Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Zelandia
Kees Lafeber

Naarmate de dag nadert waarop de familie Van Amsberg meent het gastvrije Zeeland te moeten vereren met een honderdduizenden kostend verjaardagsbezoek waaraan zijzelf geen enkele euro meebetaalt, stijgen de temperaturen op de oranjekoortsthermometers. Zowel bij de Van Amsbergers die elk relativeringsgevoel schijnen te hebben ingeruild voor vertoon van pure macht - 'wij laten ons door niemand iets zeggen en wij doen wat we zelf willen', als bij de Zeeuwse autoriteiten die, bang dat ze voor laffe lage Lippe-luizen te worden aangezien, zich voor 30 april een veel te grote broek hebben aangemeten en zich daarin zeer onwelgevallig bevinden, als tenslotte bij de bevolking van Wemeldinge en Middelburg zelf, die vreest tussen het aambeeld van een enkele dwaas en de hamer van overspannen gezagsdragers te geraken. Summa: iedereen is even ongelukkig.

Hoezeer dat laatste het geval is, bewijzen de laatste berichten uit Apeldoorn, waar op 29 en 30 april ouden van dagen in huis moeten blijven en waar nu grote schermen geplaatst worden om toch van de 'feestelijkheden' te kunnen genieten. De autoriteiten vrezen wellicht dat de bejaarden zich met hun rollators voor de bus zullen werpen en deze met gasten en al zal dwingen rechtsomkeert te maken.

Dat de familie zich niet bepaald happy zal voelen om naar Zeeland te gaan, is in Pro Republica al meerdere malen gezegd, waaraan we het gratis advies verbonden: beste mensen, blijf dan toch allen gewoon thuis. Niet dat iemand van de Zeeuwse republikeinen ook maar iets te vrezen heeft,- onze hele organisatie is door en door vredelievend en wil zelfs geen straatrumoer, laat staan dat wij mensen zouden zijn van guillotines en revolutie. Ik kan het niet genoeg herhalen: Pro Republica is een politieke beweging die op vreedzame wijze de grondwet veranderd wil zien, om dat dwaze, dure maar vooral ondemocratische Middeleeuwse relict van de monarchie te veranderen in een democratischer republiek.

Wij hebben daarbij de wind in de zeilen. Bijna overal zijn de monarchieën - Bourbons, Romanows, Habsburgers, Hohenzollern al verdwenen en in België, Zweden en Nederland ligt de monarchie al op een kant. Hoe is anders het voortdurende uitstel van de troonsafstand te verklaren? De tijd werkt kennelijk voor de republikeinen. Wij hebben geweld trouwens ook helemaal niet nodig. Als we vrezen voor nare dingen, dan is dat van de zijde van de monarchalen, die kennelijk niet hebben willen of kunnen leren van de geschiedenis.

Vandaar ons welgemeende en nogmaals herhaalde advies: blijf allen thuis, zowel gij de bewoners der gemeenten als gij bezoekers. Ga allen gewoon televisie kijken en u zult niets belangwekkends zien. Maar het is overigens ook de bedóeling dat er helemaal niemand te zien zal zijn. De politie en de soldaten staan dan met hun armen over elkaar zich een beetje te vervelen. Als de burgerij tóch ook nog iets meer wil doen dan louter thuisblijven: doe dan de gordijnen dicht en laat de rolluiken neer. Een vredelievender protest bestaat er niet.

Het advies van Pro Republica is wijs, zeer wijs, en zeker honderden malen wijzer dan dat van de Van Amsbergers en de autoriteiten die 'zich per se niet willen laten kennen'. Je vraagt je af of dan niemand bij de laatstgenoemden is, die een klein beetje spiritualiteit en inventiviteit aan de dag weet te leggen, waardoor de gemeenten geen gewapend bastion behoeven te worden. Wanneer er alleen maar een klein scheepje met zielsgelukkige autoriteiten en minder doodsbenauwde Van Amsbergers een beetje komt spelevaren binnen de territoriale wateren, eventueel bestuurd door een ervaren vorstelijke garnalenvisser, is ook het bewijs geleverd hoe ludiek en volwassen Nederland kan omgaan met grote problemen.

Tenslotte vaart men rustig naar het schitterende Tholen om daar met de autoriteiten een borrel te nemen op de goede afloop. Het was een prachtdag, zegt men dan later; er is geen onvertogen woord gevallen en er is helemaal niets gebeurd. Ook Pre Republica zal dan in die blijdschap delen: wij gaan onverstoorbaar verder met het plakken van republikeinse stickers op munten. Ook weer zo'n echte vredelievende activiteit.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander