Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 201, 29.06.2010

Leo Brabanticus

Een fraai stel die Van Amsberg en Tjeenk Willink met elkaar. Pas op voor de contra-revolutie.

De kranten wisten er gisteren - 28 juni - niet goed raad mee. Er is vroeger nimmer een kabinetsformatie geweest of het journalistendom bejubelde uni sono de onpartijdigheid van het staatshoofd, dat er weer eens duidelijk blijk van gegeven had hoezeer het boven de partijen stond en hoe heerlijk het wel was in een koninkrijk te mogen leven, waar het landsbelang het enig doorslaggevende argument was. Vergeleken met een koning was een president eigenlijk een proletariër, louter beducht om zichzelf en zijn eigen club te bevoordelen.

Kritische wetenschappers wisten wel dat het niet zo mooi in elkaar stak als het hof en zijn luizen ons voorhielden: de dames Lippe en Van Amsberg waren opportunisten en machiavellisten, die desnoods over lijken gingen om een familielid buiten de gevangenis te houden en de continuïteit van de dynastie veilig te stellen.

De Romeinen wisten het al: 'principiis obsta', dat wilde zeggen: je moet, als je een ongunstige ontwikkeling ziet aankomen, deze van begin af aan in de kiem smoren. Wanneer je dus in de nabije toekomst problemen verwacht, stel het ingrijpen dan niet uit tot het zover is, maar zorg er van meet af aan voor dat zo'n republikeinse rakker niet in de regering komt en benoem een monarchist als premier of formateur. Geen gezeur dat je daartoe de macht mist, dóe het gewoon. Het volk begrijpt er toch niets van en de volksvertegenwoordigers zijn verguld als ze de monarchie hand- en spandiensten mogen verlenen. Neem die zogenaamde groenlinkse Halsema, republikein van het eerste uur, lid van het republikeins genootschap, die om op het pluche terecht te komen, wat haar bewonderaars niet ophouden haar aan te praten, haar principes en vrienden met droge ogen verraadt. Daartoe twitterde ze onlangs nog het 'een eer' te vinden om bij mevrouw op bezoek te gaan. Welk een prietpraat van iemand aan wie veel mensen tot voor kort hun republikeins vertrouwen gaven. Het zal me niets verwonderen als ze ook nog 'majesteit' tegen de Grajesteit zegt.

Hoe dan ook, volgens de wijsheid der oude Romeinen moet je er er altijd voor zorgen, dat je in een vroege periode alle macht hebt vergaard en dat liefst op de meest stiekeme manier. In de huidige situatie betekent zulks dat je nu al een lijstje met monarchabiles - naast Halsema ook Van der Laan en Verhagen en Van Bommel en niet te vergeten Pechtold - bij de hand hebt en dat in de handen van de formateur hebt gedrukt. Dat voorkomt beslist een boel ellende in de toekomst.

Terwijl Van Amsberg te voren doelbewust maar omzichtig op haar doel afging, is haar situatie, nu de onvrede in het land zo wild om zich heen slaat en er een reëel gevaar bestaat dat ze vandaag of morgen via het Groenewegje wordt afgevoerd, dermate veranderd dat zij zelf de leiding van de kabinetsformatie in handen heeft genomen. Zij volgde niet het advies van Rosenthal om twee nieuwe informateurs te benoemen, ze heeft nu overduidelijk het initiatief naar zichzelf getrokken en een vriend als 'onafhankelijk persoon' naar voren geschoven die eerst als informateur en dan als formateur het door haar noodzakelijk geachte kabinet-Cohen-Halsema-Pechtold moet vormen dat 'het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging' geniet en - maar dat staat er niet bij - dat van het staatshoofd, diens zoon en diens echtgenote. De contrarevolutie heeft dan bloedeloos en geruisloos en op volkomen democratische wijze gezegevierd. Minstens vier jaar kunnen we we er weer tegenaan. De abdicatie met Zorreguieta op het bordes zal Deo Volente in oktober plaats vinden.

Vinden mevrouw en de hele familie het alles bij een elkaar niet een beetje riskant en dus wat griezelig? Jazeker, maar het is nodig in het belang van het land, dat ík en mijn voorvaderen; naar u weet altijd zo voorbeeldig hebben gediend. Het land verkeert immers in stervensgevaar. Nu zij overduidelijk haar troon ziet kapseizen, zullen zij en 'haar' ministers voortdurend en met de grootste ernst benadrukken dat het landsbelang vereist dat iedere partij en iedere politicus nu zijn eigen belang vergeet en snel én blindelings mevrouw volgt die als enige in den lande het ware landsbelang voor ogen blijkt te hebben.

De Van Amsbergers zijn te laf en te kuis om zélf openlijk voor de coulissen met de billen bloot te durven gaan. We zien het al voor ons! Terwijl het oranjegekleurde volk naar de voetbaltelevisie zat te kijken, was Van Amsberg en haar familie druk doende haar strategie te bepalen. De belangrijkste vraag was wie zij zou kiezen om het vuile werk voor haar op te knappen. Het was levensgevaarlijk. Veronderstel eens dat het verkeerd zou aflopen.

De keuze was uit haar vriend Lubbers, oud-premier en befaamd kastanjes-uit-het-vuur-haler en een andere vriend Tjeenk Willink, die als vice-president van de Raad van Raad van State de president van dat college adviseert hoe ze moet regeren. Zo gezegd, dief en diefjesmaat dus. Het was een keuze uit twee mispels, beiden aan de rottende kant en ernstig wormstekig.

Uiteindelijk werd het, zoals insiders wel vermoed hadden, Tjeenk Willink. Het waarom is het geheim van Den Haag. Dat mogen we nooit weten, hoewel iedereen weet dat Tjeenk nog meer uit de hand eet dan Lubbers, die wel eens een eigen mening gehad schijnt te hebben gehad. Tjeenk werd dus benoemd en toonde zich onmiddellijk het braafste jongetje van de hele school, waar hij ook naar uitziet. Het Brabants Dagblad wist te melden dat volgens Tjeenk de rol van Van Amsberg bij de kabinetsformatie geen overblijfsel is uit vervlogen tijden maar een direct gevolg van de invoering van de Evenredige Vertegenwoordiging, die, zoals ieder kind van de basisschool weet pas, eergisteren is doorgevoerd. Een braaf en dom kind dus. Het Brabants Dagblad noemde hem verder een 'prominent PvdA-er tegen wil en dank' en Verhagen van het CDA wist onmiddellijk te melden dat hij een man was 'met een grote staat van dienst, die boven de partijen staat'. Verhagen vergat even dat Tjeenk zich nu onvoorwaardelijk had gesteld achter de enige zwarte doos in ons staatsbestel. Zo wordt het volk vernachelt.

Dat die Tjeenk Willink een rara avis was en ook wel een rare vogel, was bekend. Om het baantje uit de handen van Hare Grajesteit waardig te kunnen zijn accentueerde hij onmiddellijk zijn afkeer van de PvdA. Hij had altijd al een hekel gehad aan die socialisten. Eigenlijk was hij altijd partijloos geweest. Tegelijkertijd pochte hij op zijn verdiensten als 'hoeder van de democratie' en op zijn 'onafhankelijkheid' als vice-voorzitter van de Raad van State.

De Volkskrant noemt hem 'het zwaarste wapen' dat Van Amsberg heeft ingezet. Ook daar is dus onrust geroken. Aan de andere kant durft onze verslaggever van die zelfde krant te beweren dat 'achter de keuze zit dat de koningin geen politieke keuze wil maken'. Die man heeft er helemaal niets van begrepen. Een zekere Hoedeman weet verder te vertellen dat Willink als vice-voorzitter van de Raad van State Willem de Overbodige in 1997 gezegd heeft dat het voor de hand lag dat hij koning zou worden tijdens zijn periode als vice-voorzitter van de Raad van State. Hij zelf staat - volgens Hoedeman 'al 19 jaar boven de partijen'. His masters voice, dus. Hij heeft ook alleen en uitsluitend het landsbelang, dat - naar wij allen weten niet bestaat en en nooit bestaan heeft - op het oog.

Verder ben ik van mening dat de monarchie zo snel mogelijk dient te worden vervangen door een democratische republiek.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "drie plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander