Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 211, 01.08.2010

Leo Brabanticus

Koninklijke TNT: republikeins(e) zegel

Niemand heeft de tegenstelling tussen de twee antipoden duidelijker weergegeven dan Nastasja Weber die haar artikel in het Brabants Dagblad van 30 juli 2010 deze puntige titel meegaf. Ik maak hem - de titel dus - tot Leitmotiv van deze bijdrage.

Dat de TNT zich 'koninklijk' noemt, heeft niets te betekenen, althans even weinig als de verenigingen of bedrijven die zich dat predikaat hebben toegeëigend, gekocht of als gunst bedongen. Die aanduiding zegt dus niets over de kwaliteit van het product. Bij de De KNVB rolt de bal niet anders dan destijds bij de NVB, terwijl bedrijven die corsetten, sokophouders of WC-papier produceren en zich tevens koninklijk noemen, daarmee evenmin een kwaliteitsproduct garanderen. Precies zo is dat gesteld met die 'koninklijke' TNT.

De B.V. oranje heeft, hoe knap ze zich overal ook probeert voor te doen, nu eenmaal geen lor verstand van productie en producten. De familie is slechts geïnteresseerd in het behoud en de vergroting van haar macht en haar geld. Ze is even commercieel als TNT. Beide instituten pikken een graantje van elkaar mee. De post tracht blijkbaar te profiteren van de koninklijke goodwill(?), terwijl de familie Oranje alleen maar probeert grotere grotere sympathie te verwerven (dan wel de bestaande antipathie wat af te zwakken). Kapitalistische organisaties als de twee genoemde instituten dulden geen concurrentie en proberen met alle in hun macht gelegen middelen om tegenstanders uit de markt te werken.

De firma Oranje is namelijk niet alleen een bedrijf dat reclame voor zichzelf maakt - ook al krijgen ze er officieel geen cent voor wanneer vóór de naam TNT of Bijenkorf het woord koninklijk prijkt. Het gaat bij deze reclame erom de argeloze passant duidelijk te maken dat er een koninklijke familie is die precies als Onze Lieve Heer permanent bij ons aanwezig is en als een goede vader over ons waakt. Natuurlijk is, zoals we al zagen, dat allemaal grote flauwe kul.

Toch is er, wanneer het koningshuis bij een kwestie betrokken is, een complicatie. Dit instituut wordt namelijk door de staat in het leven geroepen, geprotegeerd en betaald, zodat verwacht moet worden dat dit familiebedrijf - zeker ook in ruil voor alle privileges, maar ook zonder dat - zich houdt aan de regels van het staatsrecht en met name aan de grondwet. Wanneer deze voorschrijft dat iedere burger het recht van vrije meningsuiting bezit, dan kan die staat met de beste wil van de wereld niet toestaan dat een eerzame, fatsoenlijke en geweldloze organisatie als Pro Republica, die overal ongehinderd haar opvatting verkondigt dat Nederland meer gebaat is met een president dan met een koning, in de uitoefening van haar taak door diezelfde staat - of door een reglement van een koninklijk instituut - voor de voeten gelopen wordt.

Kennelijk mag van de koninklijke TNT alleen de monarchie bejubeld worden. Dat schrijven 'de algemene voorwaarden' namelijk voor. Die voorwaarden blijken, zoals reeds geconstateerd, niet alleen belangrijker te zijn dan de grondwet, zij veroordelen impliciet ook alles wat ten gunste van zo'n staatsgevaarlijker staatsvorm wordt gezegd. Dat bij alle politieke partijen, in het parlement, op scholen en universiteiten, in geleerde verhandelingen en in populaire geschriften openlijk de voor- en nadelen van een antieke monarchie en een moderne republiek worden belicht, zou volgens TNT 'niet toegestaan' kunnen worden. Wat verder te denken van de Nederlandse staat, die de beste betrekkingen onderhoudt met de republiek der Verenigde Staten, met de Bundesrepuiblik - onze grootste handelspartner - met, ik durf het haast niet te schrijven, met de republiek Argentinië? In het quasi-koninkrijk Zweden, waar onlangs een groot republikeins congres was georganiseerd, is geen enkele republikein gearresteerd, hem zelfs geen strobreed in de weg gelegd.

Moet dat allemaal conform de 'algemene voorwaarden' van TNT niet ogenblikkelijk ten strengste worden verboden? Moet, nu voor de eerste keer in de geschiedenis van het Nederlandse postwezen het afwijzen van de anomalieën in de regels van TNT aan de orde komt, er niet op gelijke behandeling worden aangedrongen, maar uitdrukkelijk geëist worden dat elke censuur op onze goede, vrije republikeinse meningen wordt ommogelijk gemaakt, ook al zou de firma Oranje dat bijzonder onaangenaam zijn. Wanneer de rechter oordeelt dat als er hier dan geen sprake is van staatsrecht, dan moet de burgerlijke rechtbank om een oordeel gevraagd worden.

In alle geval bestrijdt een republikeindse organisatie hier, gebruikmakend van haar rechten, deze tegen haar gerichte actie, die niet alleen elke juridische basis mist, maar tevens en vooral de kostbaarste traditie die ons land kent in het hart, een geestelijk bezit waarvan de firma Oranje altijd - terecht of ten onrechte - beweert dat wij die vrijheid aan haar te danken hebben.

Dank je de koekoek. De familie zit juist achter die actie tegen onze vrije postzegel. Wij beschouwen deze agitatie als het zoveelste bewijs van de verzwakking van de in alle voegen krakende monarchie.

TNT bezit genoeg - koninklijke - contanten om met een juridische procedure niet uit de weg te gaan. Hoe dan ook, Pro Republica gaat gewoon op de ingeslagen weg voort: niets verwijderen. Nieuwe zegels bestellen met een even heldere teksten als bijvoorbeeld 'Denken over de staatsvorm is noodzaak', of 'Vele republieken omringen ons', of 'Republiek der Elf Verenigde Nederlanden'. Keuze genoeg.

Er zijn nog twee zaken die ik moet noemen. Ten eerste is er de brief van van TNT. Ik geef hier de letterlijke tekst, zodat iedereen wete met wat voor een literair hoogstandje we hier van doen hebben. De brief, ondertekend door de academica Linda Molenmaker, luidt: 'Via het postzegelblog is mij ter ore gekomen dan u een persoonlijke postzegel hebt gemaakt met een politieke uiting. Dit is volgends de algemene voorwaarden niet toegestaan. Vandaar dat ik de leverancier heb laten weten geen postzegels met uw afbeelding te printen. Daarnaast zou ik u wilen vragen of u alle afbeeldingen met deze persoonlijke postzegel op uw website zou kunnen verwijder. Alvast vriendelijk bedankt. Linda Molenmaker'. Je houdt het niet voor mogelijk...

De tweede zaak betreft de overweldigende belangstelling 'van buiten' ,die ineens voor Pro Rpublica is ontstaan. We kunnen niet zeggen dat het alleen dank zij de media gekomen is. Natuurlijk is dat ten dele waar - en we zijn ze er dankbaar voor. Dat kennelijk half Nederland nu aan onze voeten zit, wijst op een erosieproces van de monarchie dat zich momenteel snel aan het voltrekken is.

Alle berichten door de firma oranje verspeid als zou ongeveer 90% van de bevolking de monarchie aan het hart drukken, blijken afschuwelijke leugens. Het parlement dient te overwegen of niet met de grootste spoed het volk zich per plebisciet dient uit te spreken over de vraag of het niet de hoogste tijd is de monarchie totaal af te schaffen. Dus geen halfwassen Cohen-, Halsema- of Pechtold- oplossing als een ceremomiële monarchie, maar doodgewoon de republiek proclameren. Punt uit. Dan zijn we in één klap van alle gedonder met het vuile geld, de schoft Bernhard, Mozambique, Patagonië, fiscale sluiproutes, Zorreguieta, de erfelijkheid en die misselijkmakende arrogantie af.

Dus, dames en heren parlementariërs, wat let u ?

En wat de postzegels betreft: wanneer een advocaat ons kosteloos wil bijstaan, vragen we de rechtbank de koninkiijke TNT te verplichten de onderbroken levering onmiddellijk te hervatten, aan Pro Republica een schadeloosstelling te betalen voor de niet-verkochte zegels en de veroorzakers van de ellende een afschrikwekkende boete op te leggen ten gunste van, ja van wie eigenlijk,- als het maar niet het Prins Bernhardfonds is.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "twee min een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander