Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 210, 26.07.2010

Leo Brabanticus

De taak van Lubbers

Dat er in Lubbers twee naturen verenigd zijn, is genoegzaam bekend. De vos in hem gaat met sluwheid te werk. Hij verliest dan wel zijn haren maar nimmer zijn streken en als hij de passie preekt, fractievoorzitters, pas dan goed op je zaken.

De hermelijnsnuffelaar in hem kan maar geen genoeg krijgen van het halen van witte voeten bij die zichzelf hoog aanprijzende mevrouw, die denkt het in Nederland voor het zeggen te hebben en daarbij gretig gebruik maakt van de staatsrechtelijke onbenul die elke hermelijnsnuffelaar per definitie is.

Overigens zij hier eerlijk bekend dat ik Lubbers vroeger gewaardeerd heb om zijn steun aan de PPR, al had hij niet de moed om Cals en Schmelzer een schop onder de broek te verkopen, terwijl ik het nog steeds lovenswaardig vind dat hij internatiomaal zijn nek durfde uit te steken ten gunste van Gorbatsjov - aan wie hij zelfs een brief namens mij persoonlijk overhandigde - hetgeen hem absoluut in zijn internationale carrière parten heeft gespeeld.

Terug naar de hermelijnsnuffelaar, die op 21 juli in het holst van de nacht instructies heeft ontvangen wat hij hares inziens allemaal moest doen om de 'constitionele monarchie' - die onder zijn leiding in 2013 haar 200-jarig bestaan wil vieren - het leven tenminste tot dat jaar te rekken. Die aanwijzingen zijn belangrijker dan de voorstellen die nu over de tafel heen en weer gekaatst worden met betrekking tot de hypotheekrente, de bezuinigingen, de files, het onderwijs, de zorg, de kopvoddentax en misschien ook wel over Afghanistan, de NAVO, de JSF en al die andere zaken waarvan het eigen partijprogramma zegt dat dat standpunt in het landsbelang geen 'majeure concessies' kan doen.

Het liefst zou ik hebben dat Lubbers alle heren in hun kraag pakt, ze flink door elkaar rammelt en ze toebrult dat ze het lokaal niet verlaten zullen vóór ze de hier gereed liggende volgende akte ondertekend hebben.

De voorzitter van de Staten-Generaal roept in naam van het Nederlandse volk de Kamers bijeen die besluiten op staande voet een formateur/premier - dat kan best Lubbers zijn, mits er geen enkele verwijzing is naar de voorgeschiedenis - te benoemen die onmiddellijk de fractievoorzitters verzamelt om het volgende programma te ondertekenen:

Lubbers - of wie dan ook - formeert met onnmiddellijke ingang een nationaal noodkabinet, bestaande uit de fractievoorzitters - of door hen aangewezen plaatsvervangers - dat voor vier jaar of voor zo veel korter of langer tijd als nodig is, de natie leidt. Iedere minister heeft het recht wetsontwerpen in te dienen over elk noodzakelijk onderwerp. De parlementaire behandeling blijft ongewijzigd.

De nieuwe regering draagt er zorg voor dat Nederland:

  • Elke belastingvrijstelling laat vervallen;

  • Immer voorop zal gaan in de bestrijding van de sociaal-maatschappelijke intolerantie;

  • Een grondwetswijziging zal doorvoeren om antieke vormen en instituties af te schaffen: er komt géén ceremonieel koningschap, maar een republiek;

  • Op zo kort mogelijke termijn 'een nieuw en efficiënt kiesstelsel zal worden ingevoerd' (Ephimenco, Trouw 24 juli 2010).

Wanneer mevrouw Van Amsberg of haar schoondochter bezwaren hebben tegen een dergelijk kabinet, dan kunnen ze met de hele familie nu hun koffers pakken.

Dit kabinet is de laatste dienst die de sluwe vos en hermelijnsnuffelaar Lubbers de monarchie heeft willen bewijzen.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus zes is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander