Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 194, 07.05.2010

Leo Brabanticus

Zomaar een school uit Amersfoort - 1

Het NRC-artikel van 29 april 2010 liet een 26-tal leerlingen van de 5e klas van het Stedelijk Gynnasium Johan van Oldenbarnevelt met elkaar praten over een 'verbeterde versie van het staatsbestel'. Aan de orde kwamen onder meer:

 1. de negatieve publiciteit van de familie Van Amsberg;
 2. de kosten van dat theater;
 3. de ministeriële verantwoordelijkheid;
 4. wanneer is het einde van de monarchie daar?

Dit uur geschiedenis/maatschappijleer gaf dermate helder de problematiek van het onderwerp weer, dat bij Pro Republica onweerstaanbaar de gedachte opkwam aan dit lucide voorbeeld niet alleen op onze manier bekendheid te geven, maar ook naar vermogen desgevraagd andere scholen mee te helpen bij het organiseren van een dergelijk symposium. Deze hulp kan bestaan uit 'technische' assistentie van leden van de inmiddels befaamde website van Pro Republica die 'moeilijke' en praktische vragen kunnen beantwoorden. Vanzelfsprekend zou - vanwege het 'evenwicht' - ook een bestuurder van een oranjevereniging kunnen worden gevraagd of een Kamerlid of een ander vooraanstaand politicus. Even vanzelfsprekend zou de inleiding of zouden de inleidingen gevolgd moeten of kunnen worden door een discussie onder leiding van de rector. Ook behoeft het 'college' niet per se tijdens de lesuren of in de schoolbanken gegeven te worden: een avond in de aula is minstens even interessant.

Hoe dan ook, aan welke vorm van educatie de school de voorkeur geeft: Pro Republica zal desgevraagd immer acte de présence geven. Kosten onzerzijds zijn daar nauwelijks aan verbonden. Slechts een vergoeding voor de gemaakte reiskosten wordt op prijs gesteld. Pro Republica is immers straatarm: we zijn immers een kleine groep bevlogenen die moeten opboksen tegen legioenen goed bezoldligde ambtenaren. Zo is het nu eenmaal. Mogelijk op gelijke wijze als in Amersfoort kan gesproken worden over een 'verbeterde versie van het staatsbestel' alsook over de hier aangegeven discussiepunten, zij het dat we die graag willen uitbreiden met de momenteel heftig brandende kwestie: constitutioneel koningschap, ceremonieel koningschap of republiek.

Vooraf echter vier inleidende opmerkingen:

 1. Republikeinen nemen niet graag de woorden koning(in) en prinsen of prinsessen in de mond, laat staan dat zij die lieden aanspreken met majesteit of uwe koninklijke hoogheid. Zij hebben het - precies zoals normale ambtenaren van de burgerlijke stand of rechters dat doen - over de heer en mevrouw Van Amsberg en verder geen flauwe kul.
 2. Er wordt republikeinen wel eens verweten dat zij te veel op de persoon spelen, waarbij geïmpliceerd wordt dat wij er beter aan zouden doen het instituut koningschap zelf aan te pakken. Zulk een verwijt snijdt nauwelijks hout. Integendeel. Het zijn de monarchalen zelf die immer de monarchie identificeren met de in functie zijnde ambtena(a)r(es). De familie en haar duizenden al dan niet in mooie pakken gehulde lakeien in de eerste plaats - kregen en krijgen er maar geen genoeg van erover op te scheppen hoe goed het Nederland verging onder de leiding van die geniale Wilhelmina von Mecklenburg (dat was overigens die mevrouw die met medeneming van haar geld naar Engeland vluchtte) of van die fantastische moeder des vaderlands Juliana (u weet wel, die astrolate mevrouw die in haar paleis gezanten van Venus - het kunnen ook mannetjes van Mars geweest zijn - ontving) of van de voorbeeldige oorlogsheld Bernhard (de grootste schoft van Nederland, die ten onrechte zijn leven niet achter de tralies eindigde) of van hun zo uitnemend regerende dochter (die chagrijnige, gierige en arrogante mevrouw die ook nog nooit van haar leven afstand van pappie heeft genomenen die maar één zaak constant voor ogen heeft: de continuïteit van haar macht en haar bezit). Let wel: het goede wordt via de persoon toegerekend aan het instituut. Op de persoon spelen mag kennelijk alleen als de vorsten daar baat bij hebben.
  Wanneer republikeinen - en zij niet alleen, maar ook respectabele geleerden en staatslieden - daarentegen het bewust vervalste geschiedbeeld proberen te corrigeren, worden zij als 'détracteurs' afgeschilderd of op zijn minst als lieden die op de man spelen. Natuurlijk is de enige bedoeling van die misselijke stemmingmakerij de tanende populariteit van de monarchen op te kalefateren. Dat Wilhelmina laf, Juliana een dwaas, Bernhard een SS-er was en Bearix een hork is, is gewoon niet waar en als het al waar is, behoeft niemand dat te te weten. Ergo: dictatrice Wilhelmina, de lach- en deersniswekkende Juliana, de rasproleet Bernhard, de bemoeizuchtige mevrouw die perse majesteit genoemd wil worden en stampvoet van woede als ze haar zin niet kan doordrijven, het zijn allemaal republikeinse dus kwaadaardige bedenksels.

  De royalisten beweren eveneens zonder blikken of blozen dat Alexander die lijn der voortreffelijkheid zal doortrekken, hoewel iedereen weet dat er op naam van onze doctorandus in de geschiedenis een niet-raadpleegbare Leidse afstudeerscriptie staat, de man af en toe last heeft van een drankprobleem, teveel met sportieve dames host, snelheidsverboden aan zijn laars lapt, zich voor Antarctica-expert, watermanager en bankdeskundige uitgeeft om door anderen geschreven redevoeringen voor te lezen, waarbij iedereen die wél kennis van zaken heeft spontaan de lachkriebels krijgt. Wanneer Pro Republica al die onzin corrigeert of zijn gerotzooi met geld of met zijn vakantiebehuizingen, of zijn gelieg en gedraai jegens de premier en de volksvertegenwoordiging aan de kaak stelt, heetten wij opnieuw op de man te spelen, terwijl hijzelf als de geïncarneerde domheid aan de bron van alle over hem in omloop gebrachte verhalen staat. Welnu, dit uilskuiken wordt door zijn familie en de hofnarren aangepraat dat hij koning van Nederland moet worden. Omdat Pro Republica daar mordicus op tegen is, wordt ons 'op de man spelen' verweten. Het is te zot voor woorden. Overigens, niemand behoeft zich ongerust te maken: Van Amsberg zal nimmer koning worden. Het Nederlandse volk wil niets meer met hem te maken hebben.

  Hebben de Van Amsbergers nog meer fraais in de aanbieding? Ja, onze kuise Suzanna Zorreguieta, die dag in dag uit ons voorgehouden wordt als de redster van de monarchie. De staatsrechtelijke argumenten die zij inbrengt, zijn ijzersterk en de monarchalen kunnen er niet genoeg van krijgen. Zij moge de dochter van een oorlogsmisdadiger zijn en grootgebracht in een door en door ondemocratisch nest, maar met haar décolleté, hoog opgetrokken knietjes en blote benen moet zij goed zijn voor de volledige steun van het masculiene deel van het electoraat. Het is zoals een ruige borst eens opmerkte: 'Ik heb de pest aan de monarchie maar van Máxima moeten ze met hun poten afblijven'. Pro Republica erkent eerlijk dat op dit soort staatsrechtelijk hoogwaardige argumenten geen adquaat antwoord te hebben. Wij weten slechts dat achter al die lichamelijke rondingen een duizelingwekkende geld- en machtgeilheid schuil gaat en dat we hier te maken hebben met een uiterst geraffineerd, berekenend en horkerig wezen waarbij vergeleken haar schoonmoeder de zachtaardigheid zelve is. Haar vader rekent er stellig op haar eenmaal op het bordes van een paleis als Nederlands koningin als eerste te kunnen kussen en haar al dan niet zachtjes toe te fluisteren: 'Het is gelukt, eindelijk toch gelukt. En die vervelende republikeinen zullen we wel krijgen'.

 3. Pro Republica is een democratische, volledig geweldloze organisatie, hoewel - het zij erkend - we bestaan ook enkele vooral kleinere republikeinse bewegingen die het gebruik van geweld niet schuwen. Gelukkig zijn zij momenteel te zwak om ook maar een schijn van invloed te hebben. Niettemin blijft waakzaamheid geboden. Niet zo zeer de familie Van Amsberg zal een contra-revolutie beginnen - de geschiedenis leert haar hoe vergeefs zulke pogingen immer zijn - het gaat om verzetshaarden die, in het bezit van wapens, zich niet zouden willen neerleggen bij democratisch genomen meerderheidsbesluiten. De overgang van de monarchale naar een republikeinse regeringsvorm geschiede in Nederland en in elk democratisch land door middel van de stembus zonder enige beïnvloeding van buiten. De gekozen volksvertegenwoordiging neemt een grondwet aan, waarin naast vele 'technische' veranderingen de ongelijkheid der burgers bij het besturen van dit land ten principale en praktisch wordt opgeheven. Het is een goede zaak wanneer jeugdigen zich nu reeds concentreren over de inhoud en vorm van die nieuwe grondwet.
 4. Generaliseren over de verschillen tussen de monarchale en republikeinse regeringsvormen is vaak een hachelijke en immer een slechte zaak. Zo wordt een slecht functionerende monarchie wel eens gesteld tegenover een goed werkende republiek - of omgekeerd. Het is dwaas een republikeinse president te vergelijken met een lachwekkend persoon (Berlusconi) die namelijk niet eens staatshoofd is. Hoewel republikeinen van mening zijn dat een republikeinse regeringsvorm een beter staatshoofd (de Duitse president Horst Köhler) oplevert dan een erfelijk koningschap (van een Wilhelm II) is het dwaas per definitie erfelijke vorsten a priori in de ban te doen en presidenten op voorhand te verheerlijken. Het zou dwaasheid zijn bij ienmand als Bonaparte diens presidentschap - al noemde hij dat zijn eerst consulschap) te bejubelen en diens keizerschap te verdoemen. De man is gewoon dezelfde gebleven en heeft van zijn kansen gretig misbruik gemaakt. Zo zou het best kunnen zijn dat Nederland in de toekomst wel eens een mislukkeling als president kiest. Laten we bovendien nooit vergeten dat in veel republieken mensen aan de macht zijn die zich meer dan royalistisch gedragen: zoals Sarkozy, Poetin of Kafaddi.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "twee min een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander