Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
Leo Brabanticus 237, 09.01.2010

Leo Brabanticus

Koning(in) moet helemààl niet in de regering blijven, maar juist zo snel mogelijk naar Argentinië opkrassen.

De Volkskrant van 7 januari 2011 bevat een betoog van Zijderveld en Van Ostaijen tegen vuige republikeinen die de familie Amsberg haar macht deels of zelfs geheel willen ontnemen.

Zoals bij sociologen de gewoonte is, schermen beide heren quasi-wetenschappelijk met terzake nauwelijks relevant te noemen verschillen tussen gezag en macht, in plaats van simpel te constateren dat het staatshoofd zowel ongelofelijk veel ongecontroleerde macht als intransparant gezag bezit.

Het zal het Nederlandse volk trouwens een zorg zijn wat tot de ene en wat tot de andere component behoort.

Het enige dat telt is slechts dat de familie - onder steeds wisselende namen - zich met al haar tengels ten eigen faveure diep ingegraven heeft in de Nederlandse samenleving.

Sociologen zouden nuttiger werk doen met het grondig sociaal, economisch en politiek doorlichten van de maatschappij op dit ene facet van de beïnvloedingspogingen door het vorstenhuis in de loop der jaren.

Of het nu gaat om het uitreiken van onderscheidingen of het toekennen van een substantieel levensonderhoud, het toestaan van de gunst om de hoge personen aan te raken (waarvan de foto's door de gehele familie gaan) of om het veelvuldig gebruik van munten, verwijzingen in namen (KNVB, koninklijke AH etc.), het bidden in kerken voor de koning of het simpel vernoemen in kranten en tijdschriften van een of andere al dan niet betwiste heldendaad, of wat dan ook: altijd is er de gratis reclame, de ongemerkte beïnvloeding.

Het gewraakte artikel van de heren Zijderveld en Van Ostaijen word al vergezeld door een halve pagina grote foto van mevrouw met dat hooghartige schmeichelnde lachje van haar alsof de lezers niet zouden weten over wie we het nu weer hebben. Welnu dat noemen we nu beïnvloeding.

Werkelijk nuttig sociologisch werk als zoëven bedoeld, is natuurlijk onbegonnen werk. Zo' n onderzoeker zou in principe bedolven kunnen worden door een zondvloed van feiten. Alleen al het nagaan van wat 'geheime kamerheren' van mevrouw in haar opdracht precies in een dorp of stad uitgespookt hebben, is monnikenwerk.

Veel erger dan een teveel aan feiten bedreigt de onderzoeker echter een tekort. De archieven zijn geruimd en als dat niet het geval is, kan of mag hij er niet in. En om ook het meest ergerlijke te noemen : de archieven zijn opgeschoond. Alle archieven, dus niet alleen de staatsarchieven. Vorsten beschouwen deze per definitie als particulier eigendom. Over macht gesproken! In de laatste eeuw waren Mecklenburg, Lippe en Amsberg beruchte papierscheurders, -verbranders en -snipperaars. Een enkel vriendje dat wèl nog binnen mag komen - Fasseur bv. - moet eerst beloven alleen maar iets te schrijven 'waarin mevrouw of mijnheer zich herkennen'.

Zo wordt elke monarchale geschiedenis jaar in jaar in jaar uit verkracht en Zijderveld en Van Ostaijen maar in het wilde weg door zwammen. Er is een veel toepasselijker woord mogelijk maar dat gebruik ik niet om niet ordinair te worden gevonden. Bedriegen en liegen zijn een monarchaal attribuut, maar het gebruik van een duidelijk herkenbaar woord mag niet. Dat duidt op slechterigheid, republikeinen eigen.

Wanneer een wetenschapper een lege zolder aantreft of een geplunderd archief of een fasseuristische verklaring afgeeft, is het duidelijk dat het resultaat van het onderzoek al te voren vast staat. Het heet dan dat er geen spoor van bewijs is gevonden dat de monarchen ooit ook maar geprobeerd hebben de geschiedenis of de bevolking naar hun hand te zetten, want 'anders hadden we toch iets daarover moeten vinden'. De meest elementaire beginselen van de wetenschappelijke historiografie zijn sociologen vreemd. Daarom zijn het ook sociologen.

Zij verliezen zichzelf daarom lieven in allerlei wartaal als 'door de koning uit de regering te verwijderen zullen zeker in ons land de communicerende vaten van macht en gezag onherstelbaar worden geschaad'. Wie het begrijpt, steke de vinger op.

Voor alle duidelijkheid; republikeinen erkennen de menselijke zwakheid van alle regeerders. Zij willen er dan ook voor zorgen dat deze dames en heren zo weinig mogelijk kwaad uitspoken. Daarom moeten ze na vier jaar ophoepelen Daarom hebben we ook geen behoefte aan een ceremonieel koningschap.

Dat zou immers betekenen dat alles 'ondergronds' bij het oude blijft en dat men er dus donder op kan zeggen dat ze binnen de kortste keren weer dank zj hun tentakels de gehele macht controleren.

En dat allemaal nog afgezien van het feit dat we de monarchie veel te duur, te arrogant, te schijnheilig, te antiek en te godslasterlijk vinden.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus zes is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander