Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
Bulletin 245
Leo Brabanticus, 24 februari 2011

Leo Brabanticus

Wat is er nu eigenlijk precies aan de hand op de Horsten in Wassenaar/Voorschoten?

Oosterhuis in perikelen

Huub Oosterhuis is van alles. Hij is van huis uit theoloog, heeft de katholieke liturgie verrijkt met prachtige poëzie, is uit de Jezuiëtenorde getreden, was ooit actief in de politiek, waar hij zich met name inzette voor de republikeinse en pacifistische PSP, kwam in aanraking met de familie Amsberg,verwisselde zijn republikeinse opvattingen voor geloof in de monarchie en werd zelfs net als Tjeenk Willink, Lubbers, Snel en Fasseur vertrouwensman van mevrouw.

Ik heb vroeger (en doe dat nog steeds) wel eens flink gemopperd - een zwak woord - op al die bewuste en onbewuste hermelijnaanbidders, die mijns inziens eigenlijk veel meer dan de Beatrixen, Willemen en Maxima's de gevaarlijkste tegenstanders van Pro Republica zijn.

Deze aanhangers kunnen grosso modo verdeeld worden in twee groepen. De eerste bestaat - overigens is dat wereldwijd ooi zo - uit dat deel van de bevolking dat gepaaid wordt met feestjes, gratis oranjebitter, gelduitdelingen, mooie pakken, prachtige koetsen en schitterende paleizen. In de 18e eeuw sprak men in Nederland van het oranje-grauw. Het momentele boegbeeld van die groep is Erica Terpstra. De arme vrouw heeft beter verdiend, maar zo te zien lijdt ze er niet onder.

Het zijn de lokale oranje verenigingen die - rijk door de overheid gesubsidieerd - de festiviteiten organiseren, voor welke activiteit de bestuurders en de leden worden beloond met een vetleren medaille die op het gemeentehuis door de burgemeester — 'het heeft H.M. behaagd' - wordt uitgereikt.

Ieder jaar komt er zo weer een kwak van die voor eeuwig gebonden getrouwen bij. Hun namen worden in de kranten genoemd. De dragers lopen met hun eretekenen op straat en in de supermarkten. Ze paraderen zelfs in de overlijdensadvertenties. Het zijn deze lieden die levend het monarchale stemvee vormen en trouw het gedrag van de Balkenendes, Verhagens, Cohens, Ruttens, Marijnissens en Halsema's etc. kopiëren.

Toegegeven zij, dat de aanhang de laatste tijd - zoals ook bij de kerken - zienderogen afkalft. Spraken mevrouw en haar ogendienaars - dat is de tweede groep - nog niet zo lang geleden over een aanhang van meer dan 80%, tegenwoordig schijnt dat gedaald te zijn tot onder de 50.

Overigens:waarom verzet mevrouw zich zo tegen een plebisciet over de monarchie? Iedereen zou daar blij mee moeten zijn: eindelijk duidelijkheid!

De tweede - zojuist al genoemde — groep is die van de slippendragers. Anders dan de leden van groep I hebben deze dames en heren een groot materieel belang bij het in standhouden van de bestaande orde. We vinden hier dan ook allerlei mensen bij elkaar wier functie wezenlijk bedreigd wordt - althans dat denken ze - wanneer Nederland overgaat tot een ander regeringsstelsel, hoe onschuldig verder ook. Onder hen vinden we natuurlijk vooral degenen die direct of indirect betrokken zijn bij de hofhouding. Het zou interessant zijn wanneer een van de leden van Pro Republica eens in staat was een gedocumenteerd overzicht van al die dames en heren met salaris te publiceren.

Vervolgens zijn belanghebbend de politici en ambtenaren die de staatsentourage van mevrouw vormen: ministers, parlementariërs, departements- en kamerbeambten, provinciale commissarissen, burgemeesters, diplomaten, gerechtsdienaren, soldaten en agenten, lage en hoge adel, hofleveranciers en bepaalde onderwijsgevenden, journalisten, notarissen, beoefenaars der kunsten, kortom: eigenlijk iedereen die zich zelf tot de elite rekent. Zij praten het volk aan hoe oranjegezind het volk is, met het gevolg dat het zich ook zo gaat gedragen. Als de meester op de basisschool de discipelen vaderlandse liederen leert, de leraar van het VWO traditioneel oreert over de eeuwenlange weldaden der Oranjes - want dat staat in zijn docentenboeken - en de docent hedendaagse geschiedenis de 19e eeuwse meesters blijft napraten, is Amsberg nog lang verzekerd van dit soort oudbakken kost: de liefde tot de vorst is ons volk aangeboren.

Zoals gezegd zijn de leden van de tweede groep de eigenlijke tegenstanders van Pro Republica door hun maatschappelijke positie. Zij bedenken de charme-offensieven, praten haar - en die van Maurits, Willem III, Lippe en Zorreguieta goddelijke afkomst aan, lossen haar financiële problemen op en nemen hen, voor zover ze minister of intimus zijn, in bescherming. Bij de wetgeving beroepen ministers en staatssecretarissen zich op grond van dat onmogelijke grondwetsartikel over de koninklijke onschendbaarheid, voor de niet-direct-politieke zaken betreffende persoonlijke, vriendschapsadviezen over hebben we ten overvloede het 'geheim van het Noordeinde'. Deze afgeleide uitbreiding van de onschendbaarheid maakt de problematiek alleen maar groter.

Dit geheim impliceert dat de vriend die iets genoemd heeft wat niet gezegd had mogen worden, onmiddellijk in de hoogste graad van opwinding geraakt en begint te liegen als een prins Bernhard, waarmee hij de zaak slechts verergert. Buitenlanders die iets naar buiten brengen staan verbijsterd als hun een verklaring wordt voorgelegd dat mevrouw niets gezegd heeft, niets gezegd kan hebben en dat de bezoeker zich vergist heeft. Of hij een en ander maar wil herroepen. Als buitenlander trekt hij zich van de hele heisa niets aan. Vanmiddag is hij alweer vertrokken en ze zoeken het zelf maar uit daar in Den Haag, is zijn enige reactie. Als hij geen buitenlander is, kan hij maar beter maken dat hij wegkomt en haar nooit meer onder ogen treedt. Dat overkwam onlangs de VVD-er Boekestein.

De mogelijkheid - welke onder andere door de Volkskrant niet uitgesloten wordt geacht is dat Amsberg en Oosterhuis 'ingestoken kaart' hebben gespeeld. Hij spreekt namens haar en in haar opdracht. Zo komt het toch bij het volk.

Het systeem der koninklijke onschendbaarheid is de dwaasheid ten top.

Laat dat mens toch zeggen wat ze wil en als dat gevaarlijk is, ontneem het staatshoofd dan de mogelijkheid om als staatshoofd te spreken. Daarvoor behoef je niet wat Giebels in Trouw beweert het ceremoniële systeem in te voeren Het is veel gemakkelijker de hele monarchie op te ruimen. Dan heb je voor de toekomst ook alle zekerheid die maar gegeven kan worden.

Mijns inziens is het duidelijk dat Oosterhuis niet goed geïnstrueerd is geweest. Of heeft hij een gruwelijke black-out gehad? Toen de 'catastrofe' zich voltrokken had, was de verdere gang van zaken een herhaling van wat zich al meer heeft afgespeeld: Oosterhuis begint te liegen dat mevrouw Amsberg had helemaal niets gezegd over een zwaar gecensureerde kerstrede. Het Dat was alleen maar zijn 'persoonlijke interpretatie en beleving' geweest. Hij vergist zich dus.

De zaak is zo simpel als wat: mevrouw heeft het natuurlijk wel gezegd en daarvoor is Rutte verantwoordelijk. Het beste is dat ze voortaan over alles er het zwijgen toe doet. Vervelend, moeilijk, jammer, maar niemand heeft toch ooit geëist dat ze staatshoofd moest zijn. Dan moet ze wel de consequenties accepteren.

Dank u wel, meneer Oosterhuis.

Mag ik U nog drie vragen stellen?

1) Het NRC (21.20) suggereert dat de kerstrede wellicht met U is tot stand gekomen. Is dat waar?

2) Beseft U hoeveel oprecht tolerante republikeinen U pijn doet met Uw onbegrijpelijke keuze voor de wijze waarop mevrouw Amsberg zich opstelt. Kunt U haar niet adviseren zelf een einde te maken aan die dwaze momentele situatie?

3) Wat vindt U van de wijd en zijd verspreide foto van de kleinkinderen in Lech, met opvallend de twee peuters van Mabel. Kan het zijn dat deze foto en haar verspreiding nog steeds onderdeel is van de politieke campagne der Amsbergers tegen de uitsluiting door de Kamers van Mabels opvolging?
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander