Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Wat moeten we nu met zo'n kersttoespraak?
Leo Brabanticus

Wel, wel mevrouw Van Amsberg,

In uw kersttoespraak - die wel eens de laatste zou kunnen zijn - heeft u helaas de oren meer laten hangen naar uw lakeien die de traditie van een nietszeggende, belerende, ongeloofwaardige en slechts aan het voortdurend in tal en betekenis afnemende christenvolk gerichte preek prefereerden boven een verfrissend, weldadig en nieuw geluid dat recht uit uw hart opwelde dan naar ons, u welgezinde tegenstanders - geen persoonlijke vijanden maar wel principiële republikeinen -, die u hadden opgeroepen deze unieke gelegenheid met beide handen aan te grijpen om geschiedenis te schrijven.

Mevrouw, zo luidde ons advies, doe nou in uw kerstboodschap eens afstand van al dat transcendentale woordengemurmel en zeg recht toe, recht aan: 'Beste landgenoten, 30 jaar lang heb ik als 'majesteit' - 'risum tenete amici: barst vrienden niet in lachen uit' - mij verbeeld u vanuit een quasi-goddelijke hoogte te moeten toespreken, terwijl ik zelf toch ook niet meer ben dan dan een gewoon, zelfs af en toe slecht mens met alle menselijke trekken als ego�sme, bedrog en arrogantie van dien. Nu mijn leven en de dynastie zichtbaar naar het einde neigen, betuig ik u voor alle stommiteiten, misdaden en nalatigheden van mij en mijn familie mijn oprechte spijt. In de korte tijd die mij nog beschoren is, zal ik pogen zo goed mogelijk een beter mens te zijn. Zo wil ik met uw volksvertegenwoordiging en de regering in overleg treden hoe dat moet gebeuren. Op mijn medewerking voor een ordentelijk verloop naar een nieuwe staatsregeling kunt u in elk geval rekenen'.

Helaas heeft u, mevrouw Van Amsberg, dergelijke woorden niet over uw lippen kunnen krijgen. Dat doet het ergste vrezen voor de toekomst. Vooral uw bedenkelijke aanval in de zesde alinea op de mensen, die op 'veilige afstand, schuilend achter hun schermen', 'anoniem', 'domweg, grofweg emoties uiten' is in zijn generaliserende simpelheid niet alleen lachwekkend, maar getuigt voor alles van een onverbeterlijke geestesgesteldheid. Hoe durft u te zeggen dat 'op spreken zonder respect niemand meer wordt afgerekend'? Stellig heeft u daarmee het oog vooral gericht gehad op ons, die in alle oprechtheid de monarchie een totaal verouderd fenomeen noemden en de dynasten lieden die zo snel mogelijk gedemythologiseerd, gedemystificeerd en gedesacrificeerd dienden te worden.

Het moet zo spoedig mogelijk uit zijn met uw vermeende heiligheid, waar u zelf ook van niets van gelooft, doch slechts gebruikt om uw tanende macht te stutten. De armzalige instelling van het 'deum posuit adjurorem meum: ik heb God tot mijn dienstknecht gemaakt', is niet alleen schijnheilig maar vooral godslasterlijk, zo hebben de hooggeleerde Leidse professoren u destijds voorgehouden,- ik zeg het hen slechts na.

En als u dan zo'n bezwaren heeft tegen onze website, waarom raadpleegt u haar dan iedere dag en waarom antwoordt u ons niet rechtstreeks via dezelfde weg? U weet toch dat onze site voor alle burgers zonder onderscheid des persoons open staat? Misschien hindert u daarbij uw aangewende hooghartigheid. Uw historische kennis van de Bourbons, Romanovs, Habsburgers en Hohenzollern zal u helpen begrip op te brengen voor ons streven naar een snelle verandering van ons staatsbestuur.

Of voelt u zich daar te hoog voor? Welaan, dat is dan precies de reden waarom wij menen dat er iets aan ons staatsrecht veranderd moet worden. Misschien hindert u daarbij uw aangewende machtsarrogantie. Ik wil nog wel eens herhalen dat dat nu precies de reden is waarom wij het staatsrecht willen veranderen, geweldloos. Maar u moet wel meewerken.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander