Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Trix is niks
Ton Biesemaat

Polemiek bij dertig jaar wanbestuur van Hare Grajesteit

Beatrix is een slechte vorstin, en ik leg u uit waarom. Dat is namelijk hard nodig vanwege al de ophemelende stukjes over deze autoritaire operette-dame die 30 jaar aan de macht is. De gemiddelde Nederlandse journalist heeft geen ballen en valt bijna amechtig neder als hij of zij het heeft over mevrouw van Amsberg. Men durft geen kritisch geluid te laten horen over deze ondemocratisch macht uitoefenende, wereldvreemde mevrouw.

DNA
Het koningshuis beroept zich op erfelijkheid. Omdat men toevallig in een bepaalde familie is geboren ontvangt men scheppen geld zonder belasting te hoeven betalen, macht wordt in de koninklijke schoot geworpen, medemensen worden onderdanen, en het gekke is dat die anderen ook nog geloven in het idiote sprookje. Welk een voorrecht vanwege DNA. Dan werkt dat dus ook andersom. Hare Grajesteit is het kind van de beruchte crimineel Bernhard zur Lippe en de zweverige mevrouw Juliana Mecklenburg. Die DNA-combinatie staat bepaald niet garant voor succes en is tevens een klein bewijs van de onzinnigheid van het koningschap. Want wie wil er nu dat crimineel gedrag, waarvan modern onderzoek aantoont dat het erfelijk kan zijn, wordt doorgegeven aan een staatshoofd? Of anders dat het Mecklenburgse DNA terecht komt bij zoonlief WimLex? Wie zo graag gebruik maakt van de voorrechten van het DNA moet niet gek staan te kijken als een kritikaster eens fijntjes de nadelen van het koninklijke DNA naar voren schuift. En dan zwijgen we nog maar of het Zur Lippe-DNA nog iets te maken heeft met gorilla-koning Willem III, de mogelijke DNA-breuk tussen de stadhouders Willem IV en V en koning-stadhouder Billy alias Willem III, die van zijn knol donderde en kinderloos zijn slachtoffers de gebroeders de Witt ging opzoeken. DNA is een vervelend feit. Hare Grajesteits kleinkinderen dragen naast het Zur Lippe- en Mecklenburgse DNA ook weer mee het lugubere Zorreguieta-DNA. Zo gaat het van kwaad tot erger verder,- lichtjaren voorbij de 21e eeuwse moderniteit richting het zwarte gat der overbodigheid schietende koningschap.

 

Pappies oogappel
Ten tijde van de wapensmokkel van de vader van Hare Grajesteit naar Indonesië kwam er na veel vijven en zessen doorheen dat de maffioso prins als regent mocht optreden als zijn echtgenote handelingsonbekwaam zou blijken te zijn. Van Juliana was van Zur Lippe toen al vervreemd geraakt. De autoritaire krachten van dit land in die spruitjestijd van de jaren vijftig zagen dat wel zitten. Die hadden graag samen met de 'rex ludens' Bernhard de in Greet Hofmans zijnde vorstin permanent opgeborgen in de Wassenaarse Ursula-kliniek (niet eens zo ver van De Horsten), hoewel dit natuurlijk door hedendaagse royalistische apostelen als Sint Fasseur als een ketterse en daarom onware boodschap wordt beschouwd. De puber Trix koos in die interne familietwist de kant van heur fijne vader: kan ze ook niets aan doen. Net als zusje Irene stond ze zwaar onder invloed van de foute Zur Lippe-clan. In die misleidende jaren dat het gros van de bevolking sabbelde en ploeterde aan de wederopbouw leefden de voormalige medewerkers van de Duitse spionagedienst dankzij zoonlief Bernhard in comfort op het landgoed Warmelo. De Grajesteitjes Trix en Irene kwamen liever op het warme Loo dan op het koude Loo. Want, geachte lezer, het staat in de archieven dat Trix een bloedhekel had aan Wilhelmina. De der dagen zatte voormalige oorlogskoningin had de kant gekozen van haar dochter en moest niets hebben van de Hofmans-samenzweringen van Zur Lippe. Zur Lippes moeder en haar vriend Pantchoulidzew noemden Wilhelmina 'de heks van het Loo': dit staat allemaal te lezen in het rapport Beel over de Hofmans-affaire. Net zoals een observatie van Gerbrandy over een uitspraak van Trix over Wilhelmina: 'Dat ouwe mens heeft ook nog onze steun gevraagd'. In die machtsstrijd, die culmineerde in 1956 - toen Trix ook achttien werd en geen regent met vreemde smetten meer nodig had, koos de toekomstige Grajesteit voor de Duitse fractie van Zur Lippe, de fractie die zo fantastisch had samengewerkt met de Abwehr van Nazi-Duitsland. Dat zijn nog eens grajesteitsschendende historiën uit de krochten van de paleizen die men zelden hoort. Wanneer staat het oranjegrauw aan mijn deur om deze blasfemische, oranjebittere verzinsels af te straffen?

 

Pappies wil is wet
Door de vermaledijde Yanks met hun Church-committee raakte pappie in 1976 in zwaar weer. Gelukkig stonden ome Joop den Uyl en zijn progressieve troepen pal voor de troon. De doofpotcommissie van drie haalde de eindstreep niet voor wat betreft de schuldvraag of pappie het miljoenplus had getoucheerd van Lockheed. Beducht waren de opperlakeien en beschermheren van de familie Grajesteit toch al voor de dwarse Juul die haar troon belangrijker vond dan de crimineel achter de tralies. Dat ze veroordeeld was tot een crimineel wist Juul maar al te goed. Ook Trix lag dwars en deelde mee dat bij een eventueel opstappen van Juul vanwege de Lockheed-affaire zij ook geen troonopvolgster zou worden. Dat zouden mooie tijden geweest zijn als dit republikeinse sprookje was getransformeerd tot realiteit. Iedereen hield de criminele onderkoning van Nederland de hand boven het hoofd. Northrop, Dassault en zelfs die Alicia de Bielefeld werden in 1976 vakkundig onder de rode loper geveegd. Pappie leverde zijn uniformen in, maar verder bleef hij tot zijn laatste snik de pater familias waar zelfs Hare Grajesteit voor moest buigen. Een insider uit die kringen, een zekere Edwin de Roy van Zuydewijn:

Ton Biesemaat:

'En het is echt zo, toen Bernhard nog in leven was, al was die 90 jaar, dat hij de koning van Nederland was?'

Edwin de Roy van Zuydewijn:

'Om 9 uur wordt er gegeten. 1 over 9 en je bent te laat? Opsodemieteren.'

Ton Biesemaat:

'En Trix 1 minuut over 9?'

Edwin de Roy van Zuydewijn:

'Ben je ook te laat. Ga maar aan een andere tafel zitten.'

Ton Biesemaat:

'De patriarch?'

Edwin de Roy van Zuydewijn:

'In alles. Die man is gierend van het lachen zijn doodskist ingerold. Echt gíerend van het lachen.'

Een ontluisterend kijkje in het hofleven waar Hare Grajesteit tot december 2004 'Platz zwei' was onder louche pappie. Omdat het koningsschap in Nederland niet controleerbaar is, weten we dus niet welke macht deze crimineel via zijn dochter heeft uitgeoefend. Of anders gezegd: hoe deze 'capo' de Nederlanders een poot uitdraaide. Maar schijnbaar willen de masochistisch ingestelde polderaars dat ook graag? De enquettes en de media vertellen ons dat immers al tientallen jaren. Trix is geweldig, een dossierkennis van hier tot Tokio en een plichtsbetrachting... Het is verbluffend, het is bijna goddelijk. Deze revisionistische vertelling willen uw collega's, familieleden, vrienden en kennissen niet horen. Ontneem de mens zijn valse goden, zijn projecties en sprookjes en hij of zij wordt rancuneus. Pas bij de 'Verelendung', als er geen brood en spelen meer is, zal men het juk van zich afwerpen. Honger opent de ogen. Ik kan vertellen wat ik wil, maar zoals de jongeman De Roy van Zuydewijn zei: 'Het maakt niets uit.' Omdat het leven toch zinloos is, ga ik daarom door met deze historiën over de triestheid van het koninklijk bestaan.

 

De zeer foute vriend des huizes
De inhuldiging van Hare Grajesteit op 30 april 1980 ging gepaard met omvangrijke rellen. Geen goed voorteken zoals ook wel de dollemansrit van Karst Tates tegen die rare obelisk 29 jaar later bewees. Er tussendoor waren er veel problemen rondom Claus. Problemen die u in de zo nette mainstream media niet voorgeschoteld krijgt. Al gauw kwam de advocaat Frits Salomonson over de vloer bij Hare Grajesteit en haar echtgenoot. De man werd zó populair ten paleize dat hij de juridische zaakjes voor het koninklijke paar ging regelen. Een vriendendienst, een erebaan. In 1996 kreeg Salomonson echter van Trix ontslag als rechtsgeleerd adviseur. Dat was net op tijd, want daarna raakte Salomonsons naam bezoedeld in een serie processen waarin hij in verband werd gebracht met het misbruiken van minderjarige jongens. Daarvoor was zijn naam ook al genoemd in de IRT-affaire, waar hij drugsgeld witgewassen zou hebben via het beursgenoteerde bedrijf Textlite; personeelsopties zouden daar zwart verhandeld zijn aan buitenstaanders. Bij die handel zouden drugsgelden van de organisatie van Klaas Bruinsma een andere kleur hebben aangenomen. Klaas Bruinsma? Ja, maar daar gaan we straks bij Mabel mee verder. We willen u alleen maar vertellen dat Trix haar eigen familie niet kon managen. Wellicht dan wel de polder? Probleem voor uw schrijver is alleen dat hij de bejubelende toontjes van de heren politici en regenten niet vertrouwt. Dus vaar ik maar op mijn eigen kompas, tegen de stroom in. Na zijn ontslag bleef Salomonson wel de huisvriend van het koninklijke echtpaar. Oom Frits kwam zelfs over de vloer in hun Toscaanse landgoed. Toen Claus aan depressies leed was Salomonson één van de weinigen met wie Claus optrok. Zo speelden ze samen golf in de Wassenaarse duinen.

 

De zeer foute vriendin van haar zoon
Het mismanagement van de familie gaat in het begin van de 21e eeuw gewoon door. Bedenk dan weer het adagium van De Roy van Zuydewijn: 'Het maakt niets uit.' Friso moest nog aan de vrouw, en als een duveltje uit een doosje verscheen Mabel Wisse Smit die samen met de koninklijke Van Amsbergers mee in de grafkelder te Delft mocht bij de bijzetting van Claus. Dat noemen we nog eens een bliksemcarrière. De rest is, zoals dat heet, geschiedenis. Weer dook de naam Klaas Bruinsma op in de entourage van Hare Grajesteit. Gevolgd door geruchten over wapenhandel en een vroegere relatie met de sjoemelende Mo Sacirbey. Daarnaast haalde moeder (in samenwerking met pappie(?) die volgens historicus Kikkert al in de oorlog banden had met de familie Zorreguieta) het achtste wereldwonder Máxima naar binnen. Dochter van een Argentijnse fascist, dat paste dus wel in de familietraditie. De 21e eeuw had nog meer problemen voor mevrouw in petto. Een nichtje klapte met haar dwarsliggende man uit de school in HP/De Tijd. Trix werd beschreven als een stampvoetende, kettingrokende, wijnslobberende, arrogante majesteit. Eigenlijk zo'n majesteit zonder kleren aan. Trix serveerde de dwarsligger uiteindelijk af via een ombudsman.

Trix is een zegen voor de republikeinse beweging geweest. Maar het levert die republikeinen niets op. De massa is dommer dan welke misstap van deze majesteit het volk zou kunnen verheffen. Tover een nietszeggend pampaprinsesje tevoorschijn en laat haar tandjes bleken en heur haar blonderen en de zaak is weer gewonnen. Ondanks dat de majesteit blunder op blunder stapelt. Wederom de onvergetelijk-ware woorden van ene Edwin de Roy van Zuydewijn: 'Het maakt niets uit.'

Het klapvee staat op 30 april met vlaggetjes te zwaaien of op zijn minst onverschillig lallend bier in plastic bekers achter over te slaan. Dat ze al dertig jaar veracht worden onder leiding van de zilverlingen graaiende en belastingontwijkende majesteit laat ze onverschillig. Geef ze brood en spelen. Als u nou wat zilverlingen aan Pro Republica geeft kunnen wij ons piepkleine stemmetje laten horen. Een olifant is immers bang voor een muis.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander