Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Uitleg
de webredactie

Balkenende't Ook geen prettig baantje, dat premierschap: sta je het ene moment te bibberen als een rietje voor een stampvoetende majesteit, om direct daarna op je donder te krijgen van een meerderheid van het parlement. Voor deze keer geven we die arme Balkenende het voordeel van de twijfel en geloven we dat hij écht niet wist van deze nieuwste trust in het gestaag groeiende warnet van stichtingen aan paleis Noordeinde. Niettemin eist de Tweede Kamer 'uitleg' van de premier over de fiscale sluiproutes van prinses Christina, die worden bestuurd vanuit het werkpaleis van ons staatshoofd. We hebben wel lang na moeten denken over deze wonderlijke eis, want we hebben eerlijkgezegd geen flauw idee wat er nog 'uitgelegd' zou moeten worden.

We waren dan ook weinig verrast door de TNS/NIPO-enquête van vandaag, waaruit bleek dat met het oog op de komende zware jaren in het verschiet, bijna de helft van de Nederlanders wel zou willen bezuinigen op het koninklijk huis. Jazeker, met stip op één! En dat komt echt niet door ons - dat heeft de familie Van Amsberg hélemaal zelf gedaan.
Hoewel de kamervragen nog niet beschikbaar zijn, kunnen we er van uitgaan dat die precies hetzelfde zullen luiden als in februari bij de andere trusts. Omdat wij de kwaadsten niet zijn helpen wij de premier een handje met zijn uitleg en hebben zelfs een complete speech voor hem geschreven.

Wij stellen ons voor dat de kamervragen de volgende drie zouden kunnen zijn:

  1. Wat vindt u van de handelswijze van de prinses en het feit dat het werkpaleis van de koningin hiervoor wordt gebruikt?

  2. Waarom doen deze mensen dit? Ze zijn immers al zo onvoorstelbaar rijk.

  3. Wat denkt meneer de premier hieraan te gaan doen?

Dames en heren van de Tweede Kamer,
uit te spreken door Jan Peter Balkenende

Vraag 1: 'Wat vindt u van de handelswijze van de prinses en het feit dat het werkpaleis van de koningin hiervoor wordt gebruikt?'
Dames en heren, als de man van 'normen en waarden' zal ik niet zo om de hete brij heendraaien zoals de vorige keer staatssecretaris De Jager deed. U vroeg hem om een moreel oordeel en hij antwoordde steevast als een kapotte grammofoonplaat dat 'er geen sprake was van onoorbaar fiscaal handelen'. Maar dat bedoelde u toen niet en nu ook niet. Daarom zeg ik wat ik ervan denk: ik vind het gedrag van deze mensen moreel ronduit verwerpelijk, pervers, niet kunnen, en hoop van harte dat de Nederlandse burger er vooral geen voorbeeld aan zal nemen. In één woord: waar-de-loos.
Dat ons staatshoofd haar werkpaleis aan het Haagse Noordeinde voor deze fiscale acrobatiek gebruikt vind ik al even abject en het toont aan dat deze familie alleen maar bezig is Euro's naar binnen te harken, met minachting voor de parlementaire democratie en de burger, die het op dit moment moeilijker heeft dan ooit. Ik heb er dan ook grote moeite mee, juist deze mevrouw aanstaande dinsdag te laten voorlezen dat 'we' het komend jaar allemaal stevig de broekriem zullen moeten aanhalen. Niemand acht ik op dit moment ongeschikter om deze boodschap over te laten brengen, dan ons staatshoofd.

Vraag 2: 'Waarom doen deze mensen dit? Ze zijn immers al zo onvoorstelbaar rijk.'
Hier kan ik in beginsel kort over zijn: hebzucht. Sinds mensenheugenis weten we dat geld de meest solide basis vormt voor macht. Geld in de hoedanigheid van kapitaal, welteverstaan. Normaalgesproken heeft geld de betekenis van middel en kan als zodanig geruild worden tegen een halfje bruin, anderhalf ons jonge kaas of een auto. Maar geld kent nóg een gedaante, dames en heren parlementariërs, namelijk dat van kapitaal. In die hoedanigheid krijgt het andere eigenschappen, waarvan ik er in dit verband twee wil noemen. In de eerste plaats trekt kapitaal geld aan, met andere woorden, het wordt vanzelf meer. En in de tweede plaats ontstaat er een verleidingskracht omheen, waar slechts zeer weinigen tegen opgewassen zijn. Hoe groter het kapitaal, hoe meer macht het consolideert en des te groter de verleiding. Met name het zwichten voor die verleiding tot meer macht is bij deze familie vermoedelijk een erfelijke belasting - een van de weinige belastingen die ze kennen - met als voornaamste symptoom dat 'het' nooit genoeg is. Deze familie verstaat bovendien als geen ander de kunst om ontstane kosten altijd weer bij de ander uit te laten komen.
Hier hebben wij echter allen schuld aan. Jazeker dames en heren,- u en ik. Wij allen laten dit gebeuren,- al decennia lang laten wij ons intimideren, chanteren, onder druk zetten door deze bumperklevende quasi-deftige dwingelandij. Keer op keer tonen zij ons niet alleen hun grenzeloze hebzucht, maar tevens hun zwaar onderontwikkeld gevoel voor schaamte. Het moreel besef van deze familie verhoudt zich omgekeerd evenredig tot hun onstilbare honger naar macht,- en dus geld. Onder geveinsd medeleven en interesse voor het volk, dat voor hen niet meer is dan het feodale sordidi operarii dienen zij in werkelijkheid geen ander belang dan uitsluitend dat van henzelf. Wat u en ik - en ik benadruk dat nogmaals dames en heren, wat wij - hiervan gemaakt hebben, is een totaal verknipt species dat haar gelijke niet kent. Deze wezens belichamen een subliem amalgaam van onbegrensde geld- en eerzucht, machtswellust en honger naar meer status, gecombineerd met een weergaloze arrogantie en cynisme. Wij hebben ons eigen monster van Frankenstein gecreëerd. En dat brengt mij meteen bij uw laatste vraag.

Vraag 3: 'Wat denkt meneer de premier hieraan te gaan doen?'
Stichtingen als trusts als deze verbieden heeft geen zin, want dan wijzigt de familie hoogstens de statutaire vestigingsplaatsen en zal beter haar best doen hun geschraap compleet uit ons zicht te houden. Want let wel: de familie houdt weliswaar hoofdkwartier in Nederland, maar opereert mondiaal. Dus hier kan ik nog korter over zijn. Om te beginnen zal ik mijn wekelijks overleg met mevrouw Van Amsberg met onmiddellijke ingang stopzetten. Ik zal niet langer met haar overleg voeren over regeringskwesties, laat staan over hoe wij ons nu weer uit deze onfrisse trust-kwestie zouden moeten liegen. Vervolgens zal ik aan een spoed-wetsontwerp beginnen om de koning zowel uit de regering als uit de Raad van State te verwijderen, en gelijktijdig een republikeins grondwetsontwerp laten ontwikkelen dat ik de Kamer dan zo spoedig mogelijk zal voorleggen. En dan, dames en heren,- dan is het woord aan u.

Ik dank u allen hartelijk voor uw aandacht.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander