Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 140, 02.11.2009

Leo Brabanticus

Machangulo weer eens in opspraak (deel 2)

Terwijl dus de hele in zak en as zittende familie doet alsof er niets, helemaal niets loos is, zijn de voltrekkers van de historische gerechtigheid druk doende - de meeste wellicht tegen heug en meug - de laatste hand te leggen aan de stormram Machangulo, waarmee vandaag of morgen de monarchie de genadeslag zal worden toegediend. Het is het fatum van deze uitvoerders - en van alle ' voltrekkers' de hele geschiedenis door - dat zij een tegenovergestelde opdracht hebben dan wat uiteindelijk het resultaat van hun handelen zal zijn. Zo worden legers uitgezonden om vrede en veiligheid en welvaart te garanderen maar veroorzaken zij in summa slechts dood en vernietiging. Praat er niet over met soldaten-in-actieve-dienst maar te meer met veteranen.

De lakeien die in Den Haag en op Machangulo momenteel de taak hebben het puin te ruimen dat de Amsbergers in hun misplaatste arrogantie en lompe kortzichtigheid hebben achtergelaten, moeten dus in feite de eigen knoeiende veroorzakers uit de puree halen. Het resultaat is begrijpelijkerwijs dat de situatie nog treuriger is dan we ooit in onze somberste gedachten ons konden voorstellen én dat nog meer mensen er steeds dieper van overtuigd raken dat de beerput onmogelijk te ledigen valt zonder dat er koppen - in dit geval vooral gekroonde koppen - vallen.

Teveel mensen hebben in de beginfase gejokt, echt gejokt, over 'een model ontwikkelingsproject', over de totale afwezigheid van corruptie, over de noodzaak van een niet-vroeg-genoeg-kunnend-begin van multiculturele opvoeding der kindjes, over het zuiver privé-karakter van het project, over de Afrikaanse genen van de Amsbergers, over de kosten van beveiliging, over het heen- en terugvliegen met de daaraan verbonden vervuiling en over nog veel meer. Dat moet allemaal teruggedraaid worden, terwijl die uitvoerende lakeien - of ze nu Balkenende dan wel Fentener van Vlissingen heten - de ene blunder na de andere begaan, waarmee de affaire nog meer belast wordt vóór ze ermee in de afgrond zinken. Dat bedoelde ik met het fatum, het noodlot van de puinruimers tevens de laatste doodgravers. Zij spelen allemaal hun rol in de historische ontwikkeling, of ze het willen of niet.

Datzelfde geldt ook voor journalisten en geschiedschrijvers, waarbij op voorhand toegegeven moet worden dat er goede en minder goede zijn, belaste en onbevooroordeelde, omgekochte en onafhankelijke. Ook daar is de geschiedenis vol van. Belanghebbenden geven aan slechte verslaggevers immer de schuld van een mislukking van een project, van het teloorgaan van een idee, van het verliezen van een oorlog, zonder zich de moeite te getroosten uit te zoeken of de oorzaak van de mislukking niet veeleer bij hen zelf ligt. Zij hebben door een knullige opzet of door verkeerde raadgevers de zaak zelf verknoeid. De - bekwame - journalist registreert slechts wat er goed of fout is gegaan en vermeldt het resultaat.

Hoe dan ook, de affaire-Machangulo heeft Nederland in een constitutionele crisis gestort. In Wassenaar en Den Haag waren en zijn ze er, zoals we zagen, kapot van. De onlangs geïnstalleerde puinruimers in Den Haag en in Maputo - de hoofdstad, waar Panorama Investimentos in 1994 werd geregistreerd - kunnen wellicht hun uiterste best doen de viezigheid binnenshuis te houden en voor de toekomst maatregelen te beramen, onontkoombaar is daarbij dat er onwillekeurig heel veel leugens en bedrog naar buiten zullen komen. Kabinet en Kamer hebben veel aan het volk uit te leggen, terwijl het maar zeer de vraag is of de nieuw benoemde bewindvoerders/puinruimers - nog afgezien van de hoofdpersoon in kwestie die ook maar een eind bij elkaar fantaseert - zo smetvrij zijn als gesuggereerd wordt. Nu al weten we immers dat Fentener van Vlissingen heeft toegegeven zelf ook te participeren in het project! Wie heeft er trouwens gisteren of vandaag geëist dat Google Earth alles wat met de naam Machangulo te maken heeft plotseling moet verdwijnen? De geheimzinnigheid wordt nu alleen nog maar groter in plaats van af te nemen, waardoor de drang naar opheldering wordt versterkt. Daarmee zijn die puinruimers misschien nog wel een even grote bedreiging voor de monarchie geworden als de Urheber zelf.

Naast de politieke crisis is er dan de geloofwaardigheidscrisis, die steeds groter is geworden. Pro Republica, wier begin samenvalt met de Machangulo-problematiek, heeft van meet af aan de leugenachtigheid van het project en deszelfs deelnemers aan de kaak gesteld. Daarmee werden hoon en wraak over ons afgeroepen. Het bedrog dat van meet af aan rond het project hing, straft nu zichzelf. De waarheid komt langzamerhand boven en ontmaskert de hoofdrolspelers en ieder die met hen heulde, ook in de politiek. De zogenaamde 'orde-op-zaken-stellers' verergeren zowel door niet als door wel te jokken - de radeloosheid in de paleizen en de afstand tusen regering en volk.

De redding moet nu komen van andere voorlichters. Zo treden sinds korte tijd de journalisten Merijn Rengers en John Schoorl op de voorgrond, die eindelijk - welk een verademing - neutraal rapporteren in een onafhankelijke en neutrale Volkskrant. Als onderzoekers trekken zij er zelf op uit, pappen onder geen enkele voorwaarde aan met Amsberg-Zorreguieta, verschaffen het lezerspubliek en de Kamer de objectieve informatie, waarop zij recht hebben én staan aan de juiste kant van de historische ontwikkeling. Het is goede en knappe journalistiek, zonder enige vooringenomenheid. De lezer is inderdaad kundig genoeg om zelf zijn conclusies te trekken. Hun Machangulo-verhaal is gebaseerd op feiten en niet op wensen of dromen.

Bij het NRC zijn het rediviva Laura Starink - aan wie de lezers zeer goede herinneringen hebben - en Peter Vermaas, die het onderzoek deden en onafhankelijke meningen verkondigen, waarmee ze regering en Kamer fel op de huid zitten.

Als nieuwe informatie melden zij - en passant mededelend dat vijf Amsbergers vorige week herfstvakantie vierden op Machangulo - dat er maandag of dinsdag een spoeddebat in het parlement komt over de Stichting Administratiekantoor Machangulo, waar Fentener van Vlissingen gezegd wordt de lakens uit te delen. Deze man - die aan het begin van deze nieuwe fase van trammelant staat - zo bleek, zoals reeds gezegd, al op voorhand besmet te zijn en dat terwijl onze nationale billenknijper bij hoog en laag heeft beweerd dat dienst stichting 'volstrekt autonoom' was.

In elk geval krijgen de Amsbergers en nog eerder dan verwacht werd, de ellende weer in volle bakken over zichzelf uitgestort. Van mevrouw Van Gent van Groen Links, die tijdens de Kamerdebatten van oktober een voor een lid van een 'republikeins' genootschap een wel erg lief standpunt innam, spreekt nu, volgens het NRC van 'een wespennest'. Ik ben benieuwd wat ze deze week voor steken gaat uitdelen. Ons republikeins inziens - ik herhaal het maar voor de duidelijkheid is de enige afdoende oplossing van de affaire-Machangulo: laat Amsberg en Balkenende beiden op hun gezicht vallen en doek meteen de hele monarchie op. Dan hoeft nooit een premier zich nooit meer tussen de bladeren te wringen om niet verantwoordelijk te worden gesteld voor de win- en hebzucht van één familie.

Starink en Vermaas geven een helder overzicht - waarmee Pro Republica ook het eigen archiefmateriaal kon updaten - van de hele gang van zaken sinds Panorama Investors in 1994 een 'toeristisch project' - begon, wat heel wat anders was dan de prietpraatargumenten van Amsberg in 2008, die maar aanleuterde over de kindjes, ontwikkelingssamenwerking en Afrikaanse genen. Volgens de RVD zou Amsberg in 2007 aandeelhouder bij Panorama Investimentos zijn geworden, dat sinds 2005 het bedrijfskapitaal had onderbracht bij Machangulo Holdings ltd., geregistreerd in het belastingparadijs Mauritius. Daar staan - volgens het NRC - veel Zuidafrikaanse bedrijven ingeschreven ten einde de deviezencontrole in het eigen land te omzeilen. De RVD wilde niet zeggen of Amsberg ook relaties heeft met de holding op Mauritius. Dus kunnen we gevoegelijk aannemen dat hij ze wel heeft. We mogen het alleen niet weten. Binnenkort weten we het wel en dat zal weer een schok geven waar de genoemde trillende Amsbergers en lakeien die zo verschrikkelijk bang voor zijn.

In oktober 2008 pleegden Amsberg c.s. een coup in Maputo om de slechterikken - die er nooit waren geweest - over boord te zetten. Volgens Starink en Vermaas werd daarop in juni 2009 het nieuwe bedrijf - Machangulo SA in Maputo - geregistreerd, een maand later gevolgd door de oprichting van de Haagse Stiching Administratiekantoor Manchangulo. U weet wel, die van de 'afstand tussen Amsberg en het vastgoedproject', met die drie voorlichters-experts.

De twee journalisten noemen verder veel oude en nieuwe namen, die belangrijk zouden zijn. Verder zou het project gehalveerd zijn tot 5.000 ha. De andere 5.000 gaan 'terug naar de lokale gemeenschap. Hoezo? Daar was toch nooit iets mee aan de hand geweest. Ook hier is veel opheldering vereist. Iets voor de Kamer deze week? Het aantal inmiddels gereed gekomen huizen is inmiddels gestegen tot vijf. De journalisten konden niet achterhalen of Machangulo Holdings nog bestaat. Niemand weet ook met wie Van Amsberg in Machangulo investeert. Cynisch besluiten de twee NRC-verslaggevers dat 'de transformatie van Panorama Investors naar een keurige NV in Maputo in volle gang is via het belastingparadijs Mauritius'.

Enfin, mevrouw Van Gent en andere parlementariërs hebben deze week weer stof tot interrupties en moties in de Kamer. Alle woordvoerders, fractieleden en medewerkers dienen zich, zo nog nodig, onmiddellijk te abonneren op het NRC om alle artikelen van Laura Starink en Peter Vermaas als basismateriaal voor hun informate te kunnen lezen en herlezen.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "vijf plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander