Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
Leo Brabanticus 229, 23.11.2010

Leo Brabanticus

Een foto die even niets- als veelzeggend is

Trouw van 22.XI troont een bijna halve-pagina-grote foto van een onbekende man met een even even onbekende vrouw die een kroon op haar hoofd heeft. Volgens de toelichting gaat het om een trouwpartij in Brussel van de zoon van een Spaanse fascistische halve zool die — in de jaren '60 — meende zijn geldvoorraad en invloed aanzienlijk te kunnen vergroten door zich in te trouwen in de Nederlandse Lippeclan.

Hij kreeg overal echter alleen maar het deksel op zijn neus. Niet alleen was hij niet goed snik, maar — wellicht mede daardoor — veroorzaakte hij overal rotzooi. Zelfs zijn schoonfamilie — toch niet voor een kleintje vervaard zou je zeggen, spuwde hem uit. De regering wilde niets met hem te maken hebben. De volksvertegenwoordiging weigerde zijn voorgenomen huwelijk te erkennen en zelfs de paus had moeite met de kerkelijke inzegening (Tussen haakjes: Irene — want zij was toen de bruid — had zich 'uit pure overtuiging', jaja, bekeerd tot het ware geloof).

Ik weet niet wat dat mens daarna allemaal nog uitgespookt heeft. Ze is nog wel eens met haar pappie gesignaleerd in Amerika, wat tot kamervragen leidde in verband met de ministeriële verantwoordelijkheid. En ik meen dat het paar al gauw slaande ruzie kreeg, welke eindigde in echtscheiding, waardoor hun koningsdromen helemáál vervlogen.

Mevrouw Lippe, zoals ze nu weer heette, deelde natuurlijk wel in de diverse erfenissen en hield zich vooral bezig met sprekende varkens, zingende olifanten en filosoferende bomen. Ze hield er redevoeringen over, die zelfs in de Tweede Kamer aanleiding gaven tot uitbundig applaus en gelach. Haar man ging inmiddels dood en mocht enige dagen in de tuin van paleis Noordeinde rusten. Alles was blijkbaar vergeten en vergeven.

Nu publiceert Trouw, waarvan ik immer dacht dat deze intelligent was, een foto van een zoon van dit dwaze stel en van al die bespottelijke Jan Klaassens levensgroot in de krant, die zich daarvoor diep en diep zou moeten schamen. Of zijn er echt nog lezers die zulke pulp lezen en bekijken? Nee toch!

Echter, het is niet allemaal somberheid wat de klok slaat. De krant vertelt er namelijk ook bij dat die man huwde met een zekere Annemarie Gualthérie van Weezel. Niet dat die naam me zo veel zegt. Ik had zelfs nooit van dat mens gehoord. Maar Trouw maakt alles goed door te vermelden dat de gekroonde jonge dame 'parlementair redacteur bij de NOS' is. Aha, dacht ik, nu is het duidelijk wie bij de NOS immer dat meest onbenullige royalty-nieuws op het scherm brengt: dat is hare koninklijke hoogheid Annemarie. Ze moet daarvoor speciaal zijn aangesteld en wordt er vorstelijk voor betaald.

Het is daarom zo'n interessant verhaal omdat wij, straatarme republikeinen, die dag in dag uit moeten bedelen om ons geluid te laten horen, ons vaak afvragen waar die invloed van de Amsberg-clan toch precies zit en hoe dat allemaal in zijn werk gaat.

Nu wordt met zo'n enerzijds niets zeggende foto een heleboel duisters geopenbaard. Die mevrouw is één van die duizenden en duizenden tengels, ditmaal dus gedetacheerd bij de NOS, die de monarchie in leven houden.

Het is wel een riskante baan want bij het verdwijnen van de Amsbergclan naar Mozambique of Patagonië, wordt zij natuurlijk ook bij het huisvuil gezet, de zielepoot.

Een oude zegswijze van de eerste Engelse Queen Beth was: 'Deum posui adjutorem meum', dat wil zeggen: 'ik heb God tot mijn dienstknecht gemaakt'. Nu heeft Hare Koninklijke Nederigheid Annemarie met haar kroontje wel niet God tot haar dienaar gemaakt maar wel de paus, die 'een bijzondere persoonlijke boodschap' tot het paar en het volk richtte. Knap van die oude Benedictus dat hij dat allemaal wist. Helaas staat er verder in het verhaal dat de boodschap werd voorgelezen door de dienstdoende celebrans, de oud-bisschop Bär van Rotterdam, een aardige man en befaamd oranjekontekruiper, als ik dat zo mag zeggen. Ook deze man behoort dus tot die bovengenoemde duizenden tengels van de Amsbergclan in de Nederlandse bodem.

Het Trouw-bericht eindigt met de mededeling dat de 'prins' op de vraag of hij 'uit vrije wil' huwde niet direct het antwoord wist. Daartoe aangespoord was het antwoord echter 'ja'.


Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "zeven min twee is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander