Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 139, 01.11.2009

Leo Brabanticus

De ellende houdt nooit meer op... (deel 1)

Mevrouw Amsberg sr. die het eigenlijk ook al lang niet meer ziet zitten en voortdurend piekert over wat de naaste toekomst voor de monarchie in haar pet heeft, doet haar best daar naar buiten niets van te laten merken. Dat is knap en misschien zelfs bewonderenswaardig, maar het verandert niets aan het feit dat ze hem zit te knijpen als een oude dief. Als ze eerlijk is - maar dat is ze niet -, zal ook zij moeten toegeven, dat een monarchie niet alleen een archaïsch maar ook een dwaas instituut is, dat ze in feite geen enkel recht op de macht heeft die haar familie - en zijzelf ! - zich in de loop der jaren heeft toegeëigend, dat ze helemaal geen goddelijke boodschap uitvoert, dat de clanleden zich tijdens diezelfde periode als aanstellerige, hypokriete en egoïstische satrapen hebben gedragen, dat het uithoudingsvermogen van 'haar' volk op is en dat de progenituur geen haar beter is dan zijzelf en haar voorvaderen, zo deze al voorvaderen naar den bloede zouden zijn, quod non.

Het verbaast haar wellicht vooral dat het republicanisme eerst tijdens haar jaren tot volle wasdom is gekomen en niet al veel eerder, bijvoorbeeld tijdens die verschrikkelijke viezerik, grootvader gorilla, of - nauwelijks 60 jaar geleden - toen een al even verachtelijk wezen als pappie - over wie haar lakei Fasseur zo liefdevol heeft geschreven - de regering, het parlement en ieder fatsoenlijk mens openlijk en dagelijks schoffeerde. Deze schavuiten passen echter niet in haar door vervalsing krom getrokken geschiedbeeld.

Hoe dan ook, mevrouw heeft het geluk gehad te leven in een tijd dat de aardse gerechtigheid zich voltrekt. Sinds enkele maanden worden verwoede pogingen in het werk gesteld om de geschiedenis die na Thorbecke uit haar natuurlijke ontplooiing was geraakt, weer een normaal ontwikkelingspatroon terug te geven. Wanneer mevrouw een beetje haar tijd had begrepen - maar daar is ze te conservatief en te weinig intelligent voor, had ze het aanstormend volksgeweld tegen haar macht, privileges en arrogantie kunnen zien aankomen.

Dat de omwenteling haar overviel - bijna van de ene dag op de andere - zij haar echter vergeven. Op enkele gunstige uitzonderingen na was heel Nederland overdonderd. Op 30 april 2009 was alles nog botertje tot de boom, maar nog geen paar maanden later bleek zich een heuse revolutie te voltrekken, een totale ommekeer in de mentaliteit. De populariteit van de familie daalde van 89 ten honderd met tientallen procenten en is nu tot ver onder de 50 gedaald. Amsberg en haar lakeien - van Arninkhof tot Balkende en van Bommel tot Rosenmöller, die het nog steeds niet kunnen begrijpen, liggen eigenlijk nog steeds op apegapen.

Dat deze natuurnoodzakelijke ontwikkeling verhaast (maar niet meer dan dat) werd door de blunders van de gehele familie, van haar zussen, van haar domme oudste zoon en van diens hooghartige Argentijnse vrouw, spreekt vanzelf, maar ook het schandalentrauma van vader Lippe bleek door de bevolking nog nauwelijks te zijn verwerkt. Het is echter te goedkoop en te gemakkelijk om deze schandalen als uitsluitende oorzaken van een naar haar ondergang toesnellende monarchie te beschouwen. Men kan er echter vergif op innemen, dat de bewoonster van de Haagse paleizen gedonderd en gebliksemd heeft tegen de burgers van de Eikenhorst, die met hun eigengereidheid, luxueus leventje en arrogantie de monarchie naar het kerkhof droegen. Het vanzelfsprekende Wassenaarse antwoord daarop was natuurlijk: 'mens, kijk liever eerst eens naar jezelf'.

Echter, zo lang er leven is, is er hoop. Als er al kans op overleving zóu zijn, dan moeten nu zeker de rijen gesloten blijven. Wanneer ook maar iemand zou laten blijken dat zijns inziens de monarchie in doodsnood verkeert, is alles verloren. Het devies werd dan ook: doen alsof er helemaal niets aan de hand is. Mevrouw zelf hinkepinkelt van de ene culturele tentoonstelling naar de andere. Niet dat ze daar ene bal verstand van heeft, maar ze zet gewoon haar schijnleventje van vroeger voort, alsmaar denkend dat het applaus - ingezet door een lakei - dat haar af en toe ten deel valt, het doorslaggevende bewijs is van de terugkeer van de goede oude tijd, toen zij nog geëerd en bewonderd werd.

Amsberg sr. deed nog veel meer. Ze plaatste een advertentie voor de functie van lakei, niet iemand die met uitgestreken smoelwerk hand- en spandiensten verricht, zoals burgemeesters, journalisten, officieren, neen, van dat volk heeft ze al genoeg om zich heen. Het ging nu om die echte paljassen zoals die rond de koperen koets staan te springen en te dansen en aan wie tante Erica altijd zo'n hemels genoegen beleeft.

De nood moet wel erg hoog gestegen zijn dat mevrouw zich tot het niveau verlaagde van het plaatsen van een advertentie. Inderdaad, tussen de vragen naar een loodgieter, een kinderoppas en erotische juffrouwen stond in het A.D. de oproep om zich te melden aan het hek waar destijds juffrouw Zorreguieta een Wassenaarse slager in de kreukels reed en daarvoor veroordeeld werd, ondanks het feit dat de verbaliserende agent ter plekke - dat noem ik nu een lakei - onmiddellijk de uitrit in een voorrangsweg had omgetoverd.

De RVD had de opdracht gekregen geen enkele mededeling te verstrekken aan over het aantal sollicitanten. Mevrouw zat boven op zolder door een raampje te turen om de bezoekers te turven. Hoewel de RVD liet weten dat het aantal 'overweldigend' was, beweren 'bevoegde Haagse kringen' dat in vier dagen tijds zich zeven personen hadden aangemeld, van wie er vijf werkloos waren maar wel over een mbo-denkniveau beschikten, het protocol beheersten en vooral 'bescheiden en dienstbaar' waren. De andere twee hadden 'wetenschappelijk' werk gedaan. Zij werden bij mevouw voorgeleid die onmiddellijk door had dat zij 'republikeinse sympathieën' - zij hadden een kopie van een blad van de Pro Republica website in hun tas - hadden. Ze waren al ontslagen, nog voor ze benoemd waren.

Hoe mislukt het plan ook was de bevolking er via de lakei-advertentie ervan te overtuigen dat het volk stond te popelen van liefde om knechtje van mevrouw te mogen worden, mevrouw had dan toch maar haar aandeel geleverd gedaan aan het plan de campagne te doen alsof er niets bijzonders aan de hand was. Ook andere leden van de clan deden hun uiterste best geen paniek te tonen, het pre-revolutionaire leven zo normaal mogelijk te leiden en vooral te demonstreren hoe zij meeleven met het gewone volk. Een zekere Petra, van wie ik nog nooit gehoord had maar die bij nadere informatie D66-connecties - Oei, Pechtold, valt u even door de mand - bleek te hebben, schreef een kinderboekje; Zorreguieta, die een eigen specialiteit heeft, liet zich weer eens ouderwets met opgetrokken knieën in een school of weet-ik-wat fotograferen, terwijl haar man zich vertoonde in weer een ander militair pak met allemaal tressen en speldjes - wegens moed en heldendaden - in Gilze-Rijen waar hij zich liet voorlichten over de nieuwe helicopters voor Afghanistan, de geluidshinder hier en de slachoffers onder de burgerbevolkig daar en de kosten van een en ander. Sjonge, jonge jonge, denk ik dan, wat is die man knap, wat een intelligente vragen zal hij gesteld hebben en wat bereidt zich nog steeds krampachtig voor op zijn nieuwe baan, niet in de gaten hebbend dat hij met zijn zijden sokken en zijn mooie pet allang een museumstuk geworden is.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "drie plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander