Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 165, 22.12.2009

Leo Brabanticus

Gefileerde garnalen

Wie een tv-programma maakt zoals Zembla over het onderwerp dat - volgens de titel - Amsberg 'te vaak in jetsetkringen vertoeft', loopt niet alleen het gevaar dat hij slechts een deelfacet ter discussie stelt, maar ook dat hij kuriert aan een symptoom. Natuurlijk heeft het debâcle van Manchangelo diens imago als 'aanstaand koning'(?) te grabbel gegooid, maar er zijn meer redenen waarom Nederland meer dan genoeg van hem en zijn hele familie heeft dan alleen vanwege de jetset en het nu afgedane Mozambikaanse vakantiehuis: de nooit gepubliceerde afstudeerscriptie die wellicht een smet op de Leidse universiteit is, alle soorten vakanties, de rechtszaak over de foto's, de mateloze arrogantie, de verkwisting, de pretentie te kunnnen spreken - al dan niet in het Spaans - over ontwikkelingssamenwerking, watermanagement - waar hij echt geen klap verstand van heeft -, over financiële zaken (DNB), zijn voorgewende kennis van politieke en militaire situaties, de vertrouwelijke relatie met zijn walgelijke schoonvader - maar goed, ik kan me daar nog iets bij voorstellen - en natuurlijk zijn totaal verkeerde vriendjes, de jetset dus.

Wél was de uitzending vollediger dan de aankondiging deed vermoeden, maar er bleef toch een gevoel van onbehagen over de gemiste kansen hangen. Misschien was het de langzaamaan bekende trek bij sommige gespreksdeelnemers om hun nek wèl een beetje uit te steken - zodat het republikeinse standpunt in elk geval aan zijn trekken kon komen (wat al winst is) - maar vooral nooit een uitspraak te doen als ' man duvel op met de hele familie, hij is met al zijn kapsones gewoon een non-valeur'. Zelfs voor zo'n simpel baantje als Nederlands staatshoofd, waarbij nota bene een ander voor je verantwoordelijk is, blijkt hij niet geschikt.

Machangulo was echter niet meer dan een van zijn zovele blunders, die met de aankoop van de twee Patagonische ranches al weer door een nieuwe miskleun gevolgd is. Het is overigens onthoudens waard dat Pro Republica in het oppakken van de Mozambikaanse strijdbijl tegen de garnalen niet alleen de gevel van het monarchale instituut wilde vernietigen maar het hele gebouw, dat achteraf beschouwd veel bouwvalliger was dan iemand ooit gedacht had. De uitzending van Zembla was zeker een stap in de goede richting, waardoor ook al die majesteiten en hoogheden zelf steeds meer aan de twijfel zijn geraakt. Alleen het feit al dat de geplande troonsafstand alsmaar wordt uitgesteld - volgens Lubbers zelfs zeker voor vier jaar -, wijst erop welk een radeloosheid momenteel de paleizen beheerst.

Belangrijker dan het geval-Machangulo - of welk ander geval ook - is de vraag welke de fundamentele zwakheden van Amsberg jr. zijn, die constant tot al die stommiteiten hebben geleid en en die vandaag of morgen de val van de monarchie tot gevolg zullen hebben. Daar is in de eerste plaats de erfelijkheid van het ambt. In Nederland gaat het bij de successie niet om je huidige kwaliteiten maar om je positie in de laatste etappe van de genealogie van een persoon die in 1584 vermoord is. Het is een heel vreemde situatie, die de krankzinnigheid van het erfelijkheidsbeginsel ten overvloede aantoont. Het is meer dan waarschijnlijk dat er met datzelfde oneindig verdunde bloed van Willem de Zwijger dat onze garnaal door de aderen zou vloeien duizenden en duizenden mensen rond lopen die - op grond van de loutere afstamming dus - voor de opvolging van Bea Lippe in aanmerking zouden komen en minder dwaze streken zouden hebben uitgehaald. Nog vóór zijn geboorte, ja zelfs toen Bea Lippe nog verliefd was op een andere man dan met wie ze uiteindelijk zou trouwen, was garnaal al voorbestemd om Nederlands koning te worden.

Het erfelijkheidsbeginsel heeft óók tot gevolg dat alle eigenschappen van al die voorouders samenkomen in de kinderen van genoemde Bea, van wie de eersteling dus, zoals gezegd, 'recht' van troonopvolging had, bekwaam of onbekwaam. In die persoon komen - in dit geval - alle Pruisische en Tataarse 'Ahnen' en de beter bekend zijnde jongere voorzaten duidelijk in beeld: Willem III Gorilla, Heinrich Mecklenburg (op wie garnaal als twee druppels water lijkt), opa Bernhard Lippe en moeder Amsberg.

De erfelijkheid heeft nog meer gigantische nadelen: grote hoeveelheden geld, relaties, macht of schijnmacht en arrogantie stapelen zich van generatie op generatie op. Brabanticus is een groot bewonderaar van Obama, maar zo gauw deze een dynastie zou stichten, laat hij hem als een baksteen vallen. Dragers van een ambt moeten na hoogstens twee termijnen het veld ruimen. Wanneer we zoeken naar de de fundamentele oorzaken van het falen van garnaal komen we dus in eerste instantie bij de erfelijkheid uit.

Er zijn nog veel meer nadelen van de erfelijkheid. Het volk kan de zittende monarch geen schop onder haar broek geven; het moet niet alleen die mevrouw een salaris geven, dat ettelijke malen hoger is dan dat van de premier; het moet doen of dat mens door God gezonden is en als zodanig iets te zeggen heeft, terwijl de grondwet uitdrukkelijk zegt dat de facto niet zij maar de minister regeert; het moet een aantal familieleden onderhouden die daar eveneens niets tegenoverstellen dan wat geblaas en geblaat; tevens weet het nu al dat de 6-jarige mejuffrouw Eulalia de pretentie heeft - en daarvoor wordt 'opgeleid' - naderhand 'koningin' van Nederland te worden. Het is de dwaasheid ten top.

Dat wist die jonge garnaal op die leeftijd destijds ook. Daarmee stuiten we op de tweede fundamentele oorzaak van zijn mislukking: zijn opvoeding. Het is jammer dat zijn vader door allerlei onbestemde ziekten de opvoeding van zijn kinderen heeft moeten overlaten aan die hooghartige vrouw, die er niets van gebakken heeft. Met de paplepel is de Amsbergjes ingegeven dat ze meer zijn dan andere mensen, koninklijke hoogheden, een soort supermensen en dat parlement en pers er alleen maar zijn om hen te controleren en tegen te werken. Wie leest hoe mevrouw een jong volks meisje als Zorreguieta heeft getiranniseerd - 'voorbereid op haar toekomstige taak als koningin', heettte het officieel - begrijpt hoe weinig er van haar oudste zoon, die zijn leven lang aan die terreur is blootgesteld geweest, terecht is gekomen. Deze met erfelijke ondeugden begiftigde, door en door verpeste knaap kan zijn afkomst noch opvoeding ongedaan maken. Eenmaal volwassen - en stinkend rijk - doet hij alles waar hij zin in heeft.

Inmiddels is de naam Zorreguieta gevallen. Aanvankelijk - waarschijnlijk door haar ogenschijnlijk bevallige verschijning en haar zorgvuldig gedoseerde traantjes - leek het Nederlandse volk haar in de armen gesloten te hebben maar na verloop van tijd bleek dat het een serpent aan zijn boezem koesterde, dat beter in de Argentijnse dierentuin had kunnen blijven. Het ideaal waar zij van jongs af aan naar gestreefd had - het aan de haak slaan van een rijke Europeaan -, was dan wel in 2002 bereikt, maar mevrouw wilde meer. Partijtjes - op kosten van anderen - waren voor dit feestbeest al lang niet meer genoeg, ze moest haar rijkdom etaleren evenals haar lichaam, ze moest tussen de groten der aarde gezien worden en onthaald en gefêteerd worden. Haar wereld is die van dure kleding, kostbare sieraden, luxe verblijven, shoppen in Parijs, Milaan, New York en Rome. Naar buiten deed ze zich - daarbij geholpen door de regeringslakeien- voor als een sociaal voelende allochtone vrouw. In feite is ze een zielige hoop zelf- en baatzucht, jaloers, benepen, kleingeestig, geslepen en arrogant.

Iemand als Van Amsberg, die het product is van deze drie funeste factoren - afkomst, opvoeding en huiselijke beïnvloeding - begaat deze blunders.

Tot slot nog deze opmerking: Het is niet uit te sluiten dat de Van Amsbergers, indien zij te maken krijgen met een onverzettelijk volk en dito volksvertegenwoordiging, zullen dreigen met een constitutionele crisis. In de regering zijn er bepaalde magistraten die daar doodsbenauwd voor zijn. Hun argumenten zijn dat:

  1. Nederland bij alle crises die de wereld en ons land momenteel teisteren geen behoefte heeft aan nog eens extra probleem,

  2. Ons land vanwege de continuïteit en saamhorigheid de Van Amsbergers harder dan ooit nodig heeft.

De antwoorden erop zijn simpel:
Wanneer de Amsbergers vertrekken, hebben we juist een probleem minder. Niemand zal een traan zal laten omdat nu een gekozen president de honneurs gaat waarnemen en niemand zal een dorps-, stad- en landgenoot anders bejegenen omdat de hele kliek van hier naar elders is verhuisd.

Pro Republica vraagt wel van beide zijden een gedegen voorbereiding, begrip voor de wederzijdse standpunten en zo weinig mogelijk emoties.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "drie plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander