Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Wilhelmina en Westerbork
Fré Morel

Afgelopen zaterdag was het precies 65 jaar geleden dat koningin Wilhelmina terugkeerde in Nederland, nadat zij bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Londen was gevlucht.
Het dorpje Eede in Zeeuws-Vlaanderen heeft die terugkeer feestelijk herdacht, want daar landde de vorstin aan het eind van de oorlog. Daar stapte zij uit de auto en ging te voet de grens over, die speciaal voor deze gelegenheid met meel was gemarkeerd.

 

Kamp Westerbork werd deels met Nederlands belastinggeld en deels uit Joodse giften betaald en gebouwd ter vervanging van de opvangmogelijkheden die tot op dat moment in gebruik waren. Het ruim opgezette kamp was oorspronkelijk bedoeld voor de (tijdelijke) opvang van Duits-Joodse vluchtelingen die de beschikking hadden over vele faciliteiten. Naast een woonruimte waren er o.a. ook leslokalen, een gebedsruimte, een eerste hulppost en een timmer- en hobbywerkplaats. Westerbork was een 'tweede keus', oorspronkelijk was het Joodse opvangkamp gedacht in de bossen van de Veluwe, op het Elspeterveld aan de weg Uddel-Elspeet.

Ermelo, 8 maart / Noordoorster, 9 maart 1939:

    'Vrijdagmiddag a.s. zal de gemeenteraad van Ermelo in een spoedeischende vergadering bijeenkomen ter behandeling van een voorstel tot uitgifte in erfpacht van honderd ha. heide te Elspeet aan den staat der Nederlanden voor de vestiging van een centraal kamp voor Joodsche vluchtelingen.
    Naar wij vernamen heeft minister van Boeyen bij zijn bezoek van vrijdag j.l. aan Ermelo zijn keuze op dit terrein laten vallen. Het is de bedoeling, dat ook vrouwen en kinderen van Joodsche uitgewekenen in dit kamp worden ondergebracht. Het kamp zou in totaal tusschen 2500 en 3000 personen kunnen bevatten. Geleidelijk hoopt men tot de opheffing van de andere vluchtelingenkampen over te gaan.'

 

Er kwamen echter hevige protesten van o.a. de Elspeters, de ANWB, de VVV en koningin Wilhelmina. Met name het persoonlijke ingrijpen van de koningin heeft er voor gezorgd dat het reeds goedgekeurde plan alsnog in de prullenmand verdween en naar een andere locatie uitgekeken moest worden:

 

    'Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb ik de eer, naar aanleiding van Uwer Excellentie's rapport van 10 maart 1939, no. 1177 A/V1, afdeeling Armwezen, aan Uwe Excellentie mede te deelen, dat Hoogstdezelfde bepaald betreurt, dat de keus van een plaats voor het vluchtelingenkamp gevallen is op een terrein, dat zóó dicht bij het zomerverblijf van Hare Majesteit gelegen is en dat het Hoogstdezelfde aangenamer ware geweest indien dat terrein, eenmaal de keus op de Veluwe gevallen zijnde, veel verder van het Loo had gelegen. Hare Majesteit zou het dan ook op prijs stellen, indien laatstbedoeld terrein, hetwelk overigens aan alle daaraan te stellen eischen natuurlijk zoude moeten voldoen, alsnog gevonden zoude kunnen worden, temeer waar Uwe Excellentie in uitzicht stelt, dat het op te richten kamp geen kwestie van korte duur zal zijn.'

Een andere locatie werd op 17 maart 1939 gevonden in het Amerveld in de gemeente Westerbork. Op 9 oktober 1939 ontfermde het opvangkamp zich over de eerste 22 vluchtelingen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander