Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
Leo Brabanticus 218, 30.08.2010

Leo Brabanticus

Een Zweeds schip op het strand, een baken op de Noordzee

Onder het kopje 'Mensen denken zelfs dat "ze" niet naar het toilet gaan' wordt de Zweedse cartooniste Nina Hemmington in de Volkskrant-The New York Times geciteerd, die het wel voor gezien houdt met die Zweedse Amsbergers. Nina heeft zo te lezen het nooit erg op gehad met de Bernadottes die 'we twee honderd jaar na de Franse revolutie' nog steeds niet kwijt zijn. De eerste Bernadotte was een in 1810 tot erfgenaam van de Zweedse kroon gekozen Franse maarschalk, die zowel vóór als tégen Napoleon was. Als zwager van Joseph van Napels – later van Spanje – kunnen we ook hem niet anders betitelen dan als een echte Napoleonide. Bij een volgend bezoek aan Zweden zullen we daarover eens wat nadere informatie inwinnen.

De monarchie leek in Zweden hecht – nu ja, wat is hecht? – geworteld. In 2004 was 68% van de bevolking monarchaal, nu is dat percentage gezakt tot 56. En dat ondanks het recente huwelijk van mejuffrouw Victoria met haar fitnesstrainer, wat voor de familie dagenlang gratis reclame opleverde. Volgens de Amerikaans-Nederlandse berichtgeving zou de belangrijkste Zweedse courant – Aftonbladet – de vrije hand hebben gehad om ook kritische artikelen, ingezonden brieven en cartoons op te nemen. Suzanne Nylen van Aftonbladet die het team van journalisten leidde, ziet in die kritiek dat in het nieuwe Zweden het samengaan van monarchie en democratie onbestaanbaar is.

Er is in Zweden veel kritiek op het dure monarchale instituut dat jaarlijks 16 miljoen dollar kost, nog afgezien van additionele uitgaven zoals het recente huwelijk. Nu beweren de royalisten wel dat het koningschap veel oplevert, met name in de fitnessbranch maar of kosten en baten met met elkaar in de pas lopen, wordt niet gezegd. In Nederland hebben we ook een of andere econoom, een zekere Van Dalen van de Tilburgse economische universiteit, meen ik – die er eens op gewezen heeft welk een grote bron van vaderlandse welvaart de Amsbergers zijn. Van de hele redenering is geen spaan heel gebleken. Dit soort fantasieën wordt waarschijnlijk in Zweden even gretig geschreven en gelezen als in Nederland.

Naast kritiek op de kosten, wordt er volgens het artikel in Zweden een steeds kritischer toon aangeslagen tegen de tegen de superioriteitswaan van de familie, die meent dat ze uit meer dan gewone mensen bestaat. Hemmingsson zegt dat ze eerst mevrouw de bruid niet zo maar Victoria mocht noemen maar 'de kroonprinses'. Dat is nu precies dezelfde onzin waartegen Pro Republica immer gevochten heef. Voor ons is de hooghartige Beatrix gewoon mevrouw Amsberg en zijn de 'hoogheden' gewoon Maxima, Eulalia, Pietje of Mabel, terwijl Alexander als de garnaal bekend is geworden en Lippe een viezerik en erger wordt genoemd. De burgeres die in het paleis woont en zich met majesteit laat aanspreken, wordt voor gek verklaard.

Er wordt in het genoemde krante-artikel met geen woord gerept over het in Zweden bestaande zogenaamde ceremoniële koningschap, waar het staatshoofd alleen nog linten mag doorknippen, ere-voorzitter van een studentengezelschap mag blijven en in de voorop rijdende auto mag zitten. In Nederland willen partijen als Groen links en D66 hun natuurlijke afkeer van de monarchie toedekken door te pleiten voor het Zweedse model. Het ceremoniële koningschap is dan een soort wisselgeld: wij zien af van een echte republiek, als u afziet van het echte koningschap. Dan behoeft u ook niet bang te zijn dat u vandaag of morgen afgezet wordt.

Het experiment daarmee is buitengewoon gevaarlijk. Nederland heeft nl. sinds 1848 ervaring met een ceremonieel koningschap. In de grondwet van dat jaar werd geen woord over de 'macht des konings' veranderd, alleen door een bijgevoegd artikel (55, nu 42) werd gezegd dat de genoemde koning voortaan onschendbaar was geworden, d.w.z. dat de minister voortaan voor het politieke werk verantwoordelijk was.

Door deze ambivalentie, gevoegd bij het absoluut-despotische karakter van de Willemen en van de hen opvolgende mevrouwen als ook door het onbeholpen optreden en de beschamende zwakte van de premiers, de ministers en de parlementariërs is het in 1848 tot stand gekomen ceremoniële koningschap immer gebleven, nogmaals hoewel het zelfs nooit officieel is ingevoerd.

Ieder die nu klakkeloos het Zweedse model wil invoeren, zij gewaarschuwd. Laat Zweden eerst maar eens meer ervaring opdoen. D66 en GL doen er goed aan hun loftrompet over het ceremoniële koningschap nog een hele tijd op zolder te laten liggen. Veel verstandiger is het onmiddellijk de republiek uit te roepen. Dan zijn we de Amsbergers nu al en voor goed kwijt.

Met dank aan The New York Times alsook aan de Volkskrant. Welk verschil in het bedrijven van journalistiek tussen laten we zeggen – de tijd van Mozambique en die van nu.


Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus zes is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander