Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Volk van Nederland,

Op een geheel andere wijze dan U van mij gewend bent, spreek ik nu tot tot U, in de verwachting dat Uw vertegenwoordigers hier voor deze breuk met het verleden begrip kunnen opbrengen.

Ik ben mij hoe langer hoe meer bewust geworden van de bijzonder ernstige situatie waarin wij de laatste tijd verwikkeld zijn geraakt en ik realiseer mij dat deze Troonrede de laatste is die ik uitspreek. De abdicatie die ik U nu aankondig, is niƩt de al lang geleden voorgenomen leeftijdgebonden troonsafstand. Zij is een geheel andere, al zal ik niet ontkennen dat het voortschrijden der jaren ook bij mij zijn invloed heeft doen gelden.

Juist het het feit dat ik mij sterk en gezond voel, heeft mij ertoe gebracht om deze wellicht grootste stap in mijn leven - denk daar niet te gering over, want dat is hij - te zetten. Ik zie de dwingende noodzaak ervan, die buiten mijn persoonlijk welbehagen omgaat, in. Steeds meer ben ik mij gaan realiseren dat ook mijn leven en de functie die ik vervulde tot degeneratie en afsterven gedoemd zijn. Door tijdig uit te treden, sluit ik mijn publieke leven in vol bewustzijn en in vrijheid af.

Ik onderken duidelijk welke de van buiten komende factoren zijn die tot mijn veranderd inzicht hebben geleid. In de eerste plaats is dat het steeds sterker wordend democratisch denken van ons volk. Ik heb mij immer via de moderne vormen van communicatie op de hoogte gesteld van wat er leeft bij de mensen. Zo hebben met name nieuwe websites, waarnaar ik aanvankelijk met angstige ogen keek, mij bekeerd tot het nieuwe - ook het republikeinse - denken. De kritiek op het staatshoofd, de regering en de ministeriƫle verantwoordelijkheid voor een onschendbare monarch heb ik steeds meer als juist ervaren. Het kan niet zo zijn dat iemand verantwoordelijk is voor de gedragingen van een ander. Als spruit van een oud geslacht - dat hoop ik tenminste! - moet ik erkennen dat mijn geboorte geen enkele garantie was voor kwaliteit. Ik geef dat eerlijk toe en ben de republikeinen erkentelijk voor het feit dat zij mij daarvan met hun dagelijkse commentaren hebben overtuigd.

Daar komt - de tweede van buiten komende factor - bij dat het gedrag van mijn progenituur meer dan aanzienlijk heef bijgedragen tot het bizarre klimaat dat rond ons en onze werkzaamheden is ontstaan. U begrijpt hopelijk het dilemma waarvoor ik telkens gesteld werd, wanneer mijn kinderen zich niet gedroegen zoals het dienaren van het volk betaamt. Integendeel, zij gedroegen zich als heersers over het volk.

Mede het paradijselijk optreden van de troonopvolger en zijn echtgenote hebben mij doen besluiten dat ik per 1 december 2009 zal aftreden tezamen met mijn gehele familie om aldus ruimte te maken voor een door U gekozen president, die na vier jaar andermaal plaats maakt voor een andere wederom door U aangestelde man of vrouw.

Mijn familie en ik vertrekken na die datum uit Nederland. Onze toekomstige woonplaats is nog niet met zekerheid vastgesteld. We denken wel aan een ver gelegen plek op een ander continent.

Al onze goederen, gelden en privileges schenken wij aan het volk, met name aan de behoeftigen onder ons. Wij zullen daarvoor op het U bekende adres - Noordeinde 68 - een brievenbusstichting in het leven roepen. Deze stichting dient samen met de regering de boedel te verdelen.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer U aan onze wens gehoor wilt geven.

Met tranen in de ogen roep ik: leve Nederland, hoera, hoera, hoera.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander