Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Sollicitatie bij Ruud Lubbers
Kees Lafeber

Prof. Dr. C.V. Lafeber

Goirle, 12 maart 2010

Geachte Heer Lubbers,

Toen vóór enkele weken de regering liet weten dat ter gelegenheid van het feit dat de Nederlandse monarchie in 2013 - bedoeld zal zijn 2015 - twee eeuwen bestaat, ontstond er in historisch Nederland enig geroezemoes dat vergelijkbaar was met de onrust bij mijn collegae over een passage in de op 16 september 1997 uitgesproken troonrede waarin 1998 werd genoemd als het jaar waarin het 150-jarig bestaan zou worden herdacht van de aanvaarding van Thorbeckes grondwet, die de grondslag heette van onze parlementaire democratie. Vijftig jaar daarvoor - in 1798 - was echter al de eerste grondwet in werking getreden, waarin volkssoevereiniteit, mensenrechten en het parlement als grondbeginselen van de staat golden. Dat deze eerste grondwet het huis van Oranje voor eeuwig had uitgesloten was voor de vorstin en haar regering voldoende reden om met een geschiedvervalsende truc 'de geboorteacte van onze democratie aan te passen, zodat zij 50 jaar jonger werd' *.

Een zelfde bespottelijke klucht dreigt nu opnieuw gemaakt te worden. Een 'verantwoorde' biografie van de drie koningen door drie heren moet 'de geschiedenis van de monarchie gedurende de 19e eeuw zichtbaar maken'.

Geachte heer Lubbers, weet u echt wel wat daar staat en waaraan u begint Eerlijk gezegd maakt u zich onsterfelijk belachelijk. Wederom zijn de historici met stomheid geslagen. 'Hoe nu' vragen zij zich af, 'weten Lubbers en de drie aangezochte historici niet wat er alleen al in de laatste decennia allemaal is gepubliceerd? Het feit dat de archieven open zijn voor de drie onderzoekers, zegt - vide de tragedie met de malloot Fasseur - ook al niets, wanneer niet iedere geschiedschrijver de auteurs kan en mag controleren. Overigens hebben de dames koninginnen behoorlijk opruiming in de archieven gehouden. Dat weet u zelfs nog beter dan ik.

Het Nederlandse publiek - zo blijkt uit talloze persoonlijke ervaringen - is uitgekeken op de monarchie en al haar onhebbelijkheden. Zij wankelt met deze door eigen fatale blunders veroorzaakte afgang op de rand van de afgrond.

Dat mevrouw niet abdiceert heeft alles te maken met haar angst de storm te ontketenen die niet meer te temmen is. Daarom leek het u en haar beter een charme-offensief op alle fronten te beginnen. Om de kwaliteiten, de godgewildheid, de roem en privileges als belastingvrijdom van de fluweelzitters te continueren was het verstandiger dan door het organiseren van feestjes in de jaren 2013-5 een historisch - of wat daarvoor zal doorgaan - licht op de voorgangers te laten schijnen. Afgezien van het feit dat de smeerboel goeddeels weggepoetst is en dus alleen maar fasseuristische en dus oncontroleerbare leugens zullen worden gedebiteerd, is het toch het verstandigst dat mevrouw Van Amsberg en u van die heilloze plannen afzien en dat de heren Koch, Van der Meulen en Van Zanten u en mevrouw zo snel mogelijk doen weten wat de noodzaak van die nieuwe biografieën is en dat zij op voorhand plechtig het Nederlandse volk beloven dat zij de waarheid en niets dan de controleerbare waarheid zullen schrijven.

Het moet me ook nog van het hart dat voor het schrijven van het boek € 680.000 uit een fonds dat naar prins Bernhard - is dat niet de schobbejak waarover Fasseur zo lief en Van der Zijl zo openhartig heeft geschreven?-fonds - zal worden betaald, een schandalig hoog bedrag is. Dat kunt u niet maken. De haat van het volk jegens de gezagsdragers zal alleen maar toenemen. We wachten 9 juni af.

Daar ik uw bedoeling van meet af aan begepen heb de feestelijkheden van 1813-1815 in 2013-5 voor te bereiden, ben ik onmiddellijk begonnen op de website van Pro Republica - u ongetwijfeld zeer bekend - een in 9 afleveringen te verschijnen serie over de jaren 1813-5 te schrijven. Gratis voor niets. Maar u bent mij voor al uw onduidelijkheid wel minstens een verklaring verschuldigd.

In alle geval kent u nu reeds mijn kwaliteiten als geschiedvorser en -schrijver van de vroege 19e eeuw. Maar om kort te gaan: ik ben gepromoveerd historicus, was jarenlang hoogleraar en inmiddels met emeritaat. Tijdens die periode ben ik tevens lange tijd als adviseur werkzaam geweest voor meerdere van uw kabinetten. Mocht u echter meer informatie wensen, zo stuur ik u met graagte mijn curriculum vitae op.

Met verschuldigde hoge achting verblijve,

C.V. Lafeber

 

 


* Rosendaal, Staatsregeling. 2005 p.9ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander