Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
Leo Brabanticus 227, 20.10.2010

Leo Brabanticus

Wachten Rutte en de oranjes op generatiegenoot koning Willem IV ?

I. De Volkskrant is weer terug op de oude monarchale tour

Het leek juist zo goed te gaan met De Volkskrant. H&M — Hoedeman (eens voorzitter van de VJKH, de vereniging van journalisten bij het koninklijk huis) en Meijer — waren na hun journalistiek prutswerk als royalty-verslaggevers in het algemeen en in het bijzonder in de Machangulo-affaire, waarin met name eerstgenoemde als persoonlijk woordvoerder en -propagandist van vastgoedmagnaat Amsberg optrad, in 2009 naar een andere functie weggepromoveerd, waar ze met hun weerzinwekkende vooringenomenheid hun krant minder schade konden berokkenen. Overigens had Hoedeman — we vrezen helaas nog steeds met instemming van en misschien zelfs in opdracht van zijn hoge Wassenaarse vriend — eerst zijn woede gekoeld door een juridische procedure tegen Pro Republica te beginnen, waarin overigens nog steeds geen vonnis geveld is. Collega Elbracht heeft zich als een tijger verweerd tegen de aantasting van het vrije woord. Immer zijn we hem daar dankbaar voor.

Het werk van H&M werd overgenomen door Merijn Rengers en John Schoor, die De Volkskrant terzake weer leesbaar maakten, wat op onze en andere burelen een zucht van opluchting veroorzaakt heeft. Voortaan beschouwden we onze collegae van De Volkskrant weer als een belangrijke én betrouwbare bron van informatie, die niet vertroebeld wordt door persoonlijke relaties met Amsberg en diens kornuiten.

Bij de krant schreven de op een ander spoor gezette monarchalen voortaan af en toe nog wel eens minder expliciet over de helden- en weldaden van de familie Amsberg-Zorreguieta. De twee concentreerden zich kennelijk volledig op het schrijven van een hagiografie, d.w.z. ze verzamelden althans een aantal zaligsprekingen over hun broodheer en lieten die drukken en uitgeven onder een titel die meer met wensdromen van doen had dan met de historische wetenschap. Wat uit je nek kletsen is geen serieuze geschiedschrijving, zoals de heren inmiddels ook wel bemerkt zullen hebben.

Vandaag (11 oktober) echter lijken beide journalisten door hun krant gerehabiliteerd te zijn. Van hen kan nu echter evenals van de Bourbons gezegd worden dat 'ze niets hebben geleerd en niets zijn vergeten'. Ook hun wishful thinking met betrekking tot de toekomst der monarchie is onveranderd gebleven, althans wanneer we afgaan op dit laatste artikel met de — overigens nogal kreupele en weinig logische hoofdtitel — 'Rutte en de oranjes wachten op generatiegenoot koning Willem IV'. Misschien wilden de twee geleerden echter het hen aanklevende odium van parti-pris nu ontlopen door er de ondertitel 'Speelruimte voor oranjes minimaal onder kabinet-Rutte' bij te bedenken, zodat de lezers zelf kunnen vaststellen of de journalisten er al dan niet terecht van beschuldigd kunnen worden hun oude streken niet te zijn kwijt geraakt.

Het artikel zelf van de twee is al even kneuterig als de titel kreupel. De heren beweren nl. enerzijds dat 'Rutte en Verhagen zich tijdens de formatie weinig aan de vorstin gelegen lieten liggen — dat kwam door Wilders, door 'de populistische wind die door het koninkrijk waait', door het 'veranderde politieke klimaat' alsook door het weinig onderdanige gedrag van Rutte — maar constateren anderzijds dat het allemaal 'vermoedelijk binnen afzienbare tijd best goed zal komen'. Dat optimisme is er op gebaseerd, dat de nu 43-jarige premier, op de maandagmiddag op Huis ten Bosch zaken moet doen 'met de twee maanden jongere koning Willem IV', die ook nog eveneens in Leiden geschiedenis studeerde. Dat zegt natuurlijk evenmin iets van de kwaliteit van die gesprekken. Het enige wat de domme doctorandus zal zeggen tegen zijn partner: ik heb er niet zoveel verstand van. Dus doe jij het maar alleen. Trouwens ik moet direct weg om aan mijn moeder, die me tevoren alles uitgelegd heeft, verslag te doen. Daarna ga ik snel naar huis voor de t.v. liggen luieren met een borrel en een knakworst. Want ik ben zo moe van al dat gezeur aan mijn hoofd.

'Ten bewijze' van die rabiate onzin voeren de twee geleerden in de vergelijkende leeftijdwetenschap aan dat het precies zo is gegaan met moeder Amsberg en Lubbers, welk generatiegenootschap 'hen (?) beiden de wind in de rug gaf'. Het is even grote onzin te beweren dat op grond van leeftijd Rutte beter door één deur kan met Wilders of Jack de Vries (die op de hoek staat te wachten voor een nieuwe vette baan) dan met Donner, Opstelten of Rosenthal.

Dat Amsberg en Lubbers zulke goede vriendjes waren had niets met hun leeftijd van doen, maar alles met het opportunisme van de geraffineerde staatsman Lubbers die maar wat aan politiekte — no nonsense! — met alles wat hij onder handen kreeg zonder zich af te vragen of een en ander rechtens wel precies in de haak was. Hetgeen moeder Amsberg uitstekend van pas kwam. De politieke praktijk was — ik zeg het een beetje oneerbiedig — simpel: samen met ons tweetjes lekker aanklooien in de BV Nederland, zonder dat de een de ander verlinkt. Het is jammer dat het nog zo lang duurt voordat onze nakomelingen inzage krijgen in de nationale archieven. En dan maar hopen dat die dan niet intussen gedepouilleerd zijn.

II. Het tegenoffensief van Amberg jr.

Natuurlijk moeten ook H&M zelf ook wel ingezien hebben, dat hun verhaal niet meer dan beuzelpraat is, waaraan ze af en toe zelf ook geen touw meer hebben kunnen vast knopen. Na hun constatering dat er in 1982 'nauwelijks troebelen waren zoals vandaag de dag' verwacht de lezer een conclusie van het geleerde duo dat die hedendaagse 'troebelen' dan wel op zijn minst schadelijk zijn voor de monarchie. Maar neen, dat zou de monarchale heren als verkapte republikeinse propagandisten kunnen ontmaskeren. Deze schande moet hun onder alle omstandigheden bespaard blijven. Daarom plakten ze na hun mededeling het nieuwtje dat er momenteel een ongekende — door de NOS opgefokte (LB) — mediabelangstelling voor de oranjes is'. En 'daarom — ik blijf letterlijk citeren omdat ik er anders van verdacht kan worden door parafrasering bewust de boodschap van de heren te ridiculiseren en dat zij verre van mij — valt niet te verwachten dat Rutte schade aan zijn politieke imago zal tolereren om de betrekkingen met de nationale familie maar in orde te houden'. Wie het vatten kan, steke de vinger op.

Na een tirade tegen Wilders — door wiens schuld moeder Amsberg op het bordes kwam te staan met een door haar ongewenst kabinet — begonnen H&M geheel volgens de ouderwetse Hoedemanniaanse manier aan de verdediging van hun patroon. Het is gezien de lichtgeraaktheid van deze journalist in het recente verleden jegens Pro Republica misschien beter nu weer nièt letterlijk te citeren. Vandaar dat mijn volgende passus iets 'hapsnapperigs' heeft.

Belangwekkend zijn de opmerkingen van de Hoedemänner niet alleen om de inhoud maar ook om de bijna identieke werkwijze: onder de schijn van objectief bijeen gegaard nieuws wordt de lezer de Amsbergiaanse interpretatie ervan door de strot geduwd. Het heeft er alles van weg dat H&M precies op de hoogte zijn van 's mans meest geheime gedachten.

Waar gaat het om ? De twee 'onderzoeksjournalisten' rapporteren dat Amsberg jr. 'na het onfortuinlijke jaar 2009 met de Mozambikaanse vakantievilla de scherven heeft opgeraapt'. Daarbij vallen de opmerkingen op

  • dat 'het avontuur Amsberg al vrij snel ontraden werd' — jazeker: door Pro Republica — waarmee wij destijds juist diens en Hoedemans woede opriepen (LB)

  • dat de schuld van de mislukking 'bij de media ligt

  • dat de 'ambtelijke omgeving van de getergde Amsberg daarna heel veel te verduren heeft gehad', wat iets belooft voor de toekomst (LB)

  • dat 'de media assertief (misschien bedoelen H&M agressief, LB) bejegend worden na publicaties'

  • dat mijnheer A.'vindt dat hij als privé persoon mag investeren (ook al) )ziet de buitenwereld dat als beleggen in vastgoed — geen gangbare activiteit voor een aankomend staatshoofd

  • dat Willem de Overbodige 'de tegenaanval heeft ingezet, waarbij 'de hoofdredacties van de media evenals die van de NOS en RTL op hun thuisbasis worden opgezocht. Het behoeft geen verbazing dat mevrouw ook van de partij is. Niet alleen is het haar lust en haar leven bewonderd te worden om haar mooie ogen, het korte rokje en de mooie benen, het mens is tevens tuk op macht en geld en die zekerheid moet nu in deze dagen definitief worden vastgelegd. Hoedeman doet er een foto van de dure mevrouw bij, al is die dan wel in het Antilliaanse Willemstad gemaakt. Het is uiteindelijk toch slechts reclame.

Het gaat Amsberg-Hoedeman echter niet alleen om grote publiciteitsmechanismen. Het gaat om de 'herovering van Nederland'. In hun bezorgdheid dat 'het beeld zich vastzet van de over de hele wereld vliegende Amsberg, die in Afrika met gearriveerde vrienden vakantie viert', opent het duo brandweerkazernes, luistert hij Burendagen op; neemt een afvalwaterzuiveringsmachine in gebruik en opent het een waterfabriek' vanrie'. Welk, zo denk ik dan, een ongelijke strijd tussen die waanzinnig arrogante, peperdure, almachtige en door een leger van duizenden en duizenden ambtenaren gesteunde domoren en de republikeinse garde, die om dubbeltjes bedelt, al het werk met enkele vrijwilligers doet, alles moet kopen en duur betalen. Als er gerechtigdheid bestaat, valt de monarchie volgende week.

III. Geen nieuw generatiegewauwel maar gewoon oude prietpraat

Het optimistische verhaal over de heerlijke toekomst van Willem de Overbodige is, ondanks alle omhaal en poeha van de twee gerehabiliteerde Volkskrantjournalisten, zoals we zagen helemaal niet gebaseerd op hun generatiegenootschap van Rutte en Amsberg.

Aan het het eind van het artikel blijkt op de volgende pagina dat er ook nog vier parlementariërs geïnterviewd zijn: Van Raak (SP), Heijnen (PvdA), Van Gent (GL) en Smilde (CDA).

Elk van de vier deskundigen ziet voldoende speelruimte voor de oranjes onder het kabinet-Rutte. Volgens Ronald Van Raak (*1969, ook historicus, maar gepromoveerd, en wel op een proefschrift over conservatisme!), ooit en dus voor altijd de verrader van de republiek, 'bewandelt Amsberg jr een eenzame weg naar het koningschap en moet de Tweede Kamer hem daarbij helpen'. Verder heeft hij de mond vol over de 'symboolfunctie' van de familie'.

Pierre Heynen (*1953) meent dat de koninklijke kliek 'er onveranderd goed voorstaat': er is een 'ruime meerderheid die tevreden is over hoe de oranjes het doen'. Wel bestond in de politiek 'ongenoegen', maar dat 'heeft Balkenende adequaat opgelost'. De sufbol — wat voor opleiding heeft zo'n man genoten? — gelooft ook in de generatieverwantschap.

Ineke Van Gent (*1957) oordeelt dat 'de heiligverklaring' van de kliek er nu wel een beetje af is en zegt dat Groen Links — de partij weet u wel die eens de totale afschaffing bepleitte van de NATO en van de monarchie — nu voorstander is van een ceremonieel koningschap. Misschien willen die verraders daar ook wel een ceremoniële NATO.

Tenslotte dan die Margreeth Smilde (*1954) van het CDA — vleugel Verhagen-de Vries — die, het kan bijna niet erger, de domste van de vier is. Ze is niettemin historica (drs.) en meester in de rechten. Mevrouw zegt dat moeder Amsberg het 'drie decennia goed heeft gedaan'. Hoe weet ze dat? Wij leerden vroeger op school dat we dat niet konden en niet mochten weten. Zij denkt dat Rutte gebruik zal kunnen maken van de 'enorme ervaring en expertise van Amsberg'. Zo praat iedereen iedereen na.

Dat noemt zich politici. Hoe hebben H&M dit kwartet bij elkaar kunnen harken? Zeldzaam wat een collectie onbenullen. Een schande voor het volk van Nederland.


Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus zes is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander