Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 208, 23.07.2010

Leo Brabanticus

Dokter Lubbers aan het ziekbed van twee patiënten

Niet alleen Nederland kampt met zware gezondheidsproblemen, ook voor mevrouw Van Amsberg ziet de toekomst er bepaald niet rooskleurig uit. Pro Republica bemoeit zich niet met de hypotheekaftrek, de bezuinigingen, de kilometerheffing, de kinderbijslag en de staatsschuld, hetgeen evenwel niet wil zeggen dat we daar geen mening over hebben.

Die hebben we wel degelijk en wanneer wij de regering konden vormen, zouden we zonder veel gevijf en gezes de demissiomaire premier - waar hangt die man eigenlijk uit? - en alle Kamerleden gebieden met de grootst mogelijk spoed naar Den Haag te komen om daar een eind te maken aan het gekijf van een paar parlementariërs die door een vreemde niet-gekozen mevrouw, aanvoerster van de machtigste belangengroepering van het land, opgeroepen zijn om ervoor te zorgen dat ons land een regering krijgt, waarvan de voornaamste taak vooral eruit zal bestaan dat haar en haar familie de eerste vier jaar geen haar op het hoofd gekrenkt zal worden. Dat laatste is voor haar het allerbelangrijkste wat er is en dus haar eerste zorg.

Ze is namelijk zelf ook een beetje uitgeregeerd. Dat heeft niet alleen te maken met die vervelende republikeinen die ze momenteel in bijna elke partij tegenkomt. Ze houden zich nu nog wel een beetje gedeisd maar dat komt - zo denkt ze - door haar vastberaden gestampvoet, haar nog steeds imponerend protocol en de schrikaanjagende hoeveelheid hoge en lage Lippe luizen die tot nu toe haar toeverlaat zijn. Ze merkt echter aan alles dat haar greep op het land minder wordt.

Om een catastrofe te voorkomen hebben zij en haar familie samen met oom Herman van alles geprobeerd om het tij te keren, maar veel zat haar tegen: die domme Alexander en dat nog vervelender mens van Zorreguieta die er beiden geen idee van hebben wat regeren eigenlijk betekent en haar maar achter haar broek zitten om af te treden, wat naar haar mening gelijk zal staan met het uitroepen van de republiek.

Ze legt de schuld ook wel bij zichzelf: haar declaratiegedrag, haar stuitende arrogantie en haar totaal mislukte charme-offensieven waarmee ze zich onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt. Tot overmaat van ramp heeft die domme ome Herman haar niet tegengehouden om een koninklijke staatsgreep te plegen met het voorstel om haar onwelgezinde besluten of wetten niet te zullen ondertekenen, waarbij ze ook nog eens samen de blunder begingen de begrippen ondertekening en contraseign door elkaar te halen. Wat moesten ze nou in des hemelsnaam doen?

Ontelbare malen had ze al een paar keer geprobeerd haar oude vriend Ruud te benaderen om een oplossing te bedenken. Met hem heeft ze vroeger heel veel samengewerkt. Hij heeft haarzelf weleens een kusje gegeven op haar wang - hoewel hij daarbij kuis de ogen sloot - tijdens hun gezamenlijke dienstreizen bij het al fietsend door de B.V. Nederland om het land te besturen. Ze hadden wel vaak ruzie over wie van de twee voorop mocht zitten en de hand uitsteken. Eigenlijk zat Ruud zowat altijd op de bagagedrager maar hij had wel het voordeel dat hij - als het maar niet over het buitenland ging - voor alles wel een oplossing wist te bedenken.

Zo kwam Ruud dus aan het ziekbed van de twee patiënten, dat van Nederland zelf en dat van het staatshoofd. Voor wat de eerste patiënt betreft zou Dr. Ruud wel een paardenmiddel bedenken. Zo in de geest van: ik schrijf een plan, iedereen moet zijn kop houden en voor de rest zien we, al werkende aan de weg, wel verder. No nonsense. Grondwet? Nooit van gehoord.

En de patiënt zelf behoefde ook niet ongerust te zijn. Hij - Lubbers - zou zichzelf met steun van Hare Grajesteit tot informateur benoemen, daarna tot formateur en vervolgens een lakei doen aanwijzen als premier. Het liefst zag hij Verhagen - God beware ons - benoemd met Rutte, Cohen en - schrikt weer niet - Wilders als vice-premier die alle lopende en nieuwe zaken zullen beoordelen naar gelang zij zich aandienen.

Een republiek komt niet in Frage, de troonswisseling zal in 2011 plaats vinden, het liefst in de vakantietijd. Zorreguieta die een huis mag bouwen op de Horsten, zal onder aan de trap zijn dochter mogen kussen. Mogelijk verzet zal met geweld worden neergeslagen naar het model van de gebeurtenissen in mei te Amsterdam. Aanbevolen wordt wel de zeemacht in te zetten en zeker die moedige vent met die witte pet op die zo hard kon lopen.

Aanbevolen wordt daarna een commissie te benoemen met Halsema, Roemer en Pechtold, die verder ook van mening waren dat de vierig van '200 jaar democratisch koningschap' ongehinderd kan doorgaan, ook al was er eigenlijk niets te vieren. De drie genoemden worden vervolgens bevorderd worden tot ridder in een of andere obscure orde, het Légion d'honneur bijvoorbeeld.

Er is momenteel slechts één moeiijkheid op te lossen en deze betreft de meest recente blunder van Van Amsberg: de bijage bij het verslag van 7 juli waauit zonneklaar bleek dat Van Amsberg en Tjeenk Willink onaangename wetsvoorstellen, ondanks de gevolgde normale procedure zouden veteren. Achteraf ziet iedereen dan wel in welk een ongelooflijke bok het tweetal op die dag geschoten heeft. Uit angst voor gezichtsverlies heeft men de bijlage niet durven herroepen. Lubbers adviseert nu daar in het geheel niet meer over te praten, gewoon laten liggen,- vergeten of zo. Aan de eisen van parlementariërs om opheldering zal geen gevolg worden gegeven. De nieuwe regering zal in overleg treden met de terzake ervaren Balkenende om dat varkentje te wassen.

Burgers, houd uw hart vast.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "twee min een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander