Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Tot slot: Karst T.
de webredactie

Zoals de naam Pro Republica reeds aangeeft koesteren wij grote bezwaren tegen de monarchie en eisen de republiek. Die bezwaren zijn vooraleerst van politieke aard en als zodanig beschouwen wij onszelf dan ook als een politieke beweging. De middelen die worden aangewend om ons rare monarchale regeringssysteem in stand te houden, lijken er vaak uitsluitend op gericht om één enkele geprivilegieerde familie tegen elke prijs in een waas van volmaaktheid en heiligheid te verheffen. De abjecte handel en wandel van deze familie staat echter volkomen haaks op hun algemene bewieroking en sacrificatie. En precies daar ontstaat bij ons een tweede bezwaar.

Eén keer per jaar wordt er zo'n jubeldag gehouden waar wij als republikeinen niets mee te maken willen hebben, en daarom glijdt deze dag voor ons meestal betrekkelijk geruisloos voorbij. De ervaring heeft namelijk geleerd dat onze politieke bezwaren op koninginnedag gewoonweg niet opgewassen zijn tegen het achtjarige meisje dat op de Amsterdamse vrijmarkt het Wilhelmus op haar viooltje staat te krassen. Niet dat wij daar al te lichtzinnig over doen, want de bepaald niet geringe kosten van zo'n periodieke jubeldag drukken veelal zwaar op de budgetten van de gemeenten die worden bezocht. Zo kon de gemeente Franeker vorig jaar geen bibliotheekbus voor de jeugd meer financieren als gevolg van het kostbare vorstelijke bezoek. Maar dat het ook anders kan lopen bleek dit jaar.

Vandaag was het dan zover dat de rapportage over de gebeurtenissen van 30 april in Apeldoorn met groot media-bombarie werd gepresenteerd.

  1. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we geloven er helemaal niets van dat het een aanslag op de koninklijke familie was. He-le-maal niets. En dat heeft niks met onze republikeinse overtuigingen te maken, maar dat zegt gewoon ons boerenverstand. Als er een bloemencorso had gereden of een carnavalsoptocht was gehouden, dan was volgens ons precies hetzelfde gebeurd.

  2. Evenmin kunnen wij geloven - ook al doen wij nog zó ons best - dat de verwarde heer Tates in zijn laatste bewuste seconden gerocheld zou hebben wat er in het proces-verbaal van de agent beweerd wordt.
    'Wat is er gebeurd', vroeg ik hem? Hierop hoorde ik hem zeggen: 'De koningin, de koningin.' Ik vroeg daarna aan hem: 'heb je dit bewust gedaan?' Ik hoorde hem zeggen: 'Ja, ik heb het bewust gedaan.'
    Karst T direct na de botsingExcuses voor deze onsmakelijke foto, maar nogmaals: niet vanuit onze republikeinse overtuigingen geredeneerd, maar gewoon ons boerenverstand houdt bovenstaande conversatie voor hoogst onwaarschijnlijk,- om niet te zeggen: onmogelijk. Zeker in het licht van deze foto. Met name de tweede vraag is niet alleen geniaal-relevant, het is cruciale vraag. Maar dat juist díe op dát moment gesteld is, achten wij even onwaarschijnlijk als dat wanneer de agent de heer Tates eerst om zijn rij- en kentekenbewijs gevraagd zou hebben. En dat nog afgezien van het nog onwaarschijnlijkere antwoord.

  3. Rest de vraag: waarom moet deze tragische gebeurtenis dan toch per se als een aanslag worden gezien? Hier speelt onze republikeinse achterdocht wél een rol. Wij vermoeden ernstig dat de toch al tanende populariteit van de koninklijke familie hier zijn voordeel mee wil doen. In de dagen die volgden bleek inderdaad ook uit verschillende opiniepeilingen dat de mate waarin de familie zielig gevonden werd gelijke tred hield met hun populariteit. Anders geformuleerd: diep menselijk leed wordt aangewend als marketing-instrument om de eigen populariteit te verhogen. Voor ons bepaald geen onherkenbaar patroon bij de familie.

  4. Niettemin zijn er grote groepen mensen die deze moreel ontwortelde familie bewonderen, aanbidden, thans zielig vinden en - erger nog - tot voorbeeld nemen. Waar dit laatste toe kan leiden hebben we gezien: oranjeverenigingen claimen vermeend geleden schade die van gemeenschapsgeld moet worden gecompenseerd. En burgemeester De Graaf van Apeldoorn koestert zelfs 'het gevoel dat hen iets afgepakt is' en 'zit de koninklijke familie ook niet op een hernieuwde uitnodiging te wachten'. Het hoeft geen nader betoog dat tegen de achtergrond van onmetelijk persoonlijk leed dergelijke overwegingen beneden elk denkbaar moreel peil zijn.

Tot slot: de pseudo-wetenschappelijkheid van de gedetailleerde 3D-reconstructies doen vermoeden dat er binnenkort een Bijzondere Leerstoel Koninginnedag in het leven zal worden geroepen. Wellicht iets voor Prof. Fasseur, die zijn promovendi dan wetenschappelijk onderzoek kan laten verrichten naar het monotone gestamp van de imperatieve eenkwartsmaat op de jaarlijkse Amsbergdag.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander