Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
Leo Brabanticus 236, 21.12.2010

Leo Brabanticus

Nauwelijks interessant monarchaal nieuws

1. Een monarchistisch pamflet waarvoor weinig interesse zal bestaan

Vorige week besteedde ik voor mijn doen enige welwillende aandacht aan een Volkskrantbericht over een - in het kader van de door Balkenende en Lubbers dit jaar aangekondigde festiviteiten ter gelegenheid van 'het 200-jarig bestaan van het koninkrijk' - in 2013 te verwachten publikatie door mevrouw Withuis van een Juliana-biografie.Vervolgens verscheen er in het Brabants Dagblad (10.XII) iets meer informatie daarover.

Voorop gesteld zij dat de historische wetenschap bepaald niet zit te wachten op een 'sociologisch' boek over deze zielige dame, die terecht als non-valeuze werd beschouwd, terwijl het vanzelfsprekend ook natuurlijk weer die gewetenloze echtgenoot van haar ten tonele zal voeren, waar fatsoenlijk Nederland juist zijn uiterste best doet om de schurk geheel en al uit het geschiedbeeld te doen verdwijnen.

Hoewel Withuis voor een bekwaam schrijfster doorgaat, is ze bepaald niet gelukkig in de keuze van haar hoofdpersonen.Haar boek over Pim Boellaard moge vlot geschreven zijn en daarvoor zelfs beloond met een prijs zijn - wie beoordeelt zoiets overigens? - het handelt wel over de boezemvriend van die misdadiger en proleet over wie ik zojuist de staf brak.Wanneer een oude zegswijze die luidt 'noem mij uw vrienden en ik zal zeggen wie u bent', juist is, moet mevrouw om een beter imago in de historiorafie te verwerven voor een eventueel derde boek hoognodig op zoek gaan naar een wat aantrekkelijker figuur uit de contemporaine geschiedenis.

Verder merk ik op dat het bedoelde Nederlandse koningschap - aan het ontstaan waarvan geen enkele demokratische beweging ten grondslag heeft gelegen - niet in 1813 werd geproclameerd, maar in 1815 - en wel op 16 maart - toen Willem Frederik zichzelf tot 'koning over Noord en Zuid uitriep' ( AGL. dl.11, 226). Aan deze blunder kan mevrouw Withuis natuurlijk niets doen maar het had haar wel gesierd wanneer ze precies de puntjes op de i gezet had, waarmee de excellenties het althans voorlopig hadden kunnen doen.

Tot slot zit het mij als geleerde mateloos dwars dat mevrouw Withuis historisch werk wil gaan verrichten zonder dat de archieven aan haar ter beschikking worden gesteld. Leek uit het Volkskrantbericht nog geconcludeerd te kunnen worden dat er toch een kleine mogelijiheid bestond dat Withuis in het huisarchief zou worden toegelaten, het BD bericht dat haar verzoek door Amsberg is afgewezen.

En wat is dan Withuis haar reactie? Wel, 'dat dat ze daarmee al rekening had gehouden'. Mevrouw schrijft kennelijk even gemakkelijk een oranje-biografie zonder als met bronnen. Dat is erg knap.

Maar velen met mij zullen aan zo'n geschiedvervalsende 'studie' geen enkele behoefte hebben. Mevrouw is een doodgewone Lippe-luis. Terecht heb ik haar een fasseurette genoemd. Dat herhaal ik. Ik ken de tendens ervan al van vóór er een letter op papier staat.

2. Mevrouw kan beter haar hypocriete, onnodige en averechts werkende voetbalbewondering voor zich houden

Is dus van Withuis geen belangrijke bijdrage te verwachten in de discussie over een erfelijk staatshoofd, evenmin is dat het geval bij een ander artikel over mevrouw Amsberg in het Brabants Dagblad van die zelfde datum (10. XII). Deze krant brengt onder de boeiende kop BEATRIX WAS GEEN AZIJNZEIKER het geruststellende bericht dat volgens Amsberg het Nederlandse elftal tijdens de wereldkampioenschappen voetbal in Zuid-Afrika geenszins gemeen of vals heeft gespeeld.

Integendeel zelfs. In de woorden van trainer Van Marwijk had Amsberg - hij had het overigens over Hare Majesteit - tijdens de huldigingsbijeenkomst op paleis Noordeinde 'gehakt gemaakt van alle azijnzeikers'. Zij had hem gevraagd: 'heb je niet geërgerd aan al die onnozele opmerkingen?' Neen, dat was niet het geval geweest. 'Ze was geweldig. En heel begripvol.'

Natuurlijk heeft Amsberg met deze woorden zowel Marwijk en zijn voetbalschavuiten als het lawaai producerend deel van het Nederlandse publiek, dat meer geïnteresseerd is in goor spel, smerige overtredingen en het-hoe-dan-ook-winnen door 'onze' jongens dan in goed voetbal, op een groteske wijze belazerd. Ze meent geen jota van haar lovende woorden. Integendeel.

Het is alom bekend dat Amsberg zich ver verheven voelt boven het tuig dat niet van dezelfde stand is als waartoe zij zelf zelf zegt te behoren en - sterker - dat zij de door God aangestelde akela van die elite is.

Zij deed het alleen maar voor eventjes voorkomen alsof ze geïnteresseerd zou zijn in de ontspanning van het plebs. In Ajax, Sparta en Héééééérakles - de laatste naam zij nimmer meer dom-Egbertiaans uitgesproken - weet ze niets dan dat deze namen wellicht uit de klassieke oudheid stammen. Ze moèt echter wel meedoen met het vulles, want dat is haar laatste redmiddel bij een mogelijk plebisciet op korte termijn over een erfelijk of gekozen staatshoofd. En alle beetjes helpen.

Ze is en blijft de geïncarneerde en onverbeterlijke, uiterst machiavellistische arrogantie.

Bovendien valt de vijg niet ver van het paard. Natuurlijk kan ze er niets aan doen dat ze de dochter van Bernhard is, de beroepsoplichter, maar ze had wel eens wat meer afstand van hem kunnen nemen. Dat de volksmond onlangs na het verschijnen van een knappe dissertatie over die muizenprins de zegswijze 'liegen als prins Bernhard' heeft gecreëerd, bewijst ten overvloede dat de familie wat dat betreft in een slechte reuk staat. Het is gewoon niet anders.

Wie niettemin denkt dat het met die eigenschappen van mevrouw-Amsberg-Lippe toch nogal meevalt, diene zich te verdiepen in de levensloop van die dame, die al in haar jeugd zich alleen thuis voelde bij 'mensen zoals wij', dat wilde zeggen mensen die een goddelijke missie wanen te hebben, die stinkend rijk zijn, zich een bepaald accent hebben aangemeten en al dan niet quasi-artistieke kwaliteiten aan de dag leggen.

In Leiden was zij als studente ongenietbaar voor de meesten van haar collegae. Zij was zo verschrikkelijk hoog en dus ongenaakbaar.

Toen Piet Vollenhoven het waagde naar de hand van Margriet te dingen, heeft de arme man - nu ja, zo arm is die kerel ook weer niet - wat van die (aanstaande) schoonzus te verduren gehad! Hij heeft, welk een arrogante kwibus hij zelf verder ook mag zijn, voor het volk baanbrekend werk verricht.

Op den duur is ook Amsberg nolens volens gaan inzien - of misschien doet zij maar alsof - dat ze haar koningschap in gevaar bracht, wanneer zij het niet met dat mindere volk op de een of andere manier op een akkoordje kon gooien. Ze had gewoon van twee kwaden het minste te kiezen.

Van de na Vollenhoven komende morganatische toestanden heeft alleen die lieve Emily Bremers nog het onderspit moeten delven. Het 'scheidingscontract' van prins pils — momenteel handelaar in vast goed en voor het leven doctorandus in de geschiedenis — zal natuurlijk wel bij de vuilverbrander terecht zijn gekomen, hoewel ik altijd nog de stille hoop koester dat de veel te 'gewone' tandartsendochter het document toch voor het nageslacht heeft willlen bewaren. Scherpe royalty-watchers, van wie ik overigens een afschuw heb, zien bij een of andere society-festiviteit ten paleize Emily nog wel eens door een achterdeur naar binnen of naar buiten glippen. Ik denk dan alleen maar: 'och lieve kind, wees toch wijzer', of: 'wees blij dat je van hem en die familie verlost bent'.

De trouwpartijen met de burgermeisjes Nicotine Brinkhorst, Mabel Los - zij schijnt de enige te zijn die Amsberg dag en nacht met majesteit aanspreekt: 'wenst majesteit een wit kadetje of een bruin broodje? Zal ik u de gebraden duif (of zo nodig het nachtgerief) aanreiken, majesteit? - en Maxima Zorreguieta hebben de strijd tegen Amsberg gewonnen: zij zijn allemaal formeel tot de hoogste stand verheven. Met name Petra schijnt dat verschrikkelijk in haar domme hoofd geslagen te zijn. Ze wordt vreselijk boos wanneer iemand verzuimd heeft voor haar naam de letters HKH - waar de K niet staat voor krankjorum en de tweede H niet voor Halvegare staat - te zetten.

Met de berusting in de aanwezigheid van volksjuffrouwen aan het hof is natuurlijk niets gezegd van de demokratische gezindheid van moeder Amsberg

Trouwens, het is klaar dat de volksinvloed van genoemde dames nul komma nul is. Zij hebben door bij haar huwelijk de 'hoogheidstitel' te aanvaarden en zich te identificeren met die ' hogere stand' de burgermaatschappij zeker geen onherstelbaar verlies toegebracht evenmin als zij mutatis mutandis door haar handelwijze de familie Amsberg een fundamentele demokratische meerwaarde hebben bezorgd. Neen, niets daarvan.

De aanwezigheid van Petra, Mabel en vooral Maxima is even nietszeggend als het onnozel gewraakte gekwaak van moeder bij de voetballerij Alles is even onecht bij die lui: het deftige Beatrixiaanse accent van de eerste, de 'politiek-linkse' instelling van nummer 2 en de ontroerende zorg van nummer 3 om vóór alles en over de gehele aardbol de hongerigen te voeden, de dorstigen te laven, de naakten te kleden en voor alles de armen mikro-kredieten te verschaffen tegen woekerrente. Ook de wetenschappelijke studies van laatstgenoemde aan de Zuidpool behoren tot het zelfde soort bedrog.

Het sluiten van de morganatische huwelijken zal de levensduur van de monarchie niet fundamenteel kunnen verlengen. Er was en is echter geen zinnig alternatief voor zo'n huwelijk. Was dat wel het geval geweest, zo waren we nu van alle ellende af geweest. Demokratie en monachie sluiten elkaar echter per definitie uit.

Wie het meest van die 'schemertoestand' te lijden hebben, zijn de' koningskinderen'. Politici - ook de gehele familie Amsberg zelf - en schrijvers die nu de mond vol hebben van een nieuw koningschap' dienen zich zich dan ook te verdiepen in de staatsrechtelijke situatie van het derde decennium.En in die van de de jaren die ons nu nog daarvan scheiden. Het wordt één en al ellende. De hypocrisie is niet alleen erfelijk, zij im is ook institutioneel.

Summa: ik heb hier alleen willen zeggen dat Amsbergs huidig geblaat over voetballen beslist niet beduidt dat mevrouw demokratischer is gaan denken.Dat kan ze niet eens. Haar woorden heiligen uitsluitend het doel van de continuïteit der monarchie.

De republikeinen doorzien dat spelletje en de steeds in tal en betekenis afnemende serieuze monarchalen zullen zich in nog toenemender mate afkeren van een dergelijke populistische familie.

POST SCRIPTA: BETALEN VOOR MAXIMA

Niet zo lang geleden vroeg ik de aandacht van de bezoekers van onze website voor het opzienbarende artkel van mevrouw Edith Loozen, 'Houdt u van Maxima? Betaal!' in het NRC van 7 december jl.

De schrijfster werd onmiddellijk spontaan door monarchalen en republikeinen bijgevallen. 'Een prachtig idee' jubelde de hoogleraar Dorian Diepenveld, emeritus criminologie in Bologna.

Pro Republica roept ieder - monarchist of republikein, fiscalist of politicus, journalist of bankier, organisatiedeskundige of hoogleraar - op die met ons actief wil meedenken met en meewerken aan de concretisering van het idee van mevrouw Loozen zich op onze website te melden.


Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "drie plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander