Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
Leo Brabanticus 202, 09.07.2010

Leo Brabanticus

Wat wil die Tjeenk toch?

Dat Pro Republica een gezond wantrouwen koestert jegens iedereen die veel ongecontroleerde macht heeft, is niet meer dan normaal en zeker niet wanneer het monarchen en andere potentaten betreft die uit de aard van het beestje door de eeuwen heen de neiging hebben die macht - en hun geld - constant met allerlei middelen te vergroten, waarbij het doel alle middelen heiligt.

Niet alleen bij de uitbreiding van hun bezit maar ook bij andere pogingen deze te verkleinen hebben zij een keur van door de eeuwen beproefde mogelijkheden om hun zin door te drijven: fraude, geschiedvervalsing, afpersing, driftbuien, God en de religie, nepotisme, het protocol, allerlei soorten lakeien, onderscheidingen, huichelarij en hovaardij, aanspreektitels, mooie pakken en natuurlijk: geld. Dat is allemaal niets bijzonders. Het volk is er altijd zo aan gewend geweest dat het niet beter wist, al is het tegenwoordig ontwikkelder en kritischer geworden.

Het is begrijpelijk dat, nu de Ambergers daardoor maar ook door hun natuurlijke degeneratie, resulterend in stommiteiten van ongekende grootte, het einde van de monarchie met rasse schreden zien naderen, zich beraden hoe zij de hun ten dienste staande middelen optimaal kunnen inzetten om het gevaar te keren. De fiscale sluiproutes van de Lippes, het geneuzel met Mozambique en Patagonië, de toekomst van vader Zorreguieta, het weigeren van elke salarisverlaging zijn teveel van het slechte gebleken. De situatie was en is hopeloos.

Alle oude middelen leken niet meer te werken. Terwijl er gevoetbald en gewielrend wordt en er de hele dag gratis reclame is voor oranje, is de familie zelf niet van het scherm weg te branden, brengen de kranten en tijdschriften onophoudelijk foto's en nieuws waaruit moet blijken hoezeer oranje met onze volksgemeenschap is verbonden. De RVD en andere diensten bewerken ieder instituut en elke gemeente en iedere gemeenschap om de doorluchtigheden uit te nodigen. Dat was vroeger al zo, toen er passend werk werd gezocht voor Claus, voor 'weet-je-wel-wie-ik-ben?'-Pietje van Vollenhoven en voor Lippe. Nu de nood aan de man komt, moeten Willem de Overbodige en zijn kindjes en de hele familie tot Tijn en - God betere het - Mabel opdraven.

Toch blijft het behelpen. Mevrouw Van Amsberg zelf kan nooit al te openbaar optreden. Daar heeft ze trouwens ook haar personeel voor. Maar er moest - in het geniep - wel hard gewerkt worden. Het republicanisme groeit met de dag - zie Pro Republica - terwijl de kliek zienderogen in het defensief gedreven werd. Vooral de weigering van de Van Amsbergers zich tevreden te stellen met een ceremonieel koningschap moet het Noordeinde hebben doen besluiten een totaal andere koers te gaan varen.

Het zwaarste geschut werd gemobiliseerd. De meest notoire Lippe-lakeien werden opgeroepen: Lubbers moest de commissie 1815-2015 gaan leiden en Tjeenk Willink diende er voor te zorgen dat de macht van Willem I zo volledig mogelijk werd hersteld. Dat was andere koek dan Pechtold, Halsema, Cohen en Rutte verwachtten: de grondwet van 1848 met zijn ministeriële verantwoordelijkheid en contraseign worden met opheffing bedreigd. Dat gaat gewoon mee met de nieuwe sociaal-ecomomische veranderingen die Tjeenk Willink voorstelt: alles in één klap. Wie me niet gelooft, moet hier het eindverslag van 5 juli van Tjeenk Willink maar nalezen. Daarin staat dat zo snel mogelijk een regeeraccoord gesloten moet worden, dat aan de volgende voorwaarden zal voldoen: kort van inhoud, voornamelijk budgettair, economisch-structureel en bezuinigend. Voorts eist Tjeenk verder dat het kabinet voor alles 'homogeen' zal zijn. Kwesties die niet in het regeerakkoord zijn opgenomen, 'zijn vrij en kunnen dus niet tot een kabinetscrisis leiden'.

Het 'contraseign op initiatieven vanuit de Kamer wordt geweigerd', wat niet anders kan betekenen dan dat Amberg zal weigeren haar constitutonele plicht te doen. Wanneer Cohen, Rutte, Pechtold en Halsema dit voorstel accepteren, is Nederland vanaf dat moment definitief geen democratie meer. Het is de vraag wat Willem de Overbodige zal doen, wanneer zijn moeder wordt afgezet wegens grondwetschennis. Eigen schuld, dikke bult...

Voor de hand liggend is dat Willem de Overbodige weigert zijn moeder op te volgen. Alleen de machtsgeile Máxima zal willen blijven, ofschoon met name ook haar positie onhoudbaar zal zijn, wat iedereen zal inzien - behalve zijzelf.

Van Amsberg, wat heeft u zich wat heeft met die Tjeenk op de hals gehaald. Het is eigenlijk te dom voor woorden.

VOLK VAN NEDERLAND: in deze spannende uren heeft Pro Republica u meer dan ooit nodig. Steun onze geweldloze revolutie en word lid!
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "drie plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander