Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 200, 21.06.2010

Leo Brabanticus

Zzzzzzweedse Zzzzzzprookjes

Zweden heeft in zijn historie nogal wat vorstenhuizen versleten, waarvan sommige wel al heel gauw uitgeregeerd waren. Wat eveneens opvalt is de gigantische rijkdom van met name het huis Wasa (1523-1654) dat zich tijdens de Reformatie het geseculariseerde kerkelijk goed had toegeëigend. Tenslotte wordt de Zweedse geschiedenis gekenmerkt door soms felle tegenstellingen, zoals in de 18e eeuw tussen Hoeden en Mutsen oftewel - in hedendaagse termen uitgedrukt - tussen adel en volk.

Wat ik mij echter afvraag is of die Hoeden en Mutsen vergelijkbaar zijn met 'onze' rechts- en linksgezinde patriotten. Als dat zo zou zijn - wat niet uit te sluiten is -, dan zou bij alle verschillen er een duidelijke overeenkomst in onze strijd tegen vorstenhuizen zijn: in de Nederlanden de stadhouders van Oranje-Nassau en in Zweden het huis Holstein-Gottorp. In 1808 (Zweden kende geen Svenska Republik noch een Franse bezetting) werd Gustaaf Adolf IV gevangen gezet en door de Rijksdag vervallen van de troon verklaard ten gunste van zijn kinderloze oom Karel XIII. Een nieuwe regeringsvorm beperkte de vorstelijke macht aanzienlijk.

Intussen betrad de Napoleontische generaal Bernadotte het politieke toneel, die in 1818 als Karel XIV in Zweden (en Noorwegen) als koning aantrad. Toen in 1973 diens achter-, achter-, achter- achterkleinzoon Karel XVI Gustaaf aan de beurt was, werd bij een grondwetswijziging een 'puur ceremonieel' koningsschap ingevoerd.

Het is de dochter Victoria van laatstgenoemde die zaterdag 19 juni 2010 met Westling trouwde, uiteraard - waarom uiteraard? dat idiote gedoe - nadat deze tot 'prins' was geslagen, benoemd of gekust, waardoor volgens de Volkskrant 'deze burger' voortaan als Z.K.H. prins Daniël van Zweden moet worden aangesproken. Dat laatste bericht heeft me beroofd van mijn - toegegeven geringe - sympathie die ik voor een ceremonieel koningschap ooit mag hebben gevoeld. Die koninklijke hoogheid of majesteit Daniël is gewoon een deserteur, een overloper, een vent die geen ruggegraat en misschien ook weinig hersens heeft.

Er is lang beweerd dat dit huwelijk de monarchie populairder (momenteel 75%) zou maken. Het kan best waar zijn dat de Zweedse monarchen inderdaad nu nog 'opener' zijn dan alle Van Amsbergers met hun onschendbaarheid, mediacode en geheimzinnig geritsel achter de schermen bij elkaar. Naarmate we meer gaan weten van die Daniël, is het zeer de vraag of de monarchale populariteitscurve niet opnieuw een snelle duik zal gaan nemen.

En dan hebben we nog niet eens over de centen, die flauwekul kost naar verluidt € 2,1 miljoen en dat zou zelfs nog aan de lage kant zijn. Overigens heerst er op het terrein van de kosten van de monarchie precies zoals in Nederland een Egyptische duisternis. Er is dan wel een jaarverslag over het Huis maar daar staat niets in. Ook de Zweden weten dus niet hoe duur de kul van een monarchie precies is.

Hoe dan ook: de huwelijksmallemolen draaide in Stockholm op volle toeren. Wie die zoenende snuitjes van Sonja (die is van Noorwegen), van de Braziliaanse Sylvia die Zweden schijnt te vertegenwoordigen en niet in de laatste plaats van onze super-democratische mevrouw Van Amsberg herself, die haar geluk niet schijnt op te kunnen - eindelijk zijn ze weer eens 'onder elkaar' zoals destijds op die oude Agamemnon - ziet en niet onmiddellijk de natuurlijke braakneigingen kan onderdrukken, voelt zich als een voyeur in een nudistenkolonie, waar ongeveer 1000 gasten hun kunstjes vertonen. Eén daarvan is Amalia, een hare koninklijke hoogheid der Nederlanden. Volgens Trouw zijn er echter ook enkele 'discutabele figuren' uitgenodigd. Daarmee bedoel ik niet mevrouw Mabel Los, ook een HKH, maar 'vertegenwoordigers van schurkenstaten als Noord-Korea, Soedan en Eritrea'.

Overigens mag een woord van intense droefheid niet ontbreken bij het zien van die 10 - tien! - Amalia-peuters - allemaal HKH's - die nu oefenen voor het toekomstig zwaaien, poseren en flaneren. Ze repeteren allemaal voor het examen in de koningsschapskunde, waar onze Willem de Overbodige iedere keer zo jammerlijk voor zakt. Hij heeft helaas nog een herkansing.

Over Amalia schreef Remco Campert (De Volkskrant, 19-6-2010) terecht dat haar rol slechts het opwekken van vertedering is, maar dat het hier in werkelijkheid gaat om 'haar eerste grote optreden'. Geen gezeur hier nu over bijkomstigheden. Ik wil graag weten of dat parmantige dametje - nu al een Beatrix II - eigenlijk niet op tijd naar haar bedje moest - of gaan hare koninklijke hoogheden nooit op tijd naar bed en moeten ze tevoren niet tijdig op het potje of krijgen ze stiekem anti-plas pilletjes toegediend? - maar vooral: moest ze eigenlijk niet naar school? Dat zijn de zorgen van normale vaders en moeders en zeker van de garnalenfamilie die altijd ten overstaan van de buitenwereld tenminste zo hoog opgeeft van haar ouderlijke zorg voor hun kindjes. Of is dat ook allemaal schijn?

Volgens Campert valt of staat de toekomst van hare koninklijke hoogheden met hun eerste grote publieke optreden. In een republiek hebben presidentskinderen die gelegenheid tot faux pas niet. Een vraag die geldt voor alle betrokken vaders en moeders in Stockholm is of zij in het belang van hun hoogheidige hummels, beter nog een tijdje hadden moeten wachten met het in de etalage leggen van hun kind.

De laatste vraag heeft betrekking op die louter representatieve taak van een koning. Het is in Stockholm een onduidelijke bedoening. De Zweedse socialisten hebben, evenals die in Nederland, een dubbele tong. Ze zijn, zoals het hun uitkomt, zowel republikeins als niet-republikeins. Erop aangesproken dat hun partijprogramma toch eist dat Zweden een republiek moet worden, draaien en spelen zij zo met woorden dat je er kriegel van wordt. Ze doen me in alles denken aan het Nederlandse Republikeins Genootschap dat van de leden geen enkele actie verlangt om de republiek ook metterdaad dichter bij te brengen 'omdat louter het bestaan van een Republikeins Genootschap al voldoende is om op termijn de republiek mogelijk te maken'.

Het momenteel in Zweden vigerende koningschap heet, zoals gezegd, ceremonieel te zijn. Omdat er in Nederland ook politieke stemmen opgaan - overigens níet van de machts- en geldgeile Van Amsbergers-, die een puur lintenknippend vorstenhuis bepleiten (wellicht als een middenweg tussen de republikeinen die meer dan genoeg hebben van het voortdurende gedonder met die familie en de conservatieven die het eventueel op een bloedige revolutie willen laten aankomen) wil Pro Republica van onze Zweedse collegae het volgende weten:

 1. Is in uw ogen een ceremonieel koningschap de eindfase van de strijd tussen monarchalen en republikeinen of is het slechts een interim dat binnen de kortste keren kan overgaan in de definitieve afschaffing?

 2. Is het feit dat een Zweedse opiniepeiling op 30 april 2010 onthulde dat 28% van de Zweedse bevolking nu van de monarchie af wil - terwijl dat percentage in 2000 nog geen 12% was - een incidenteel dan wel een de monarchie blijvend verontrustend teken aan de wand? Gezegd wordt dat ook dit ouderwetse huwelijksgedoe anno 2010 het aantal republikeinen in Zweden tot 6.000 zal verdubbelen;

 3. Wordt er in Zweden met (on)gerust hart naar de ontwikkelingen in Nederland gekeken?

 4. Kan Pro Republica door woord en voorbeeld het Zweedse republikanisme tot heil strekken?

 5. Is het alleen de € 90 miljoen kostende bruiloft die de Zweedse liefde voor de monarchie tempert?

Tot informatie van onze Zweedse en andere collegae dient een ieder te weten, dat

 1. De machtsbasis van de Nederlandse monarchie, die traditioneel het volk is - en niet de politieke partijen, wier republikanisme slechs een beperkt deel van hun activiteiten vormt -, zienderogen afbreekt en dus goede hoop geeft op een betere toekomst;

 2. Pro Republica er echter zeer bezorgd over is, dat de politieke partijen de Van Amsbergers alleen maar tot verandering van het systeem zullen kunnen dwingen door hen voor de keuze te stellen: handhaven van het onaanvaardbare oude politieke systeem dan wel opkrassen met hun hele hebben en houden;

 3. De Nederlandse geschiedenis een zeer wel met nu vergelijkbare situatie kent: in het Europese revolutiejaar 1848 boden radicale liberalen de conservatieven onder leiding van de koning een ceremonieel koningschap aan in ruil voor diens aanblijven als monarch, wat werd geaccepteerd met alle consequenties van dien voor de huidige generatie;

 4. Het is gebleken dat wanneer vorstenhuizen niet in één slag met wortel en tak worden uitgeroeid, zij blijven intrigeren om het verloren terrein op korte of lange termijn terug te winnen, waarbij zij gebruik maken zowel van het kennelijk nauwelijks aantastbare aureool van hun zo niet goddelijke dan toch bovennatuurlijke, superieure afstamming als van hun in de loop der eeuwen opgebouwd netwerk van relaties in alle geledingen van de maatschappij en het hun immer ten dienste staand door de gemeenschap betaalde hofpersoneel en - wellicht de belangrijkste factor - van de knikkende knieën, slappe ruggegraten en onvoldoende staatkundige kennis van de verantwoordelijke politici of ze nu Den Uyl, Lubbers of Balkenende heten;

 5. Pro Republica nimmer zal instemmen met welke vorm van ceremonieel koningschap dan ook en wel:

  1. Uit principiële grond: erfelijkheid moge bij stamboekvee een doorslaggegende factor zijn, in de menselijke samenleving en politiek is zij meer dan lachwekkend en afschuwelijk;

  2. Uit politiek-menselijke overweging: de samenbundeling van arrogantie, onbekwaamheid, geldzucht en politieke intransparantie maken alle monarchen en hun nakomelingen uit binnen- en buitenland tot onuitstaanbare ijdeltuiten, parasieten der samenleving en vervalsers der geschiedenis.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "drie plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander