Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
Leo Brabanticus 228, 22.10.2010

Leo Brabanticus

Alles over de toekomst van Nederland maar niets over die van mevrouw Amsberg

Wanneer vroeger iemand na het voltooien van een studie zijn diploma of de doctorsbul in ontvangst nam, werd hij of zij door de leiding van het instituut geprezen om het vele en moeizame werk dat verricht was, met de Latijnse spreuk 'finis coronat opus', wat betekent dat 'het einde het werk bekroont' ofwel 'dat er voortreffelijk gewerkt en het resultaat navenant is'. Kortweg: 'eind goed, al goed'.

Van de vier maanden geduurd hebbende kabinetsformatie alsook van de uiteindelijk geproduceerde regeer- en gedoogakkoorden kunnen die jubelende woorden niet gesproken worden, behalve dan door Rutte — die in zijn hart wel beter zal weten — Verhagen en Wilders.

Veel mensen — onder wie ook deze republikein — hebben de Haagse besprekingen dag-in-dag-uit intensief proberen te volgen, al was dat wel een aanslag op de gezondheid: zoveel geleuter, zoveel overbodigs, zoveel kinderachtig gekissebis, zo veel platvloersheid, zoveel bekrompenheid, zoveel machtsdenken, zoveel belangenpolitiek, zoveel domheid en geestelijke armoede en zo verschrikkelijk weinig staatsmanskwaliteit en politieke visie. Met recht en reden moeten we vrezen dat wat er dan af en toe naar buiten kwam ook nog een zwaar gekuiste weergave van de werkelijkheid was. Eerlijk gezegd kan ik me best voorstellen dat veel oprecht belangstellende kiezers zich vol walging afgewend hebben van dat speelplaatsgedoe der gekozenen.

Republikeinen hadden een extra reden tot grote bezorgdheid: de positie van de monarchie is in het geheel niet aan de orde geweest. Slechts een onverwacht lichtpuntje hebben we overgehouden aan het ziek makende schouwspel: Amsberg sr. die zich tijdens vroegere (in)formaties altijd gedroeg als de meest belangeloze, de enige boven alle partijen staande gesprekspartner, is nu definitief door de mand gevallen. Ze kreeg bij Rutte met haar gezanik dat Cohen premier moest worden — wiens monarchale pluimstrijkerijen de beste garantie voor haar waren bij een mogelijke verandering van regeringsvorm — echter geen poot aan de grond. Deze faliekant mislukte Amsbergiaanse coup was voor Pro Republica een opsteker van jewelste.

Overigens moge hier tussen haakjes worden opgemerkt, dat nadat de motie-Kolfschoten (1971) om het parlement buiten het staatshoofd om — dat er dus voortaan niets meer mee te maken mocht hebben — de (in)formateur te doen aanwijzen, 40 jaar lang op de vuilnisbelt had gelegen, deze alsnog gerealiseerd werd door een tot dan toe nauwelijks als republikein bekend staande VVD-er die mevrouw dan duidelijk heeft gemaakt dat hij niet geïnteresseerd was in haar voorkeuren of andere kapsones.

In een paar minuten was het dus al gedaan met mevrouw, waar ook wij dachten dat de weg naar de republiek een lange en moeizame zou zijn. Republikeinen kunnen van het voorval leren dat één monarchale stommiteit meer succes kan hebben dan een jaar lang republikeins vuur. Dat is geen veroordeling van ons verleden, maar slechts een bewijs voor de stelling hoe geheel anders de monarchie kan afsterven dan wij verwachten of verhopen. Wel teken ik kort ook nog aan dat onze constante pressie wellicht de monarchale geesten murw gemaakt heeft voor het onontkoombare verval der monachie.

Hoewel de politieke winst voor de republikeinen bij deze formatie dus groter is dan aanvankelijk werd aangenomen, blijft het bij het bestuderen van — en nu zijn we weer terug bij het begin — de regeerakkoorden, toch een dwaze zaak dat — voorzover we dat kunnen overzien — niet of nauwelijks gesproken is over de op handen zijnde personele en staatkundige veranderingen in ons staatsbestel.

Hoe komt het dat met geen woord gesproken werd over de abdicatie, over de domoor die krachtens even dom erfrecht zijn moeder moet opvolgen, diens geschiktheid, diens echtgenote, de afzienbare uiteindelijke afloop van de monarchie etc. Was men ziende blind? Dat Amsberg zelf het onderwerp niet durfde aansnijden, bewijst haar lafheid maar is ook begrijpelijk. Maar dat de mannen die elkaar afwisselden, deden alsof ze niet van wanten wisten, is hun zeer kwalijk te nemen. Is het republikanisme voor hen een te verwaarlozen zaak waar je beter geen woorden aan moet vuil maken ? Of durfden ze niet? Of wilden ze geen slapende honden wakker maken? Waren de andere partijpolitieke tegenstellingen te groot ? Kon niemand de vraag aan de kiezers voorleggen? Beseften ze niet dat achter onze website duizenden en duizenden kiezers staan ? Of dat elke partij een respectabel aantal republikeinen telt, die helaas nog niet doorgedrongen zijn in beide Kamers?

Persoonlijk geloof ik dat het de — steriele — angst is voor een totale aardverschuiving in het electoraat, waarvan niemand de consequenties durft te voorzien. Zoals zo vaak in de politieke geschiedenis, wordt een probleem voor zich uit geschoven in de hoop dat het zich zelf wel zal oplossen.

Natuurlijk is het waar dat ook de republikeinse genootschappen blaam treft, ook al roeren deze zich voor 66% nooit. Het initiatief moet dus kennelijk uitgaan van Pro Republica. Maar onze menskracht is klein en geld hebben we al helemaal niet. We zijn afhankelijk van goedwillende parlementariërs van een zittende partij. Maar hoe we ook proberen hen in te schakelen, ze reageren nauwelijks.

Ik doe daarom een oproep aan al onze sympathisanten: laat ons weten wanneer, waar en hoe U wilt medewerken. Wanneer 500 mensen — het liefst met enige politieke ervaring — zich melden, gaan we aan tafel zitten. Zo snel mogelijk!


Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus zes is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander