Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 205, 20.07.2010

Leo Brabanticus

Van Amsberg en Tjeenk Willink/Cohen, wat moeten we ermee?

In een helaas soms nogal schemerig verhaal in het dagblad Trouw van 15 juli hekelt Ephimenco de huidige 'bedrog-plus'-formatie. Liever dan daaraan in dit stadium veel woorden vuil te maken vraag ik aandacht voor een veel belangrijker aspect van de momenteel aan de gang zijnde politieke poppenkast, zoals we deze in- en intrieste situatie het beste kunnen duiden. We weten allemaal dat het sinistere tweetal Van Amsberg-Tjeenk Wiillink op 7 juli in een eindverslag heeft laten weten dat er een 'nieuw evenwicht' moest worden gevonden tussen 'een open debatcultuur en de bestuurlijke discipline'. De twee samenzweerders tegen de democratie verstonden daaronder dat het nieuwe kabinet:

  1. zou aantreden 'met een zeer beperkt coalitieaccoord, waaraan de fracties zich gebonden dienden te weten';

  2. kwesties die niet in het regeerakkoord waren opgenomen vrij zouden zijn en 'niet tot een kabinetscrisis zouden kunnen leiden';

  3. het 'contraseign op initiatieven vanuit de Kamer in' - zeer vaag omschreven - bepaalde gevallen - 'zal worden geweigerd', terwijl de voorwaarden zo ongeveer alle gevallen betreft.

Pro Republica, dat aan deze problematiek al uitvoerige aandacht - daarnaar verwijzen wij nu - heeft gewijd, heeft deze samenspanning tegen de democratie een 'koninklijke staatgreep' genoemd: Van Amsberg smoort nu alle republikeinse plannen in wieg: 'Principiis obsta'...

Ephimenco heeft in een artikel (met als titel 'Dunne mist' en als laatste woorden 'infantiele manipulaties') al op 1 juli Van Amsbergs gedrag ten aanzien van de benoeming van Willink gehekeld, zeggende dat 'het democratisch tekort al diep en breed genoeg is, waar je als niet-gekozen staatshoofd geen schepje bovenop moet doen'. Dat was met recht een 'softe coup' van mevrouw. Het 'Oog van Noordeinde kan nu ongemoeid de koninklijke vinger worden die in deze cruciale fase in de politieke pap mag roeren'. Dat Van Amsberg zich met de (in)formatie bemoeit, is al verontrustend'. De aanwijzing van Willink - 'haar eigen personeel' - 'riekt naar zware inmenging en zelfs naar manipulatie'.

Nu is die taak van Tjeenk toegevallen aan Cohen,- ook al zo'n hielenlikker. Hij moet de VVD 'laten verdrinken in een paars-plus-combinatie van PvdA, GL en D66'.

In Trouw van 15 juli komt Ephimenco op de zaak terug, met name op het feit dat al 50.000 handtekeningen onder de 'anti-paars-plus-petitie' zijn gezet. Ik bemoei me daar verder niet mee, maar wie geïnteresseerd is, moet Trouw zelf maar lezen. Wat ik hier wel onder de aandacht breng is Ephimenco's opmerking dat 'kennelijk de kloof tussen journalisten van kwaliteitskranten (die op paars-plus hopen) en de ontevreden kiezers met de dag groter wordt'. En dan: 'zowel bij de Volkskrant, NRC als Trouw heeft men tot nu toe weinig aandacht geschonken aan de manipulaties [van Van Amsberg en Tjeenk Willink] en bedrog (Rutt)e die de informatie rond Paars+ mogelijk hebbn gemaakt'. 'Bezwaren hiertegen werden onder de journalistieke pet gehouden, terwijl zalvende commentaren en eenzijdige aanbevelingen van de informateurs kritiekloos werden overgenomen'.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus zes is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander