Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Stemverdeling Moties bij Begroting Huis der Koning
Webredactie

Het gebeurt niet zo vaak dat er in de Kamer over het koninklijk huis wordt gesproken. Het debat over de 'Begroting Huis der Koning' biedt de mogelijkheid inzicht te verkrijgen over hoe de verschillende politieke partijen omgaan met het 'hete hangijzer' van onze monarchie. Zoals wij de afgelopen weken bij zeer vele peilingen hebben kunnen constateren, wil ruim driekwart van de Nederlandse bevolking (oplopend tot zelfs 93%) dat het koninklijk huis op de een of andere mee-bezuinigt. Deze wens zou - althans theoretisch - zichtbaar moeten worden bij zo'n debat, waarin onze gekozen vertegenwoordigers het voor en namens ons opnemen tegen het kabinet. Niets is echter minder waar: het debat leverde maar liefst 13 moties op, maar slechts één is er - na wijziging - aangenomen. Pro Republica is van mening dat wij deze unieke gelegenheid om onze stem te laten horen niet voorbij mogen laten gaan, omdat het stemgedrag van de kamerleden immers veel meer zegt dan hun holle leuzen tijdens verkiezingen.

Dit artikel is een dringend verzoek aan alle leden, lezers en bezoekers om rechtstreeks een fractie (of liefst meerdere fracties) te vragen waarom zij een bepaalde motie niet hebben ondersteund. In onderstaand schema kunt u zien hoe de stemverhoudingen lagen ('V' groen = voor en 'T' rood = tegen). Het schema toont bijvoorbeeld welke fracties geen motie hebben ingediend en welke fracties tegen welke moties hebben gestemd. Pro Republica zou het zeer op prijsstellen wanneer u de woordvoerder(s) hierover zou aanschrijven en ons de resultaten te laten weten.

 1. Klik op een nummer in de linkerkolom om de gehele motie te lezen en wie deze heeft ingediend.

 2. Van motie nr. 15 zijn de stemverdelingen nog niet bekend, dat zullen wij maandag navragen en meteen op deze pagina bekendmaken.

 3. Onder het schema staan de E-mailadressen van de woordvoerders tijdens het debat.

Graag ontvangen wij uw correspondentie plus antwoord, zodat wij die hier - uiteraard met uw goedvinden - kunnen publiceren.

Enkele ideeën:

 • Waarom heeft de VVD als 'seculiere' oppositiepartij tegen alle moties gestemd? Waarom stemmen zij tegen een motie van de SP terwijl zij het inhoudelijk er wél mee eens zijn? Lees dit artikel.

 • Waarom heeft de SP motie 8 ingetrokken, maar motie 14 met dezelfde inhoud niet ondersteund?

 • Naast de beperking op de privé-vliegkosten bood de premier tijdens het debat ook aan om dezelfde maatregelen te nemen ten aanzien van het schenkingsrecht. Waarom is daar geen motie over ingediend? Wat gebeurt er nu met dat voorstel?

 • Waarom heeft de PVV niet ingestemd met de motie die vraagt de uitkeringen aan het staatshoofd en het kroonprinselijk paar te bevriezen?

 • Waarom hebben D66, Groen Links, de SP en de Partij voor de Dieren tegen de motie (nr. 17) gestemd waarbij wordt voorgesteld de uitkeringen aan het staatshoofd en het kroonprinselijk paar met 20% te verlagen?

 • Belangrijk: vraag het onderzoeksrapport van Alessandra Soresina over Machangulo!

 • Indien u geen vragen over bepaalde moties wilt stellen maar wel wilt schrijven, dan heeft Leo Brabanticus een fraaie voorbeeldbrief gemaakt, die u kunt overnemen of naar believen wijzigen.

partij
motienr+partij
D66 GL LVER PvdD PVV SP CDA CU PvdA SGP VVD Uitslag
 6 SP v v v v v v t t t t t verworpen
 17 PVV t t v t v t t t t t t verworpen
 7 SP v v v v v v t t t t t verworpen
 7a SP v v v v t v t t t t t verworpen
 9 SP v v v v v v t t t t t verworpen
 18 PvdA v v v v t v t t v t t aangenomen
 11 PVV v v v v v v t t t t t verworpen
 13 PVV v v v v v v t t t t t verworpen
 14 PVV v v v v v t t t t t t verworpen
 24 LVER v v v v v v t t t t t verworpen
 16 D66                       aangehouden
 15 GL - - - - - - - - - - - ingetrokken
 8 SP - - - - - - - - - - - ingetrokken

D66, Boris van der Ham
GL, Ineke van Gent
LVER, Rita Verdonk
PvdD, Marianne Thieme contact
PVV, Hero Brinkman contact
SP, Ronald van Raak
CDA, Liesbeth Spies
CU, Ed Anker
PvdA, Anja Timmer
SGP, Bas van der Vlies
VVD, Willibrord van Beek

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander