoe werden die reizen gemaakt? Daar het zo goed als onwaarschijnlijk is dat de reizen niet per speedboot van Maputo naar Machangulo zijn gemaakt, hetgeen volgens de NRC-verslaggevers betekend zou hebben dat men eerst tegen het golvende hoge water en de sterke stroming de Maputobaai moest oversteken, vervolgens op de noordkust van Machangulo 'door de branding moest waden en dan twee uur stevig moest doorstappen over het volkomen verlaten strand' om bij de vakantiewoning te geraken, zal er altijd wel vanaf Maputo gevlogen zijn naar de landingsstrip op het schiereiland welke het paar - volgens Hoedeman vroeger - al had laten aanleggen en vandaar wellicht zijn doorgevlogen naar Zuid-Afrika. Ook volgens het NRC zou Amsberg 'zelf meestal vliegen'.

4. wie betaalde de reizen? Heeft de staat daarin ook geparticipeerd?

Zo kon het dus allemaal gebeuren dat het paar geen gelegenheid had om Balkenende te informeren, terwijl deze zelf te schijterig of te laf of te onnozel was om er zelf eens flink achteraan te gaan. De nota bene speciaal door de premier in het leven geroepen stichting, die de koninklijke aandelen beheerde, kon niet worden 'opgedoekt, hoewel het bouwbedrijf Vilanculos Madeira in het voorjaar van 2010 de villa had opgeleverd (id).

Als door een adder gestoken heeft de RVD, weer eens achter de feiten aanhollend, op het bericht in het NRC gereageerd (18.IV): het huis is nog helemaal niet klaar; omwonenden en mede-investeerderds liegen als een prins Bernhard en Amsberg en Zorreguieta zijn al in geen tien maanden daar geweest (dat klopt: de WK waren in juli voorbij: LB) maar de oplevering zal nu 'vóór de zomer plaatsvinden' (NRC 18.IV). Op de vraag wat er dan nog ontbreekt aan de woming (bv. het naamplaatje op de deur) en waar de familie in die twee maanden dan wel verbleef, volgde geen antwoord. Volgens Van Raak(SP) gaat het hier kennlijk niet om een vakantiewoning maar om een vastgoedbelegging. Ik vraag dan wel wat die ontwikkelingsretoriek - zoals Pro Republica toen al zei - daarmee van doen had.

Uitslag : toelatingsexamen voor de baan van koning: gezakt.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander