Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 166, 29.12.2009

Leo Brabanticus

Volgens Van Amsberg bestaat er geen eerbied meer voor haar en haar familie

Wat een afgang die kerstrede van 2009! Op het Internet was ze nog zó gewaarschuwd: de traditionele kersttoespraken, waarvan mevrouw tegen beter weten in denkt dat het volk van Nederland daarbij aan haar lippen hangt, zijn nooit meer geweest dan op bekakte wijze uitgesproken armzalige prevelementjes die geen mens tot ontroering brachten en altijd de indruk wekten dat zij er geen barst van meende.

Nu zij en haar santenkraam er dit jaar een nog grotere bende van gemaakt hebben dan vroeger en een gewaarschuwd mens voor twee telt, hadden wij, onnozelen, verwacht - althans verhoopt - dat zij dit jaar zoniet met een eerlijk, oprecht gemeend, menselijk en minder egoïstisch verhaal dan vroeger op de proppen zou komen dan toch op zijn minst, nu het einde van haar dynastie in zicht is, in haar toespraak haarzelf en haar familie de kritiek niet zou sparen voor de puinhoop die zij van het ambt hebben gemaakt.

Niets daarvan, sterker: mevrouw - het NRC noemde haar zelfs 'werelddvreemd' - vond het haar taak om - op datzelfde arrogante toontje dat het volk iedere keer opnieuw zo mateloos ergert - de websitebezoekers eens duchtig over de hekel te halen voor zijn gebrek aan naastenliefde, solidariteit en compassie, voor het zich verschuilen 'achter hun schermen' en voor het 'domweg, grofweg uiten van emoties', terwijl niemand meer 'afgerekend wordt op spreken zonder respect'. Volgens het NRC leeft mevrouw 'nog in de jaren vijftig', terwijl een ingezonden stuk van 'De Woeste Burger' in een voortreffelijk artikel op de website van Pro Republica duidelijk heeft gemaakt hoeveel zelfbeklag achter deze beschuldiging opgehoopt zit. Volgens Van Amsberg moeten we 'trachten een weg terug te vinden naar wat samenbindt'. Wat bedoelt ze daar in 's hemelsnaam mee? Moeten we met ons allen rond de gouden koets gaan dansen onder leiding van tante Erica of staan te joelen wanneer de clan - in 2010 - in Zeeland - ons vereert met een door de fiscus betaalde indoctrinatievisite?

Er is echter nog iets anders, wat ook in de krantencommentaren terecht naar voren wordt gebracht. Dat is in de eerste plaats de gruwelijke generalisering van de nadelen van bet mondiale internet als ook van het simpel voortbestaan van de 'echte' contacten.

Bovendien wil ik mevrouw en de haren er op wijzen dat Pro Republica het internet ziet en gebruikt als een machtig middel om middeleeuwse voertuigen zo snel mogelijk van de moderne autobanen te verwijderen.

Tenslotte verwijs ik met grote vreugde naar het feit - of Van Amsberg het communiceren via korte boodschapjes nu 'een gruwel' vindt (De Volkskrant) of niet - dat de paleizen dag in dag uit onze website bezoeken en daaruit alle gewenste informatie putten. Het is dan huichelachtig om te doen alsof alleen asocialen de websites bezoeken. Of je nu zelf achter de computer zit dan wel je zoon, schoondochter of een lakei: het gaat om de informatie die langs digitale weg wordt overgebracht. Terecht concludeerde het Brabants dagblad dat Van Amsberg met haar kerstboodschap niet alleen zoveel internetters tegen de schenen heeft geschopt, ze heeft ook nog eens de plank behoorlijk misgeslagen.

Men kan zich bovendien afvragen wat voor zin het heeft een door en door 'christelijk' verhaal te houden, terwijl die christenen zowel politiek als maatschappelijk steeds meer verdwijnen. Is zo'n verhaal bij iemand die zo ongelovig is als een moderne heidin maar kan zijn, niet hypocriet?

Voor ons echter is het meest betreurenswaardige dat mevrouw de wellicht laatste kans die zij in haar leven krijgt om schoon schip te maken met het verleden van haar dynastie niet heeft aangegrepen. Ofwel ze vond oprecht dat de monarchie altijd smetteloos is geweest ofwel ze was van mening dat het allemaal leugens waren die over de criminaliteit en blunders, de geld- en machtsopeenhoping van de familie waren verspreid. In het eerste geval is sprake van grenzenloze domheid en naïveteit, in het tweede van slechtheid die in de burgermaatschappij niet zou misstaan.

De Volkskrant concludeert dat door het geknoei het ceremonieel koningschap een stap dichterbij is gekomen. Pro Republica betreurt deze ontwikkeling, als ze al juist zou zijn.

Altijd hebben wij van de daken verkondigd dat er drie soorten koningschappen zijn: een politiek koningschap, een ceremonieel koningschap en geen koningschap. Het laatste is het beste.

Wanneer de dynastieën niet gedwongen worden definitief en volledig te verdwijnen, zullen zij altijd blijven wroeten vanuit het overgebleven restant om terug te komen. Niet alleen leert de Skandinavische historiografie dat, ook onze eigen geschiedenis levert het bewijs van de juistheid van deze stelling.

In het revolutiejaar 1848 wilde de liberaal Thorbecke dat vóór de Parijse, Berlijnse en Alduitse revoluties naar hier zouden overslaan, zelf de macht der oranjes hier definitief beëindigen. De conservatieven wilden daar echter niet van horen.

Zo kwam Thorbecke uiteindelijk bij de oplossing uit van een ceremonieel koningschap: de koning bleef pro forma in de grondwet genoemd (het beruchte artikel 55), maar de macht lag bij de ministers.

In 2009 blijkt hoe onverstandig Thorbeckes 'oplossing' is geweest.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "twee min een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander