Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Voorbeeldfunctie
door Bob E1bracht

Het is van tweeën één: ófwel nemen diegenen die het staatshoofd een voorbeeld- en symboolfunctie toedenken daadwerkelijk een voorbeeld aan haar, ófwel zij laten dat beeld los en erkennen dat het staatshoofd geheel en al losstaat van het volk.

Max Pam in Buitenhof, 8 maart 2009

Om met de laatstgenoemde te beginnen: de koningin bekleedt géén voorbeeld- en symboolfunctie. Haar curieuze gedrag en privileges zijn dan niet langer het gevolg van een hoge maatschappelijke positie of anderszins, maar gewoonweg omdat zij - net als een exotische diersoort, behalve dan misschien een biologische – geen enkele verwantschap met ons heeft. Voor haar gelden andere regels, zoals er misschien wel leven op Mars is, maar dan alleen niet in een vorm die wij kennen. Misschien is zij inderdaad wel door God uitverkoren, wie – behalve zijzelf - zal het zeggen? Dat zou een mooie verklaring zijn waarom zij geen belasting behoeft te betalen, waarom zij, hoewel ongekozen, tóch politieke zeggenschap heeft, en nooit haar gestaag uitdijende privé-vermogen hoeft aan te spreken, omdat alles voor haar gratis is. Ze woont gratis, het onderhoud aan haar paleizen is gratis, ze vervoert zich gratis en kan onbeperkt fouten maken omdat zij wettelijk niet verantwoordelijk gehouden mag worden voor haar doen en laten. Inderdaad, net of we over een andere wereld spreken. Maar ja, erkent men dat ons staatshoofd geheel en al losstaat van het volk, dan is dit de enige zinnige hypothese waarom men deze toestand laat voortbestaan. Alsof we een raar exotisch dier hebben gevangen, in de dierentuin tentoonstellen en vervolgens constateren dat het zichzelf elke dag doodt en opeet. Tja, zullen de biologen dan zeggen terwijl zij zich achter de hooggeleerde oren krabben: het is nu eenmaal zo, voor dit wezen gelden nu eenmaal andere regels. Zelfs hele gewone regels gelden niet voor deze merkwaardige species, bijvoorbeeld nooit te hoeven wachten, zoals op de bus of voor de kassa bij de supermarkt. Onbegrijpelijk, maar waar.

Het eerstgenoemde alternatief is plausibeler, maar met vérstrekkender gevolgen. Ons staatshoofd bekleedt wél een voorbeeld- en symboolfunctie en daar houden wij ons strikt aan. Mooi zo, daar gaat –ie dan. Als er een file staat gaan we over de vluchtstrook rijden en zetten een grote mond op als de politie ons op de bon dreigt te slingeren. We houden per direct op inkomsten- successie- en vermogensbelasting te betalen. Op ons aangifteformulier lichten we toe dat we een voorbeeld nemen aan het staatshoofd. De inspecteur zal vast begripvol reageren, ook als we familie en vrienden ('vrinden') helpen de fiscus te ontwijken. We bestellen vliegtickets bij de KLM en laten de factuur naar een of ander ministerie sturen. En als we een boot hebben, vergeten we natuurlijk niet de onderhoudsbonnetjes er ook nog even bij te sluiten. Trouwens, de catering kan er ook nog wel bij. Allochtone medelanders hoeven zich niet langer bezwaard te voelen vanwege hun dubbele nationaliteit en we sturen een mailtje aan Balkenende dat wij graag ook de notulen van de ministerraad willen ontvangen, omdat wij zojuist middels een goddelijke ingeving te horen hebben gekregen dat we uitverkoren zijn. Oh, en we bemoeien ons ook nog met de volgende kabinetsformatie en willen óók onze handtekening onder nieuwe wetten zetten. We verkopen onze huizen aan de staat en bedingen dat wij de enigen zijn die erin mogen wonen, maar dat de staat onze huizen moet onderhouden. En als wij het moment geschikt achten, dan schenkt de staat ons de huizen terug. Ja, we hebben goed opgelet: verkopen aan de staat en aan het eind van de rit terug krijgen. We volgen immers nauwgezet het voorbeeld van ons staatshoofd. Flauw? Geldt de voorbeeldfunctie alleen morele categorieën? Breek me de bek niet open: drie vakanties in drie weken op staatskosten (de kroonprins vierde vorig jaar maar liefst 32 vakanties), buitenlandse vastgoedinvesteringen in dezelfde week dat het kabinet tot solidariteit oproept en vraagt zoveel mogelijk deviezen binnen de nationale grenzen te houden. Om nog maar te zwijgen over de schandalige klassenjustitie, waar deze lieden vrijuit gaan waar ieder ander strafrechtelijk voor zou worden vervolgd. Als er één groep mensen is die het predikaat ‘koninklijk’ onmiddellijk zou moeten inleveren, dan is het wel het koninklijk huis. 'Het huis' heten ze dan gewoon, zelfs die hoofdletter verdienen ze niet eens.

Hoewel beide alternatieven volstrekt absurd zijn, zullen wij toch onze positie moeten bepalen. Tertium non datur. Wij republikeinen zien geen nationaal symbool in deze rare snuiters, laat staan dat wij er een voorbeeld aan nemen. Nee, dank je feestelijk. Via een heel eenvoudig proces van demystificatie en desacrificatie ontmaskerden wij het gedrag van dit exotisch-monarchale dier als een archaïsch trucje. Het volk wordt een banale poets gebakken en wij wensen daar niet langer in te trappen. Dus: gewoon belasting betalen, gewoon verantwoordelijkheid dragen voor je doen en laten, geen obscure metafysica, gewoon werken voor je geld en gewoon betalen voor het huis waarin je woont. En met dat duistere politieke gewroet is het onmiddellijk afgelopen. Flauwe kul. Ze doen wel net alsof ze het niet kunnen, maar ze moesten zich schamen. Dat kunnen ze namelijk bést. Héél gewoon.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander