Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 129, 07.10.2009

Leo Brabanticus

Opletten, volk van Nederland!

Het is al herhaalde malen - en niet alleen op deze site - geconstateerd dat de ontwikkelingen met betrekking tot de Amsbergers gewoon niet meer bij te houden zijn. Dagbladen die nog geen jaar geleden - wat zeg ik: vóór 30 april - nog in de meest lyrische bewoordingen van grote liefde voor 'hun ' vorstenhuis getuigden en de Amsbergers stuk voor stuk wel hadden willen doodknuffelen, lijken er nu spijt van te hebben dat ze dat toen niet gedaan hebben.

Trouw (!) bv. schrijft vandaag - 7 oktober - dat de 'Kamer zich razendsnel werpt op de stijl van het koningshuis'. Wat mij betreft hadden de auteurs het beter niet kunnen hebben over een veranderde stijl van de monarchen, die sinds eeuw en dag dezelfde: tuk op geld, macht en roem is.

Ze hadden beter gedaan te letten op de mentaliteitsomslag bij het Nederlandse volk, dat van de ene dag op de andere zijn politici de wacht aanzegde en zijn politieke leiders duidelijk maakte dat het voor eens en altijd uit moest zijn met die flauwe kul van die parasieten, die zich wonder-wat verbeelden, terwijl ze volkomen zinloos werk doen: met vakantie gaan, plezier maken, shoppen in de duurste winkels van de wereld, clichés verkopen over watermanagement en zonder enige kennis van zaken zgn. de Nederlandse Bank besturen.

Alleen mevrouw Amsberg sr. kan zich zelf nog zonder te veel fatsoensverlies wijs maken dat ze niet al te onnuttig werk doet, werk dat overigens minstens zo goed en veel goedkoper door een gekozen president gedaan kan worden, die zich dan bovendien niet behoeft te concentreren op het vergroten en continueren van zijn eigen macht en wiens (schoon)kinderen niet door de gemeenschap behoeven te worden onderhouden.

Ze zeggen wel dat de Amsbergers boven de partijen staan. Geloof het niet, ze zeggen het écht. Als er één club alléén met zichzelf bezig is dan is het die van de niet-gekozen Amsbergers.

Het is dringend noodzakelijk dat de interpretatie van de onschendbare koning onmiddellijk op de helling gaat, zoals hier al herhaalde malen is bepleit. Ook Trouw pleit daar nu onomwonden voor: 'de premier moet de regie naar zich toe trekken'.

Hij moet dat niet alleen doen in de zaak Machangulo, maar in alle kwesties: de fiscale sluiproutes van Christina, de vliegreizen naar Antarctica en Patagonië, de nevenfuncties (Pechtold - nota bene - stelde nog voor Zorreguieta vice-voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling te maken), de toelagen drastisch te verminderen en de vrijstelling van belastingen te schrappen, een einde te maken aan de bemoeizucht met het regeringsbeleid van moeder Amsberg en aan de aanwezigheid van de Zorreguieta's in Nederland.

Niet alleen op het terrein van de ministeriële verantwoordelijkheid moet veel oud vuil geruimd worden. Ook de steunpilaren van de familie dienen te worden omgehaald. Trouw noemt Lubbers, Tjeenk Willink (die volgens het Brabants Dagblad van vandaag 'elke dag verbijsterd, geschokt en hoogst onaangenaam verrast was' over de berichten rond de Amsbergers), Van der Vlies, Donner en Kamerlid Schenkelshoek (CDA), maar er zijn er veel meer.

Ik heb zojuist al Pechtold, die op het punt staat de zoveelste verrader van de idealen van D'66 te worden, genoemd, maar er zijn ook functionarissen van de NOS en de RVD, nogal wat journalisten bij de zgn. 'fatsoenlijke' kranten, die om welke reden dan ook nooit objectief het nieuws brachten maar dat eerst bv. in het vliegtuig of op de Eiikenhorst bespraken, en veel burgemeesters, generaals en hoogleraren. Kortom een hele troep, die misschien nu nog de kat uit de boom aan het kijken is, en vooral niet te vroeg partij wil kiezen - 'het mocht toch eens verkeerd aflopen met die republikeinen' om uiteindelijk, wanneer de omslag doorzet, met pak en zak over te lopen naar die eens zo geminachte goddelozen zoals Leo Brabanticus.

Immers, ook onder een republikeins bestuur moeten er baantjes worden verdeeld en het kan nooit kwaad als je tevoren je hebt ingedekt.

Het Brabants Dagblads van vandaag laat oud-journalist Lammers, royalty hoofredacteur Van der Linden en de eigen redacteur Jacobs aan het woord, die nu meehuilen met de wolven in het bos. Vroeger konden ze 'geen kwaad woord' horen over het koningshuis, maar nu de volksgunst omgeslagen is, heet Amsberg ineens 'een eigenwijze man, die gewoon dingen doet, zonder zich iets aan te trekken van de publieke opinie'.

Och kom nou toch. Weten de heren niet dat die Amsberg de hele affaire met Zorreguieta heeft veroorzaakt? En dat was niet in 2009 maar al rond de eeuwisseling.

Tegelijkertijd zegt de krant dat het 'het ongeluk voor de Amsbergers is dat 'de mensen veel mondiger' zijn dan vroeger.

Het gevaar is reëel dat dat nu de monarchie in zwaar weer is beland, de partijen binnen en buiten de Kamer samen met de Amsbergers een duivels pact gaan sluiten, inhoudende dat de monarchie niet wordt afgeschaft noch dat de Amsbergers naar Guernsey, Machangulo, Argentinië of Siberië worden verbannen en dat ze al hun (=ons) geld mogen houden en dat het grondwetsartikel over de koninklijke onschendbaarheid gehandhaafd blijft. Wel wordt er aan toegevoegd dat de koning slechts ceremoniële functies uitoefent.

Neen, neen, neen!

Volk van Nederland let op: u bent pas helemaal van de Amsbergers verlost, wanneer ze definitief met een enkele reis vertrokken zijn.

Met een ceremonieel koningschap heeft Nederland al sinds 1848 de meest droevige ervaringen. Het was dan wel de bedoeling dat door dit artikel, waar Thorbecke erg trots - 'er staat dan wel koning maar we bedoelen de minister' - op was, een eind zou maken aan het absolute koningschap. Er is, zoals al aangeduid, niets, helemaal niets van terecht gekomen. Iedere keer bedachten de Oranjes allerlei nieuwe trucs, geholpen door de Lubbersen, Willinks, van der Vliesen, Donners en Schinkelhoeken om toch maar aan de macht te blijven. Zoals ze nu het ceremoniële koningschap willen aangrijpen om hun plaats in Nederland te behouden en binnen afzienbare tijd, geholpen door hun geld, oude relaties en nieuwe lakeien, weer als vanouds invloed oefenen op de machtscentra. Pro Republica vertrouwt ze voor geen cent. Daarom moeten de Amsbergers allemaal weg, helemaal weg.

Als dat verwerkelijkt is, is er pas iets wezenlijks in ons land veranderd.

Pro Republica wijst elk pact met de Amsbergers, waarin niet het absolute einde van de monarchie is vastgelegd, resoluut van de hand, dus ook, zoals gezegd, het ceremoniële koningschap. Zolang een Amsberg in de buurt van de macht is, slaat hij toe.

Let dus allen op, gij Nederlanders. Hoed u, zoals de democratische patriotten uit de 18e eeuw voor de regenteske patriotten, die zich voordeden als republikeinen maar in feite slechts geïnteresseerd waren in het veilig stellen van de eigen posities.

Daarom, volk van Nederland, let op!

Het gevaar dreigt niet alleen van de Amsbergers, maar ook van hun vrienden en lakeien bij u in de buurt.

Morgen zit Pro Republica op de publiekstribune van de Tweede Kamer om u 's avonds verslag te doen of het parlement daadwerkelijk het volk vertegenwoordigt.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus zes is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander