Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 188, 20.04.2010

Leo Brabanticus

De Volkskrant verliest wel haar haren maar niet haar streken

Van de week (16 april) stond er in de Volkskrant weer eens zo'n soortgelijk artikeltje waarom ik vorig jaar die geweldige afschuw van die krant gekregen heb dat ik haar een paar maanden lang niet meer onder de ogen wilde hebben.

Het ging me er beslist niet om dat de krant over de - faits et gestes van - monarchie een totaal andere opvatting huldigde dan mijn politieke vrienden. Het ging ons om de vooringenomen- en eenzijdigheid van de berichtgeving over Machangulo, mede een gevolg van het door elkaar vervlochten zijn van de belangen tussen dit journaille en de Eikenhorst, welke verstrengeling althans aanvankelijk in alle toonaarden werd ontkend.

Hoewel naar buiten de indruk werd gewekt dat de krant open stond voor alle kritiek - 'dat houdt ons alert en bij de tijd' - of woorden van soortgelijke strekking - , is er nimmer noch redactioneel noch bij de ingezonden brieven enig commentaar van ons opgenomen. En dat - nogmaals - terwijl de Volkskrantlezers dag in dag uit plat gebombardeerd werden met de argumenten die de familie Van Amsberg en haar kameraden van de voorlichting hadden bedacht over Machangulo, deze unieke vorm van ontwikkelingssamenwerking, geheel zonder enige uitbuiting, zonder corruptie en zonder enige wanklank.

Hoewel de Volkskrant ons sindsdien via de rechter van de aardbodem probeert te verdelgen - tot nu toe nog zonder resultaat -, heeft men in Amsterdam terzake van de monarchie wel een ingrijpende koerswijziging tot stand gebracht. De journalisten die momenteel over de staatsrechtelijke aspecten van het monarchale systeem schrijven, zijn eerlijke, bekwame en gerespecteerde vakmensen die zich niet zomaar voor een of ander karretje laten spannen. Let goed wel: Pro Republica heeft nimmer voor eenzijdige berichtgeving ter zake gepleit, wij hebben slechts de eenzijdigheid van de bestaande berichtgeving gehekeld.

Maar plotsklaps verscheen er - op genoemde 16 april - weer zo' n typisch ouderwets Volkskrantartikel, vol eenzijdigheid en parti-pris. Het ging over het aanstaande huwelijk van een zekere Annemanre Gualtérie van Weezel, die van plan is te gaan trouwen met een mijnheer die zich 'prins' Carlos noemt en een zoon schijnt te zijn van 'prinses' Irene, dochter van Zur Lippe, u weet wel, die smeerlap, leugenaar en crimineel. Zij is dat mens dat af en toe in de Kamer mag leuteren over haar geliefde varkens, haar gesprekken met bomen en gefantaseerde inzet voor 'groen en duurzaam'. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het in Gods herennaam mogelijk is dat zo iemand zoveel ruimte in de Kamer en op de televisie toegewezen kan krijgen om haar baarlijke wartaal uit te kramen.

Madame Irene praat voortdurend over zichzelf, haar zelfverkozen armoe - laat ons niet lachen - en over haar boerderijtje waar ze haar eigen ecologisch voedsel verbouwt, ver van de bewoonde slechte wereld, die maar niet wil begrijpen dat we met ons allen in een sneltreinvaart regelrecht op de ondergang af stormen. Gelukkig dat er van die profetessen op aarde rondlopen - haar moeder was van hetzelfde laken een pak - die weten hoe we de wereld kunnen redden.

Om te doen weten hoe voortreffelijk dat soort idioten het met de mensheid voor heeft, vermeldt de Volkskrant - die haar kennis haalt uit een of ander wetenschappelijk majesteitsblad - dat het koor bij het huwelijksfeest bestaat uit daklozen, het voedsel van de zangers biologisch zal zijn en het uitgegeven geld allemaal 'naar de gaarkeukens gaat'.

Die Annemarie schijnt, als we dat vorstenblad en de Volkskrant moeten geloven, ook nog een gigantische 'belangstelling te hebben voor kunst en cultuur, precies zoals die Margarita - in Nederland befaamd geworden, het zusje van mijnheer Carlos. Het is in feite allemaal nog indrukwekkender. Het heet zelfs in de Volkskrant dat zij met haar toekomstige zwager - ook weer zo'n 'prins' - Jaime veel spreekt over 'conflictpreventie', terwijl ze - het kan niet op - 'veel luistert naar haar schoonzus Carolina als die terugkomt van Haïti met verhalen over humanitaire hulpverlening'. Tsjonge, tsjonge, denk ik dan bij mezelf: welk een bijna goddelijke familie. Zó ver heeft Zorreguieta het niet geschopt.

Twee dingen begrijp ik niet goed. Ik zou de Volkskrant daarom dankbaar zijn als de krant me duidelijk maakt waarom die Irene - destijds zo hoognodig van die Carlos van Bourbon-Parma wilde scheiden. Het is toch zonde dat zo'n linkse tante verloren is gegaan voor de hogere theologische en politieke wetenschap.

Nog meer brandt mij de vraag op de lippen waarom de Volkskrant nu weer is teruggevallen op haar walgelijke pro-majesteitelijke eenzijdigheid. Naast haar ontelbare heldendaden voor de linkse kerk vermeldt de Volkskrant immers niet dat NOS-correspondentie Annemarie Gualthérie van Weezel medeverantwoordelijk is voor al die eenzijdige, waardeloze, overbodige en stupide Van Amsberg-propaganda die de NOS de laatste tijd kwistig de ether in slingert, en waarvan de interviews van Irene, Zur Lippes dochter nog maar een klein gedeelte is.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander