Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Vrijetijdsrepublikein
de webredactie

Het Oranje-themanummer van HP De Tijd deze week was, zoals verwacht, zo licht als een veertje. Wat foto's uit de oude doos, monarchologen die hun profetieën uitspreken, de verplichte enquête, nog wat ervaringsdeskundigen aan het woord plus de noodzakelijke interviews. Het nummer beweegt zich keurig binnen de bandbreedte tussen de constitutionele en de ceremoniële monarchie. In wezen maakt het niet uit of men nu door het Royal-nummer van Story bladert, dat - zij het vanuit een showbizz-perspectief - inmiddels ook al ook vijf volle pagina's voor een schandaaldossier durft te reserveren, of dit themanummer van HP De Tijd. Pseudo-kwaliteitsjournalistiek of roddelpers,- in alles weerklinkt de eeuwige mantra: wilt u een monarchie of een monarchie? Bedoeld of onbedoeld wordt door beide kampen op hun eigen manier een zoveelste steentje bijgedragen aan de beeld- en mythevorming rond de familie.

Ronduit het teleurstellends was het interview met Ronald van Raak, het Tweede Kamerlid voor de SP. Zoals genoegzaam bekend is mevrouw Van Amsberg niet aanspreekbaar, als gevolg van haar wettelijke onschendbaarheid. Wie deze zelfverklaard goddelijk uitverkorene iets wil vragen staat voor de premier. De enige van alle monarchologen die in dit themanummer aan het woord komen; de enige die Balkenende rechtstreeks kan aanspreken over het instituut Van Amsberg is Ronald van Raak. Hij vertegenwoordigt een partij die het in 2006 flikte om een verschil te maken tussen hun partij- en verkiezingsprogramma. Ten aanzien van de monarchie kwam dat hierop neer, dat de monarchie weliswaar een thema was in hun partijprogramma, maar dat het echter geen rol speelde in het verkiezingsprogramma. Binnen de komende regeerperiode van vier jaar was hier immers toch niets aan te veranderen, zo luidde ongeveer de rechtvaardiging. Daar werd terloops nog aan toegevoegd dat het merendeel van Nederland 'weg zou lopen' met de Oranjes - dus waar hadden we het over? Tja, waar hadden we het over?

We hadden het over de wens ons staatshoofd te kunnen kiezen, wat redelijkerwijs toch niet teveel gevraagd is. Van Raak, van wie de Nederlandse kiezer mocht verwachten dat hij dit onversneden republikeins geluid in de Kamer zou laten horen, hebben wij vanuit zijn - toch al vrijwel onzichtbare - oppositiebankje enkele keren in actie mogen zien. En die andere republikein, Ewout Irrgang - nota bene één van de oprichters van het Nieuw Republikeins Genootschap - was al helemaal in geen republikeinse velden of wegen te bekennen. Ook de overname van het fractievoorzitterschap bood geen soelaas: peilingen die een dramatische duikeling in het aantal kamerzetels voorspelden vlakten het republikeins geluid af tot braaf instemmend gemompel. Natuurlijk, we kennen er wel een paar: Van Raak, Irrgang en dan heb je ook nog Kees Vendrik van Groen Links. En als de nood héél hoog is wil zelfs de PvdA bij monde van Diederik Samson nog wel eens een nat republikeins windje laten. Eberhard van der Laan is zelfs een heuse minister, wiens naam prijkt - naast die van, geloof het of niet, Femke Halsema - op de lijst van het deftige Republikeins Genootschap. Allemaal zichzelf 'republikein' noemende kamerleden en bewindslieden. Over liberalen en sociaal-democraten hebben we het al lang niet meer.

Wat hebben wij aan een kamerlid als Van Raak dat vermoedelijk republikeins is, maar dat - als puntje bij paaltje komt - naar de interruptiemicrofoon stapt en doodleuk voor een ceremoniële koning pleit? Van Raak is de tragikomische acteur in het mopje van iemand die beweert 'principieel vegetariër te zijn, maar niet tijdens het eten'. Van Raak is de puber die aan zijn ouders zegt dat hij in principe zijn huiswerk af heeft; die beweert dat je niet mag jokken, maar in bepaalde gevallen eigenlijk niet mag jokken. Van Raak is de politieke windhaan, die, nadat hij eenmaal gekozen is, vervolgens meent het electoraat de vraag voor te moeten leggen: 'Zo,- en hoe had u het gehad willen hebben?' U vraagt, wij draaien - zoiets. In plaats van de politieke handschoen op te pakken en de moeite te nemen anderen voor zijn republikeinse standpunt te winnen, laat hij zich omver blazen door flinterdunne opiniepeilingen en de stemming van het moment. Is dat moment toevallig een geveinsd hyperventilerende mevrouw Van Amsberg na koninginnedag, dan hoort men maandenlang niets. Maar zelfs bij notoir misbruik van publieke middelen door de familie, of stinkende vastgoedprojecten, blijkt Van Raak niet de politicus die de premier ronduit zegt wat hijzelf eigenlijk vindt en waar het op staat. Op zulke uitgelezen momenten om expliciet de republiek te eisen, vraagt deze theoretisch-republikeinse parlementariër - op vermeend pragmatische gronden - zonder blikken of blozen om een gedepolitiseerd koningschap.

Wie geïnteresseerd is in oranje-snuisterijtjes kan deze HP De Tijd kopen, maar het is goedkoper om het tussen de Weekend en de Privé eventjes door te bladeren op de leestafel bij de kapper.

Tenslotte terug naar vraag: wat hebben wij aan de vrijetijdsrepublikein Van Raak?

Antwoord: helemaal niets.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander