Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Wie moet het feestje op 30 april aanstaande betalen?
Peter

Hierbij een reactie op het artikel Zeeuws nieuws - Regio - PZC in de PZC van 5 januari 2010 van Maurits Sep, geschreven naar aanleiding van de vele boze reacties van lezers omtrent kosten en redenen bezoek van de 'koninklijke familie' aan Middelburg. En, zoals bekend: Middelburg moet bezuinigen! De eerste maatregelen zijn het achterwege laten van de inflatie-correctie op allerlei subsidies en toelagen. Meer maatregelen zullen wel volgen zo is de indruk van velen.

Hier reageert een tegenstander van het op kosten van de belastingbetaler ook maar íets te organiseren ten behoeve van een puissant rijke en de facto overbodige familie van discutabele komaf. De belastingbetaler kan al niet kiezen wáár hij voor betaalt, evenmin kan hij kiezen wie zijn staatshoofd of burgemeester wordt, maar betalen zál hij of zij! Dit is ondemocratisch en schending van het recht op zelfbeschikking. Vooral de grote groep minder bedeelden zullen hier zo langzamerhand grote problemen mee hebben.

In de eerste plaats zegt de gemeente bij monde van Stefan Hageman, projectleider, dat men nog maar zes weken bezig is met de voorbereiding en dat de kosten zouden kunnen meevallen, bijvoorbeeld door 'synergievoordelen' met de aankomst van de Giro. Wij zijn benieuwd naar de kosten-baten analyse, want sinds wanneer komt het voor dat een budget van de overheid NIET wordt overschreden? Waaruit blijken die voordelen en hoe worden ze berekend. Bovendien moeten naast de externe kosten ook nog de interne en indirecte kosten voor deze activiteit bekend worden gemaakt. Moeten we hier rekenen met een factor 2, 2.5 of 3? Niet eerder dan dat daar duidelijkheid en eenstemmigheid over is, kan een zichzelf respecterende gemeenteraad een gefundeerde beslissing nemen. De heer Hageman zou als projectleider uitsluitsel moeten geven, maar dan bij voorkeur vóóraf en niet bij 'nacalculatie'. Ook is de vraag of het gerucht is te verifiëren, dat de werkelijke tot nu toe gebudgetteerde kosten minimaal € 1.350.000, - bedragen, maar dat er door de organisatie 'rekening wordt gehouden met synergievoordelen' zodat men theoretisch uitkomt op € 700.000, -? In het bedrijfsleven zou een dergelijk projectleider direct zijn ontheven van zijn functie en te verstaan zijn gegeven om te zien naar een andere betrekking.

Ten tweede wordt ook in Wemeldinge aandacht besteed aan koninginnedag; zijn de kosten daarvan al bekend en in hoeverre wordt samengewerkt met Middelburg? En wie financiert dat dan weer?

De vraag werpt zich vervolgens op wie voor de kosten van beveiliging en andere 'nood' maatregelen op zou moeten draaien. Er schijnen maanden aan voorbereiding aan vooraf te gaan door veiligingheidsdiensten, inlichtingendiensten en diverse diensten als Kabinet van de koningin, Marechaussee, RVD, Marine Luchtvaartdienst, Politiediensten, lokaal en landelijk, enz. enz. Dus zijn er bijvoorbeeld bijdragen te verwachten van:

  1. De familie van Amsberg zelve;

  2. Oranjefonds, Bernhardfonds, etc.;

  3. De oranjeverenigingen, zowel nationaal als internationaal;

  4. Het particuliere bedrijfsleven in Zeeland;

  5. Haagse subsidiepotten (Economische Zaken, bijv.);

  6. Provinciale bijdragen (en of dit belastinggeld is of 'opbrengsten uit beleggingen');

  7. Andere gemeenten in Zeeland;

  8. Kamer van Koophandel, Ontwikkelingsmaatschappijen, etc.

Alles ten faveure van het feit om Middelburg en Zeeland 'op de kaart' te krijgen, bevordering van het toerisme in Zeeland, aantrekken van nieuwe bedrijven of orders voor bestaande bedrijven, enz. De kosten kunnen dan worden geëlimineerd en komen zodoende niet ten laste van de belastingbetaler. Belastingbetalers die niets te maken willen hebben met iedere activiteit ten behoeve van bedoelde bemiddelde familie zijn dan in ieder geval tevreden gesteld. Kosten voor bovenstaande promotie doeleinden kunnen beter gericht worden gemaakt, door bijvoorbeeld een groot feest te organiseren in combinatie met open dagen, beursactiviteiten, sportevenementen, etc. Concluderend kan de burgemeester een stad of dorp 'om niet ter beschikking stellen' van de feestelijkheden en alle kosten doorbelasten aan een op te richten: 'Stichting Stedelijke Festiviteiten 2010'.

Ook wordt in het artikel gerept over het tot stand komen van de uitnodiging:

'De gemeente Middelburg heeft bovendien zélf laten weten dat Hare Majesteit welkom is op haar verjaardag; dus ja, als ze dan laat weten dat ze de uitnodiging accepteert, kun je die kans niet laten liggen. Reule: 'En je kunt ook niet zeggen: kom maar een ander keertje. Jij nodigt haar uit, maar ze nemen dáár de beslissing of ze komt'.

Wíe heeft het initiatief tot de uitnodiging genomen? Bovenstaande verklaring wekt de indruk dat Middelburg is aangewezen om deze familie een uurtje of wat te verpozen en dat de familie zich dan vervolgens laat uitnodigen, waarbij de 'uitnodiging' dan als zodanig wordt geaccepteerd. Als dit niet zo is, dan zou ik en met mij velen, de initiële uitnodiging wel eens willen zien en op basis van welke overwegingen die tot stand is gekomen. En natuurlijk of op democratische wijze beslissingen zijn genomen, aangezien het om belastinggeld ging én gaat.

Bovendien wordt in weer een ander artikel in PZC gesproken over het wijzigen van prioriteitsstellingen van het gemeentebudget:

'Door het uitstellen van een aantal al geplande werkzaamheden is dit binnen de begroting op te vangen, aldus het college.'

Rijst de vraag natuurlijk onmiddellijk, welke 'geplande werkzaamheden' dat dan zijn, wat de gebudgetteerde bedragen zijn, wanneer de uitvoering wél plaatsvindt en in hoeverre rekening wordt gehouden met onvoorziene extra uitgaven die op dat doorschuiven invloed hebben.

Resteert evenwel nog de vraag, waarom iemand als van Amsberg Sr. zich aanmeet haar verjaardag (ergens in januari) te herdénken? Omdat het in januari te koud is en dus de belangstelling niet groot genoeg is?

Mocht Zeeland tot inkeer komen en deze middeleeuwse poespas afgelasten om er een écht feest van te maken, stelt Pro Republica reeds nu voor de lijfspreuk van Zeeland voor de gehele uit te roepen Republiek der Nederlanden te laten gelden als dank voor vasthoudendheid, moed, beleid en trouw aan het gehele volk van Nederland: 'LUCTOR ET EMERGO'.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander