Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De slapeloze kynicus
Diogenes Sinopensis

Er werden steeds meer brieven bezorgd door de voorzitter van de Belangenvereniging voor het Welzijn van Arme Filosofen, en sindsdien wilde maar niet stil worden in zijn hersenpan. Men had massaal gehoor gegeven aan zijn oproep om vragen aan de RVD te stellen over de hondenbelasting van mevrouw Van Amsberg. Buiten zijn ton scheen weliswaar een vriendelijk zonnetje, maar in zijn hoofd pakten donkere wolken zich samen - hij vertrouwde en geloofde het niet. Terwijl Nederland de uitstorting van de heilige geest massaal in de file op weg naar een meubelboulevard aan het vieren was, streek Diogenes met zijn hand door zijn groezelige baard. 'Allemaal hetzelfde', mompelde hij binnensmonds, en liet de papieren één voor één uit zijn handen glijden. De kynische hondmens liet zich door niemand zijn zonnetje ontnemen, niet door Alexander de Grote, laat staan door ene meneer Hans Liemburg. Hij draaide zich om, vervloekte zijn weerspannige oude botten en terwijl hij het bovenste papier meegriste kroop hij uit zijn ton. Met half dichtgeknepen ogen tuurde hij in de verte en zag dat de eerste Zuid-Afrikaanse oranje vlaggetjes het nu al wonnen van de wedijverende plastieke poldersofisten. 'Brood en Spelen' schamperde hij, en terwijl een straatkat blazend een hoge rug tegen hem opzette omdat hij een wegwerpgebaar maakte, voegde hij eraan toe: 'Die verhouden zich omgekeerd evenredig,- hoe minder Brood, des te meer Spelen. Zo werkt dat'. Diogenes hurkte naast zijn ton om zijn behoefte te doen en las onderwijl het papier nogmaals:

Geachte heer Van Sinope,


Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u een vraag hebt over belastingen voor leden van het Koninklijk Huis.


[De leden van het Koninklijk Huis die in Nederland belastingplichtig zijn betalen de belastingen die ook voor andere burgers van toepassing zijn,] zoals bijvoorbeeld hondenbelasting, overige gemeentebelastingen en belasting over privévermogen en particulier inkomen. [In wet- en regelgeving zijn voor de] Koningin [en de vermoedelijke opvolger van de Koning]in en echtgenoten [een aantal specifieke fiscale vrijstellingen opgenomen] die voortvloeien uit hun functie.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,


Hans Liemburg


Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

 ¶

 

Alsjeblieft Sire, onthooft mij niet ik smeek. Oke je kunt gaan.

Trottoirtegel in Den Bosch

Met een uitgedroogde balpen die half uit het zand stak markeerde hij de zinsdelen die letterlijk overgenomen waren van de website van het koninklijk huis. Die passages kende hij inmiddels al uit zijn hoofd; soms dreunde hij ze wel eens op om zich daar vrolijk over te maken. 'Betaalt de familie belasting? Jazeker, net als alle andere burgers, behalve...' - en dan volgde een opsomming van zo'n beetje alle mogelijke belastingen. Het allergrappigst op die beruchte pagina vond hij nog de inleidende zinsnede, waar 'de leden van het koninklijk huis' in één adem en op schijnbaar hetzelfde niveau werden genoemd met 'andere burgers'. Je moest maar durven. De hondfilosoof maakte een grommend geluid naar de kat die weer wat naderbij durfde te komen.

Hoewel hij niet geloofde dat mevrouw Van Amsberg inderdaad hondenbelasting betaalt zoals hier stond, was dat niet wat hem interesseerde aan deze standaard-afpoeierbrief. Twee andere passages die buiten de haakjes stonden, dus wat die meneer Liemburg zélf geschreven had, trokken zijn bijzondere aandacht:

  • '...en belasting over privévermogen en particulier inkomen'; en,

  • '...die voortvloeien uit hun functie'.

Tóch staat er in duidelijk en ondubbelzinnig Nederlands dat mevrouw Van Amsberg belasting betaalt over haar privévermogen en particulier inkomen, terwijl juist dat vorig jaar op 9 oktober de inzet van een kamerdebat was. Behalve de schaamteloze verhoging van haar uitkering - terwijl Nederland in de diepste financieel-economische crisis sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw was beland - brachten juist enkele parlementariërs haar vrijstelling van inkomsten- en vermogensbelasting ter sprake. En met deze brief laat de overheid doodgemoedereerd weten dat zij die belastingen wél zou betalen. Da's alvast één. En bovendien welke, en zo ja hoe, kunnen fiscale vrijstellingen 'voortvloeien uit een functie'? Blijkbaar betalen mevrouw Van Amsberg, plus de vermoedelijke troonopvolger en zijn echtgenote, bijvoorbeeld geen wegenbelasting omdat dat 'voortvloeit uit hun functie'.
Diogenes verfrommelde het papier en bedacht dat zo'n vrijstelling nog eerder voort zou moeten vloeien uit de functie van een vrachtwagen- of taxichauffeur. Het papier was te hard en absorbeerde te slecht, want anders had hij zijn achterste ermee afgeveegd.

Hij floot op zijn vingers en wenkte de voorzitter die zojuist met nog een stapel van dezelfde brieven aan kwam lopen. Het was tijd voor nieuwe vragen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander