Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De wajangpoppen van prins Bernhard
Ton Biesemaat

Gladio en de Oranjes

In de hoogtijdagen van de Koude Oorlog, de jaren vijftig toen de Koude Oorlog behoorlijk roodheet was (bijvoorbeeld Korea-oorlog en de Hongaarse opstand), ontstond het stay behind-netwerk Gladio. Bij een eventuele bezetting door de Russische communistische beer van West-Europa moest Gladio in actie komen. Men had her en der wapenopslagplaatsen ingericht, mensen waren getraind in het omgaan met die wapens en explosieven, het bedienen van kortegolfzenders, het verspreiden van propaganda en desinformatie en het bedrijven van spionage. Er mocht niet meer dezelfde fout worden gemaakt als tijdens de bezetting door de Nazi's van West-Europa toen er geen professioneel opererende verzetsgroepen achterbleven nadat de Geallieerden in 1940 uit de Benelux, Scandinavië en Frankrijk waren verdreven.

Gaandeweg ontspoorde Gladio. Een Sovjetbezetting van West-Europa was niet meer waarschijnlijk bij een allesvernietigende nucleaire oorlog. Toch bleven de Gladio-netwerken in West-Europa bestaan. In Italië en België zijn er sterke aanwijzingen en bewijzen dat de netwerken ontspoorden in rechtsradicaal-fascistoïde terrorisme om onrust in de maatschappij te zaaien zodat de roep naar een sterke arm/man meer zou klinken en linkse kringen in diskrediet zouden worden gebracht (zie ook deze BBC documentaires). In Nederland ontspoorde Gladio vooral nadat het door 200 jaar monarchie-expert Ruud Lubbers begin jaren negentig officieel was opgeheven1. Toen ontwikkelden zich affaires waarbij inmiddels geliquideerde criminelen als Johnny Mieremet en Sam Klepper betrapt werden met wapens uit een geplunderd Gladio-depot of werden twee Gladio-agenten veroordeeld voor een poging Nutricia-kindervoeding af te persen. Die laatsten wilden kindervoeding vergiftigen als ze geen smak geld kregen. Ook een conservator van het Legermuseum en goede vriend van Prins Bernhard werd in verband gebracht met Gladio (zie ook dit artikel). En daarmee zijn we bij mijn droomprins aanbeland.

Prins Bernhard kan zonder enige discussie worden aangemerkt als de peetvader van de Nederlandse Gladio. Hij werkte bij de oprichting samen met de majoor Somer die hij in de Tweede Wereldoorlog liet benoemen tot hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst Bureau Inlichtingen. In mijn boek Bernhardgate toon ik met verschillende bronnen aan dat Somer (net als Bernhard zur Lippe) voor de Duitse militaire inlichtingendiensten en de Sicherheitsdienst werkte. Uiteindelijk een vreemde keus dat uitgerekend deze twee aangebrande figuren aan de basis van het Nederlandse Gladio stonden. In de naoorlogse hofhouding liep de Bernhard-vriend baron van Lynden rond, die leider zou worden in de jaren vijftig van Operaties & Inlichtingen, zoals de Nederlandse Gladio-tak heette. Baron van Lynden probeerde ook nog samen met prins Bernhard de Duitse spionagebank Rhodius Koenigs2 op te kopen. De Oranjes kunnen beschouwd worden als een (schaduw)machtsfactor achter Gladio. De verwevenheid met geheime diensten treedt steeds naar voren met de werkzaamheden van Beatrix' zoon Constantijn voor de Rand Corp., een internationale thinktank die deels wordt gefinancierd door de CIA. Een aspect dat in de Nederlandse media nimmer ter sprake zal komen. Nu heeft Constantijn zich weer aan de zijde van Neelie Kroes genesteld, een Europese kloek met Paarlberg-connecties die al meer prinses Irene-kuikens een warm Brussels nest heeft geboden.

De Gladio-netwerken kennen rare kronkels en tegenstellingen die voor ons republikeinen wel de moeite waard zijn om tot ons genomen te worden. Prinses Irene en haar toenmalige echtgenoot Carlos Hugo van Boourbon-Parma waren in 1976 de leiders van de Spaanse Carlisten. Bij een massale Carlistische pelgrimstocht naar de berg Montejurra werd de stoet beschoten waarbij twee doden vielen, waarschijnlijk omdat Irene en Carlos Hugo gewaarschuwd waren3 werden ze zelf geen slachtoffer. In 1990 bleek uit Spaanse onderzoeken dat de aanslag was gepleegd door Italiaanse Gladio-leden die waren uitgeweken naar Spanje. De reden voor de aanslag was om de ooit fascistische Carlisten die naar modieus links waren afgegleden weer in het gareel te krijgen van de rechtse Carlisten-fractie onder leiding van Prins Sixto, de broer van Carlos Hugo.

Zo is het verhaal Gladio en Oranje een wrang voorbeeld van de schaduwmacht die de familie Van Amsberg ook uitoefent maar die u nimmer in de geschiedenisboekjes van de middelbare school of de hooggeleerde academische werken der universiteiten zult terugvinden. Waar ik het dan vandaan haal? Zoekt en gij zult vinden4, beste republikeinen!

 

 


1 Begin jaren negentig stuurde Bernhard zur Lippe als geestelijke vader van Gladio nog een afscheidsbrief naar zijn agenten toen de 'stay behind-organisatie' officieel werd opgeheven. KRO Reporter onthulde overigens dat waarschijnlijk Gladio in Nederland nog steeds bestaat. Alleen onder een andere naam en hoe actief is bij gebrek aan dreiging van de Russische beer onduidelijk.

2 Zie Felix Rhodius, voormalig directeur van het Kabinet der Koningin ten tijde van de affaire rondom Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn. Hij is een zoon van een van de eigenaren van deze spionagebank voor de Duitsers in het interbellum en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

3 Waarschijnlijk door PvdA-minister van Staat en Gladio-hoofd in Nederland Max van der Stoel. Nogal ironisch dat deze kampioen van de mensenrechten ook nog een bijbaan had als hoofd van het dood en verderf zaaiende Gladio. Later zou 'onze' Max zich nog voor de Van Amsbergers verdienstelijk maken door Zorreguieta in de polder salonfähig te maken.

4 Ton Biesemaat werkt momenteel aan een boek genaamd Schaduwmacht & Schimmenspel, waarin Gladio een hoofdstuk is. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek voor dat boek.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander