Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 161, 14.12.2009

Leo Brabanticus

Op Lubbers zit ook niemand te wachten

De afgelopen week stond er in Trouw - altijd goed voor interessante politieke berichten - een artikel van de parlementaire redactie over Lubbers, mevrouw Van Amsberg en haar zoon. Hoe boeiend ook, erg moedig of leidinggevend is het niet. Het loopt achter de feiten aan en accepteert deze kennelijk als voldongen. Een progressieve krant zou zich op moeten stellen aan de goede kant in de ontwikkeling der geschiedenis.

Helaas verzuimde Trouw dus voor open doel te scoren.

Misschien vraag ik te veel. Het was wellicht al moedig genoeg van de krant om vijf kwesties rond de Van Amsberg met de vele bijnamen - 'pils', 'parasol', 'de overbodige', de 'laatste', 'de garnaal', 'de zwarte piet' - , waarbij het erg nuttig is voortdurend te beseffen dat elke kwestie een stuk dagelijkse historie vertegenwoordigt, op een rijtje te zetten.

Een karakterschets van deze man, van wie gezegd wordt dat hij doende is zich warm te lopen voor de opvolging van zijn moeder, zou beter op zijn plaats geweest zijn. Wie het verhaal in Trouw leest, kan echter slechts tot één conclusie komen, namelijk dat die man en zijn aan geen democratie gewende echtgenote, als ze inderdaad aan een toelatingsexamen bezig waren, op alle punten moeten worden afgewezen.

Het is zielig, van den zotte en eigenlijk laf dat over afwijzing nu nog getwijfeld wordt.

Van het paar zelf, verzot op macht, geld en aanzien, is dat 'onbegrip' nog wel te begrijpen - wat iets geheel anders is dan accepteren -, maar van zijn moeder had ik nooit gedacht dat ze zo stekeblind zou zijn en zo oerdom dat ze ons land regelrecht op een staatsrechteliijke crisis zou afsturen.

Van haar had men beter kunnen verwachten. In plaats van tegen die twee te zeggen, dat ze de doodsstrijd van de monarchie hebben versneld en dat ze hun verhalen over 'alles voor volk en vaderland' nu alleen nog kunnen waar maken door zo snel mogelijk hun biezen te pakken, steunt ze dit onnadenkende en onvolwassen gedrag kennelijk tot het uiterste.

In plaats van voor de regering de weg vrij te maken om in alle rust en snel een grondwetswijziging tot stand te brengen waarin de erfelijke monarchie plaats maakt voor een gekozen president, laat ze de ellende nu nog minstens vier jaar voortduren. Het is reëel te veronderstellen dat de situatie van nu af aan met de dag eerder slechter zal worden dan beter en dat we over vier jaar met een nog grotere vervreemding te maken hebben tussen volk en Van Amsberg dan nu. Oei, oei wat zijn dynasten dom.

Door zich nu nu onmiddellijk bij het onvermijdelijke neer te leggen wordt tevens het gevaar voorkomen dat een van de Van Amsbergiaanse hummels nu ook al wordt 'opgeleid' voor een baan, waarvan niemand weet of ze daartoe geschikt is of - erger nog - überhaupt wel zin in hebben. Haar vader en moeder die decennia ouder zijn, zijn dat in elke geval niet. Dat vindt zelfs kennelijk huisvriend Lubbers, die in uitstel, uitstel, uitstel de beste oplossing ziet.

Zo ben ik bij de Dritte im Bunde aangeland, Lubbers. Anders dan van de direct betrokkenen had het Nederlandse volk van hem mogen verwachten - en kan het alsnog eisen - dat hij zich objectief zal opstellen en de enig rationele oplossing zal bepleiten: gaat u allen heen in vrede en tot ziens dan maar.

No nonsense, noem het beestje maar bij zijn naam. Nu doet hij, zoals gezegd, echter niet anders dan de beslissing die natuurnoodzakelijk op Nederland afkomt, met vier jaar te vertragen. Dat is geen oplossing, dat is het slechts denkbare beleid. Het moge geheel in zijn lijn hebben gelegen om altijd aan te pappen - wat natuurlijk ook de reden zal zijn geweest voor mevrouw Van Amsberg om hem te benaderen - hier en nu moet hij haar durven tegen te spreken. Het zal hem niet meevallen, maar het moet.

Al tijdens zijn premierschap heeft Lubbers immer zich als een Mefistoteles aan de firma Van Amsberg en speciaal aan de directrice van die zaak verkocht. Daarmee heeft hij - een man van ontegenzeggelijk grote kwaliteiten - onberekenbare schade aan het staatsrecht en de Nederlandse gemeenschap berokkend. Groter echter dan zijn politieke inzichten waren zijn principeloosheid, zijn opportunisme en zijn partijdigheid.

Hij moge in het verleden ook zichzelf de bij uitstek bekwaamste adviseur gevoeld hebben' van zijn 'vriendin achter op de fiets', voor het constitutionele recht is hij een regelrechte ramp geweest. Nu wordt dankzij hem een catastrofale politiek voortgezet. Zijn partijgenoot Balkenende (CDA) zal nog een hele tijd moeten blijven voort modderen als crisismanager - 'een rol, die hem volgens Trouw een stuk minder ligt dan die van zijn voorgangers' - met alle nauwelijks overzienbare consequenties vandien.

Volk van Nederland, let op uw zaak.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "zeven min twee is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander