Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 142, 04.11.2009

Leo Brabanticus

Machangulo is niet het einde maar pas het begin van de grote opruimingsactie

Het kleine referendum waarmee het Brabants Dagbvlad zijn lezers iedere dag verblijdt ging gisteren over de vraag of Van Amsberg al dan niet met zijn project op Mozambique moest ophouden. De uitslag die vandaag in de krant stond, loog er niet om. Van de 1208 binnengekomen reacties was 74% voor stoppen en 26% voor doorgaan. Zo, nu horen de mensen elders eens hoe daar in Brabant over gedacht wordt. Het wachten nu is op soortgelijke initiatieven elders in Brabant en in de 11 andere provincies van ons land. Wie organiseert een en ander?

Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met het trekken van voorbarige conclusies maar wel is de duidelijke trend zichtbaar dat het republikanisme uit de startblokken gekomen is. Nog in het begin van dit jaar had niemand deze ontwikkeling kunnen voorzien, zelfs zou de redactie van het BD zich wel tien maal te voren bedacht hebben vóór ze een dergelijk onderzoek startte. De 'officiële' landelijke percentages lagen immers tussen 82 vóór de monarchie en 18 tègen. Dat nu driekwart van de Brabanders tegenstanders zijn van het project Machangulo zegt natuurlijk alleen dat zij althans dit aspect van de monarchale arrogantie afwijzen maar nog niets over de afschaffing van de gehele clan. Maar het is wel een teken aan de wand, naast de vele andere bewijzen dat de monarchie op haar laatste benen sjokt.

Nu de kans er in zit dat Machangulo door de Van Amsbergers met bloedend hart en overal blauwe plekken door de Van Amsbergers door het prestigeverlies, de venijnige spot en het geniepige miespelen - los gelaten zal worden, dreigt het gevaar echter dat Balkenende, de reactionaire Raad van State en de conservatieve fracties in de Kamer - van CDA tot D66 - een groot offensief inzetten - of reeds ingezet hebben - tot redding van de Van Amsbergers uit hun algehele benauwenis.

Weer zou Machangulo de centrale rol spelen. Nu niet meer voor de republikeinen die het vakantieoord als breekijzer gebruikten om de monarchie te forceren, maar voor de Van Amsbergers en royalisten tégen het dreigende republikeinse gevaar. Het verhaal doet de ronde dat er tusen partijen druk overlegd wordt over een deal, waarbij de Van Amsbergers Machangulo officieel opgeven als ze in ruil daarvoor een door de regering gegararandeerde continuïteit der monarchie krijgen. Mevrouw Van Amsberg sr. kan dan in vrijheid abdiceren, vader Zorreguieta komt op het bordes en Van Amsberg zou koning worden.

Nu wil echter het geval dat Van Amsberg jr. en Zorreguieta niet alleen zeer geldbelust maar minstens even erg machtsgeil zijn en onder geen enkele voorwaarde ook maar iets van hun macht, geld en aanzien willen inleveren. Van Amsberg zelf zegt stoer en vastberaden liever af te treden als hij geen 'inhoudelijk werk' heeft! De man denkt dat leger en vloot aan zijn zijde staan. Hij is al op een marineschip bij Machangulo en in Gilze-Rijen temidden van helicopters gesignaleerd. Hij wil perse geen ceremonieel koningschap.

Hij trekt zich daarbij iets aan van mammie, die hem een verkwanselaar zal noemen van alles wat zijn voorouders - en niet te vergeten zijzelf - zo moeizaam bij elkaar gesprokkeld hebben. Zij vreest dat hij uiteindelijk niet zal zal hij capituleren, alleen al vanwege die vrouw van hem. Vergeet niet dat hij een atypische, non-intellectueel is en in Leiden doctoraal examen geschiedenis gedaan heeft en in Katwijk bankwetenschappen en in de duinen watermanagement. Daar heb je wel nooit was van gemerkt, maar de goede man heeft wel alle diploma's.

In de voorliggende overeenkomst wilde dus ook mevrouw Zorreguieta van geen vermindering van aanzien weten. Ze zat de hele tijd tijdens de onderhandelingen te snikken - haar specialisme -, welke tranenplengingen werden afgewisseld met woeste kreten over woordbreuk en bedrog en met bezweringen dat ze ze haar vaderland in de steek gelaten heeft louter en alleen om in Nederland haar goede werken te kunnen doen en dat ze nu drek - ze gebruikt een veel viezer woord dat ik fatsoenshalve hier niet kan citeren - voor dank krijgt. Echt een meisje van goede komaf.

Het zou best - gegeven het bekende milde VOC-karakter van Balkenende c.s. - er op uit kunnen lopen - maar zover is het nu nog niet - dat Nederland voor de zoveelste keer buigt voor het verenigde razende driemanschap, van wie er twee vrouwen zijn.

Hoe gaat de kruiwagen dan verder? Nadat het kabinet zich uiteindelijk geheel met het bestaande koningschap en de 'inlevering' van Machangulo accoord heeft verklaard, is het nu de plicht van de vertegenwoordiging van het volk om de Van Amsbergers te kapittelen voor hun schandalig gedrag, en niet alleen ter zake van Machangulo. De Kamer moet echter alles ter sprake brengen: de intransparante macht, de belastingvrijstellingen, de dwaasheid der erfelijkheid, de luxe, de arrogantie, de fiscale sluiproutes, de Groene Draeck, de dure reizen (vorige week nog voor 5 personen naar Machangulo), het ontbreken van ook maar de geringste solidariteit, de peperdure en overbodige staatsbezoeken, zoals dezer dagen naar het van armoe en misdaad kreperende en in staat van revolutie verkerende Mexico. Vóór alles moeten de dames en heren weten dat het volk Machangulo niet op het tapijt gebracht heeft om in te ruilen tegen het voortbestaan van de monarchie.

Ik garandeer alle lezers nu echter al dat de Kamer veeleer de Van Amsbergers zal prijzen voor hun 'vrijwillig' terugtreden uit Machangulo dan één woord van kritiek uit te brengen op het archaïsche instituut der monarchie. Ik tart alle leden een motie te ondertekenen waarin spoed gevraagd wordt voor een grondige herziening van de grondwet zodat Nederland eindelijk kan overgaan op een republikeinse staatsvorm.

Laten we ons niet vergissen: de Pechtolds, van Geels, Van Beeken, de Timmers en de Van Raaken evengoed als de Spiessen zullen zich als één man achter Balkenende en zijn trawanten scharen en het volk laten stikken.

Denkelijk zit er niets anders op dan alle vaderlandse Republikeinen op te roepen voortaan die kandidaten in de Kamer te kiezen die bewezen hebben volbloed republikeinen te zijn. Wie wil daarover meedenken?

Wanneer Kamerleden en partijen alleen maar gevoelig schijnen te zijn voor verkiezingsuitslagen, dan is het onze taak om ervoor te zorgen dat er in de kamer van 2011 (of 2010) een degelijke kern van republikeinen komt. Alleen de constante groei van Pro Republica doet de traditionele partijen verschrompelen.

Bewijst allen op onze website van uw instemming en steun, die we dag en nacht nodig hebben. We kunnen dat niet genoeg herhalen.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "drie plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander