Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Geachte collega Republikein
C.V. Lafeber


NOS Journaal, 29 juli 2010

NCRV Radio 2, 29 juli 2010

NOS Radio 1, 29 juli 2010
> Meer nieuws

 

Aan burgemeester E. van der Laan te Amsterdam.

 

Zeer geachte collega Republikein,

Dat ik deze brief collegialiter aan u schrijf, vindt zijn oorzaak in het feit dat uw naam voluit prijkt op de ledenlijst van het Republikeins Genootschap. Bovendien herinneren sommige onzer dat u er - en terecht - trots op was desnoods als enige echte republikeinse minister over het Binnenhof te gaan. Wij herinneren ons ook dat u jurist bent en gevestigd was als advocaat en procureur.

In die kwaliteiten doen wij een beroep op u: laat ons gedurende deze spannende dagen niet alleen in een kwestie die u als democraat zeer ter harte moet gaan.

Het gaat om de republikeinse postzegel die Pro Republica enige tijd na aankoop bij de betreffende organisatie heeft gebruikt. Wij hebben alle aanvraag-documenten volledig naar waarheid ingevuld, zoals het eerlijke mensen betaamt, en prompt ook de postzegels ontvangen, die inmiddels hun zegetocht door het land gegaan zijn.

Naar ons oordeel is het opschrift 'Hier moet een president komen' geen politieke uitdrukking, doch slechts een uiting van een mening. Daarom zouden wij deze kwestie graag aan de rechter voorleggen, ondanks het merkwaardige gegeven dat deze - gezeten onder het portret van Mevrouw Van Amsberg - uiteindelijk vonnis zal gaan wijzen 'in naam der koningin'. Niettemin vragen wij u als verklaard mederepublikein niet alleen om uw adviserende, maar vooral ook expliciet helpende steun, met name omdat Pro Republica niet draagkrachtig genoeg is om een dergelijk proefproces te financieren.

In het bijzonder zijn wij verontwaardigd over deze plotselinge herbeoordeling, ons afvragend waarom het wél toegestaan is dat het portret van het regeringshoofd met evidente politieke macht op de postzegel mag worden afgebeeld, maar onze mening dat hiervoor een gekozen staatshoofd voor in de plaats zou moeten komen, thans bij nader inzien verboden wordt.

Dat het republicanisme zowel door de politici alsook door de media tot nu toe genegeerd werd, was op zich zelf al een trieste zaak. Nu wij nog door een reactionaire groep medeburgers ook nog postzegeldood worden verklaard, is behalve een gruwelijk persoonlijk affront ook een vergrijp tegen de grondwet.

Wij zouden gaarne gebruik maken van uw wijsheid en zien uw antwoord met uitzonderlijke belangstelling tegemoet.

 

Prof. Dr. C.V. Lafeber,
Redactie Pro Republica

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander