Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 143, 07.11.2009

Leo Brabanticus

Zijn de Van Amsbergers armlastig of stellen ze zich weer eens aan?

Quote zelf heeft me nooit enige zier geïnteresseerd, maar het monarchale gedoe er om heen des te meer. Al verschillen telkens de cijfers, het ceremonieel is in wezen immer gelijk. Ook nu weer is de geschatte rijkdom van de familie veel en veel te hoog en ook nu weer houdt ze de kaken stijf op elkaar en de boeken, waaruit de waarheid moet blijken, potdicht.

Gelijk pappie en mammie liegt ook de nieuwe generatie alsof het gedrukt staat en niet alleen over haar centen. Ook de kleinzoon, de man – Willem garnaal (aan de paal) - naar wie Nederland popelend zou uitzien als toekomstig koning (een van die leugens), kan liegen als een paard.

Iedere burger jokt natuurlijk wel eens over zijn inkomen. Zeker als hij/zij vindt dat zulks een ander niets ingaat. Het verschil met de dynasten is drieërlei: in de eerste plaats is er de macht, die vorsten in staat stelt meer en op gemakkelijker wijze gemeenschapsgeld te verwerven (de drie Willems bijvoorbeeld in de 19e eeuw eigenden zich koloniaal geld toe en Lippe in de 20e eeuw bloedgeld uit de wapenhandel).

Vervolgens is dat kapitaal door de erfelijkheid veel gemakkelijker 'binnen boord' te houden, terwijl bovendien de geldgeile eigenschappen gemakkelijk een familietraditie worden.

Tenslotte kan een dynast aan rotzooien wat hij wil omdat hij de wegen kent en de middelen heeft om de staat, haar ambtenaren en haar burgers te dwingen hem/ haar welgevallig te zijn. De belastingvrijstelling is daar een duidelijk voorbeeld van. Het monarchaal gewroet in andermans verleden een ander maar het meest irritant is de beïnvloeding van bevoegde instanties: Pappie ging niet ogenblikkelijk – hij ging zelfs helemaal niet - achter de tralies, de dames Lippe foezelen met hun belastingpapieren dat het een schande is, hun kantoor in het paleis is hermetisch van de buitenwereld afgesloten, terwijl overheidsjuristen uitmaken dat de sluiproutes wel nauwelijks maar toch toelaatbaar zijn.

Dat bij het instandhouden van de leugenfabriek niettemin het onberispelijk imago van de dynasten in stand blijft, moet worden toegeschreven aan de lakeiendiensten van de voor gunsten ontvankelijke elementen van de schrijvende en filmende pers, hoewel ik gebrek aan denkvermogen ook niet uitsluit.

Terug naar Quote zelf. Waar het blad zowel over vermogen, vastgoed, rijkdom, 'de' Van Amsbergers en mevrouw Van Amsberg spreekt, is het zinnig te definiëren waarover we het in een bepaalde passus hebben. Dat gebeurt niet. Wanneer het vermogen van mevrouw Van Amsberg gezakt is van 1 miljard naar 800 miljoen, is dat dan exclusief dat van haar zoon, schoondochter en zusters/ Dat denken we wél wanneer de RVD beweert dat 'de' oranjes écht niet zo rijk zijn. Dan is dus al het genoemde bedrag inclusief het geld dat pappie en mammie hebben nagelaten aan kinderen en kleinkinderen. Dat scheelt een slok op de borrel.

Vervolgens is het van belang te weten of bij het vermogen ook het vastgoed is meegeteld. Wanneer Van Amsberg-Zorreguieta hun kapitale investeringen in Mozambique en Patagonië van hun (geld)vermogen hebben afgetrokken, is het dwaasheid om deze gigantische bedragen aan te laten merken als slinken van het vermogen. Er is dan niet meer dan een boekhoudkundige truc uitgehaald.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat wanneer het verminderen van het vermogen te danken is aan de economische crisis, er slechts sprake kan zijn van een schijnbaar verlies bij een eventuele verkoop op een ongunstig moment in de wereldeconomie als de huidige. Er is geen geld verloren gegaan door brand, schenking, bankroeten elders of natuurrampen. We kunnen dan ook hooguit spreken van een nominaal verlies, dat bij het aantrekken van de koersen binnen de kortste keren weer rechtgetrokken zal worden. Het is daarom dat de publikaties van Quote in feite zo misleidend zijn. Ze suggereren grote verliezen, die in werkelijkheid niet meer dan normale schommelingen zijn.

Vanzelfsprekend laten de Van Amsbergers zich niet de kans ontnemen om zich zelf als zo gedupeerd mogelijk voor te stellen. Voortdurend schetsen ze dan hun benarde financiële situatie. Mevrouw Lippe – in de wandeling door de ministers 'moe 'genoemd - schijnt zelfs bij premier de Jong in tranen te zijn uitgebarsten toen deze met bezuinigingsvoorstellen aankwam. Ze moest zelfs haar personeel van haar eigen zak betalen! Dat was ongehoord. Wat ongehoord? Iedereen betaalt toch zijn eigen personeel?! Aan bezuinigingen op de dienstboden, lakeien, paarden, koetsen, koetsiers, keukenpersoneel, bed-opmaaksters en tuinlieden viel niet niet te denken. Dan kwam het koninkrijk in gevaar.

Voor de rest wordt er, zoals reeds opgemerkt, gelogen bij het leven. Bernhard gedroeg zich alsof hij zo arm als een kerkrat was en beweerde dat hij echt geen cent kon afstaan. Toen hij dood ging was de erfenis – waar alle dochters, wettig en onwettig, van zouden profiteren, gigantisch. Vraag me niet hoeveel (men schat 200 miljoen Euro), dat mogen we niet weten. Het was in elk geval meer dan voldoende om via Noordeinde de belastingdienst te omzeilen.

Aan de paal met Willem de garnaal

De afgelopen drie dagen moest de Van Amsbergkliek zo nodig op staatsbezoek naar Mexico. Aan Hans van Mierlo is eens gevraagd wat voor zin het in deze tijd nog had dat dynasten elkaar bezochten. De kinderen trouwen immers met burgers, de handelaars vinden elkaar ook wel zonder dat er een of ander geparfumeerd mens meegaat en de reizen kosten zakken vol geld.

Niettemin vond de kliek het noodzakelijk hun goddelijke opdracht de menselijke solidariteit in dat straatarme land te gaan verkondigen. Moe Van Amsberg vond van zichzelf dat dat zij een essentiële bijdrage kon leveren aan de grote stedenproblematiek, stedebouw en de sloppenwijken. Het was er wel levensgevaarlijk om bijvoorbeeld in Guanajuato te reizen, maar er waren gauw miljoenen gevonden om dat mens weer veilig naar haar paleis te brengen.

Pech was het dat er nauwelijks iemand langs de weg stond om deze Nederlandse godenkinderen te begroeten. Niemand was in velden of wegen te bekennen. In Nederland zou zij onmiddellijk de burgemeester ter verantwoording geroepen hebben, hoewel die tegenwoordig ook daarover zijn schouders zou hebben opgetrokken en antwoorden dat de tijden nu eenmaal veranderd waren, en dat madame daar voortaan eens goed rekening mee moest houden.

Intussen onderrichtte de schoondochter - want de hele club moet natuurlijk mee, anders is het niet duur genoeg – de minister van financiën hoe hij arme mensen meer geld kon bezorgen.

De hoofdrol was echter weggelegd die voor Van Amsberg, die tot taak gekregen had een door een ambtenaar opgesteld en in het Spaans vertaald betoog over duurzaamheid te houden, waarbij hij eigenmachtig in zijn eigen koeterwaals aan toevoegde: dat een prostituée die slaapt naar de kloten gaat (vertaling: Brabants Dagblad). Hij schijnt bedoeld te hebben te zeggen dat een 'slapende garnaal door de stroming wordt meegevoerd'. Geweldige hilariteit. Dat had Van Amsberg nog nooit meegemaak!. Ja, zijn beheersing van de Spaanse taal en literatuur is grandioos. Zijn vrouw zei het altijd al.

Sindsdien zal ik ons taalwonder Willem Garnaal noemen.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "zeven min twee is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander