Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 213, 06.08.2010

Leo Brabanticus

Pro Republica en de kabinetsformatie

Wij begrijpen best dat de bezoekers van onze website - evenzeer als wijzelf - iedere dag opnieuw razend benieuwd zijn naar het laatste Haagse nieuws. Dat wordt daar evenwel bewust kort gehouden. Het blijft beperkt tot wat journalisten bij elkaar hebben geïn- en deduceerd. Daar komt bij dat wij zelf ook zo niet erg geïnteresseerd zijn in de vliegen die de partijen allemaal in het landsbelang proberen elkaar af te vangen. Dit niet zo fraaie schouwspel doet het imago van de politiek meer kwaad dan goed, en dat terwijl er toch al zo veel afkeer bestaat jegens de toneelspelletjes die worden opgevoerd. Van de eerste fase was alleen interessant dat mevrouw Van Amsberg haar aan hermelijnkoorts lijdende adjudant Tjeenk Willink opdracht gaf Wilders kalt zu stellen door hem in de bijlage van het eindverslag van 5-7 juli te laten weten dat bepaalde niet in het regeerakkoord opgenomen kwesties bij voorbaat de weg naar het Staatsblad gesloten zouden aantreffen.

Het was een domme zet, die ten overvloede aantoonde hoezeer de zogenaamd enige van elk eigenbelang gespeende aanwezigen, geen haar beter bleek te zijn dan die door haar geminachte volksvertegenwoordigers.

Het is niet te ontkennen dat Pro Republica - door de uitzonderingspositie waarin Van Amsberg en Tjeenk gepoogd hadden de zogenaamde 'Partij van de Vrijheid' te manoeuvreren - eveneens ernstig in de problemen kon geraken. Niet dat er van enige solidariteit met Wilders ook maar enige sprake zou ziijn - zijn beweging is ons daar te Hitleriaans-crimineel voor - maar mevrouw Van Amsberg en haar satellieten zouden wel eens diezelfde soort 'wetgeving' als tegen Wilders ook op Pro Republica kunnen toepassen. 'De internationale positie van Nederland' was een van de uitgangspunten voor de gelegenheidswetgeving en zou met enige goede - of liever kwade - wil best gebruikt kunnen worden om elke politieke of maatschappelijke stroming, die 'schadelijk' wordt geacht voor Nederland, uit de weg te ruimen. Men zou het in het dwaze hoofd kunnen halen om de belangen van de Van Amsbergkliek te identificeren met het Nederlandse nationale belang.

Hoe dan ook, Pro Republica had de PVV niet nodig om krachtig te protesteren en deed dat dan onder het oude motto Principiis obsta: je moet nooit wachten met het het nemen van maatregelen voor het te laat is. Alle kwaad moet onmiddellijk aangepakt en direct met wortel en tak worden uitgeroeid.

Sindsdien hebben we niets meer van dit soort op handen zijnde gelegenheidswetgeving gehoord. We hebben helaas geen eigen parlementariërs en zijn dus afhankelijk van de steun van de enkele overgebleven (verdwaalde?) republikeinen bij GL, PvdA, D66 en SP.

Intussen sjokt de koets van de (in)formatie zonder enige inspiratie verder. Mevrouw Van Amsberg keerde ijlings terug van het zijspoor, waarop zij terecht was gekomen en liet haar andere 'vrind' Lubbers de scherven op het bordes opruimen.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "vijf plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander