Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 214, 11.08.2010

Leo Brabanticus

Terug naar het thema van de monarchie

In alle consternatie over het feit dat een simpele website- en geschiedschrijver tegen het meer dan archaïsche instituut van het koningschap ook nog een eigen mening blijkt te bezitten over hoe je als mensen en volken met elkaar dient om te gaan, wordt dat laatste hem het meest kwalijk genomen, tenminste waar zoiets niet snel in de eigen politieke context ingepast kon worden.

Welnu, wat ik zeg en schrijf over de noodzaak van verdraagzaamheid jegens anderen en relativering van je eigen gelijk is in de loop der eeuwen - en zeker in de historia tot ver na de Tweede Wereldoorlog - door ontelbare wetenschappers die door schade en schande waren wijs geworden over de ellende die mensen en volken over zichzelf en anderen afroepen met hun intolerantie én 'Rechthaberei' - waarvan miljoenen - ja. U leest het goed, miljoenen en miljoenen - het slachtoffer geworden zijn, opgeschreven en telkens aan de volgende generatie doorgegeven. Elke kerk- en nationale geschiedenis staat vol van onverdraagzaamheid, oorlogen, kolonialisme, uitbuiting en onschuldige slachtoffers. Wie de geschiedenis niet kent, moet daarvoor boeten. Als het niet tijdens zijn/haar eigen generatie is, dan toch in die van zijn/haar nageslacht.

Onze strijd tegen de monarchie ontspringt in wezen aan dezelfde bron: de opvatting dat de ene mens meer en beter is dan is dan de andere - want door God gezonden - heeft bewezen rampzalig te zijn.

Daar komt momenteel dan nog bij dat Van Amsberg bij de kabinetsformatie slechts haar eigen continuïteit, macht en geld voor ogen heeft. Haar interesseert vooral of Wilders het ooit in zijn hoofd zal halen om maatregelen tegen de monarchie - hetzij de instelling van een ceremonieel koningschap hetzij de afschaffing van het hele instituut - te nemen. Zo ontstond een ambivalentie, waarbij de formatie door de feitelijke macht van Van Amsberg - die zij in het geheel niet diende te hebben - van rechts naar links slingert omdat mevrouw hem - in de fase van Tjeenk Willink - rauw lustte maar in de latere fase, nadat Lubbers en Van Opstelten op haar ingepraat hadden, als een blad aan de boom omdraaide en Wilders door haar in een schemersituatie werd geplaatst waarin deze staatsrechtelijk en moreel wel/niet aansprakelijk is, wel/geen lid van de regering is, al dan niet als schaduwpremier kan optreden en zelf geen ministers mag leveren, maar wel een stem krijgt in de aanwijzing van andere bewinsdslieden. Ieder mag alles ad libitum invullen.

Wanneer Van Amsberg - minstens even onbetrouwbaar als Verhagen - zich principieel en met kaarsrechte rug had opgesteld (daarbij dus niet gehinderd door haar persoonlijke belangen), zou zij op het eind van haar periode nog een constructieve bijdrage aan de democratie kunnen hebben geleverd. Nu blijkt zij ten overvloede even goed of even slecht te zijn als degenen voor wie ze meent een voorbeeldfunctie te hebben. Ik zou, als ik resident was, die Wilders wel eens bij me hebben willen roepen, desnoods zou ik hem zelf bezocht hebben, om hem duidelijk te maken wat mjn mening is en waar hij behoort te staan. Of ik zou de NOS opgedragen hebben mij enige zendtijd - à la kerstmis - te reserveren. Maar dat kan natuurijk niet want dan geldt de 'wijsheid' dat de koning onschendbaar is. Eigenlijk wel gemakkelijk, dat baantje van koning.

Daarmee is mijnerzijds voldoende gezegd over de relatie tussen Van Amsberg en Wilders. De lezer weet waar Leo Brabanticus staat, schrijft en spreekt en dat hij een principieel burger is, die zijn mening niet verkwanselt voor een bord linzensoep.

Ik heb niet de intentie en ook niet de tijd om iedereen die me hoort of schrijft uitvoerig of zelfs maar beknopt te antwoorden. Ik hoop dat men dat begrijpt. Als tegemoetkoming beloof ik die dicussie nimmer uit de weg te willen gaan. Elk debat ga ik aan. Het kan me niet schelen waar. Mijn voorwaarden zijn alleen dat we beschaafd en correct blijven en dat onze redeneringen logisch zijn. Iedereen is welkom. Wanneer iemand van u zo'n bijeenkomst organiseert, moet hij met de pet rond gaan. De voorzitter moet neutraal zijn en voor beide partijen acceptabel. Men kan Lubbers vragen of Van Agt, Marijissen of Roemer. Ikzelf behoef noch een honorarium noch vergoeding van reiskosten. Een eventueel overschot gaat naar een goed doel. En nu als de gesmeerde bliksem naar het thema van de monarchie.

In het eerste weekend van augustus heeft minister Verburg toestemming gegeven voor de jacht op het wild van het kroondomein, waar alleen gejaagd mag worden door de familie Van Amsberg en haar gasten. Het traditionele smoesje werd ook nu aangedragen: er was geen andere oplossing voor het beheer van de te snel gegroeide wildpopulatie dan een jachtvergunning af te geven.
Ik houd niet van jagen. Het is bekend dat Drs. Garnaal reeksen kogels nodig heeft voor hij eindelijk één dier dodelijk heeft getroffen. En een plezier dat die overbodige en domme Willem dan heeft... De grootvader - Varkensheintje geheten, op wie hij sprekend lijkt - van zijn moeder was ook zo'n amateurmoordenaar.

 

Het tweede bericht kwam dit weekend uit Stockholm waar 19 juni een Zweedse dame met iemand trouwde die zich voortaan sire of zoiets mag noemen. De troep uit Nederland was rijkeljk vertegenwoordigd. Zo waren ze weer eens als soortgenoten onder elkaar. Het feestje moet miljoenen hebben gekost.

Nu kijken de Zweden die indertijd hebben ingestemd met een ceremonieel koningschap toch wel op hun neus. Pro Republica was en is, naar bekend, hoogst ongelukkig met zo'n ceremonieel koningschap. Daarin staan we niet alleen. De Zweedse republikeinen hebben door die bruiloft flink de wind in de zeilen gekregen.

Omdat toch gevreesd werd dat het huwelijk wel eens een uitspatting van het gruwelijkste soort zou worden, mochten er alleen simpele cadeaux worden geaccepteerd. Begrijpelijk, want bij elke koning - ceremonieel of niet - wil iedereen een witte voet krijgen. Ook ceremoniële vorsten staan dicht bij de werkelijke macht. Die grijpen ook elke gelegenheid aan om zich te nestelen in de bevolking. Natuurlijk trekken die monarchalen zich verder per traditie niets aan van gemaakte afspraken. Echter - wat veel belangrjker is - er zitten in Zweden minder Lippeluizen die al dat koninklijk wangedrag niet gauw met de mantel der liefde bedekken. Zo meldde het Brabants Dagblad dat het paar tijdens de huwelijksreis verboden gunsten van een Zweedse zakenman had geaccepteerd, zoals het gebruik van een privévliegtuig en een plezierjacht. Er zijn nu al mistens drie aanklachten wegens corruptie tegen de 'prinses' ingediend.

Een Bernadotteschip op het Zweedse strand is een baken voor de Van Amsbergers op zee.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "drie plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander