Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Sire, het volk mort
de webredactie

VoetschietenBij Pro Republica houden wij zeer ordentelijk gescheiden dossiers bij. Als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet, dan lezen wij de voorgeschiedenis er op na en beoordelen of, en zo ja hoe, deze nieuwe gebeurtenis ingepast gaat worden. Soms wordt er een nieuw dossier aangelegd. Maar op het ogenblik gebeurt er teveel tegelijk. Niet alleen in frequentie is er sprake van een toename, maar ook in hevigheid. Het doet denken aan een wilde rit met een botsautootje op de kermis, waar je van drie kanten tegelijk wordt aangereden en je niet meer kunt uitmaken wie nu wat precies veroorzaakte. Maar vooral: hoe groot de totale klap is - of zal zijn.

Gisteren nog herinnerden wij u aan de TNS/NIPO-enquête direct gevolgd door die van Maurice de Hond. Het begon met 44% tot zelfs 90% van de Nederlanders die vond dat de koninklijke familie mee zou moeten bezuinigen de komende jaren. Terwijl de premier hardnekkig blijft weigeren te anticiperen op de publieke opinie, werd dit door - nota bene De Telegraaf - gisteren nog verder opgestuwd tot maar liefst 93%. Opvallend is ook dat parlementariërs van wie wij dat nooit gewend waren, opeens ook geen blad meer voor de mond nemen als het om de familie Van Amsberg gaat.

Dwars hier doorheen meende de premier tijdens het wekelijks overleg met het staatshoofd er goed aan te doen er op aan te dringen de administratie van de belastingontwijkende trusts van haar jongste zuster weg te halen uit paleis Noordeinde. Ofschoon hijzelf hiermee zich van verdere verantwoordelijkheid verschoont, gaat hij er met deze paniekerige zet er volledig aan voorbij dat het de Nederlanders niet te doen is om waar de trusts geadministreerd worden, maar om de belastingontwijking zélf. Die moet ophouden. Als je gas in de keuken ruikt, dan kun je inderdaad een wasknijper op je neus zetten, maar het is hoogst vragelijk of daarmee de kern van het probleem ook wordt opgelost. Dat geld moet gewoon naar Nederland terug en hier belast worden. Maar om dát te zeggen was hij dan weer niet moedig genoeg. Voorlopig was hij hier tenminste vanaf. 'Voorlopig even rust van die irritante oranjes', moet hij gedacht hebben. Althans, zo hoopte hij.

Na zijn rampzalig verlopen gestamel tijdens de Algemene Beschouwingen moest hij - met twee moties van wantrouwen aan zijn broek - tijdens de perconferentie verklaren 'niet in vorm te zijn geweest'. Plofte hij aansluitend uitgeput in zijn stoel, zapte de televisie aan voor het journaal van half acht, om vervolgens tot zijn afgrijzen te moeten constateren dat de hele bloederige veldslag rondom het hevig naar corruptie stinkende vakantiehuis van de kroonprins in Mozambique nu ook op straat lag. Er was al eerder sprake van een maar-niet-te-ontzenuwen gerucht over moord op een protestleider tegen de komst van het vakantieresort, waardoor in allerijl een stichting moest worden opgericht om de kroonprins uit de wind te houden. Bovendien had meneer Van Amsberg een kritisch rapport hieromtrent ook al achtergehouden. In een inderhaast geschreven brief aan de Kamer werd hij teruggedrongen tot de laatste nanometer van de overgebleven vierkante millimeter waarop hij nog kon opereren. Immers, eerder verklaarde hij reeds dat de Stichting Administratiekantoor Machangulo onder zijn verantwoordelijkheid viel. Wat nu te doen? Welnu, de 'ministeriële verantwoordelijkheid geldt voor de feitelijke oprichting van de stichting en de gekozen inrichting ervan', terwijl '[...] anderzijds, geldt de ministeriële verantwoordelijkheid niet voor de activiteiten van de stichting als zodanig[...].

Voor ons is de vraag thans: hoeveel langer kan dit nog doorgaan? Hondsbrutale Ambergers die zonder de RVD of premier te informeren gewoon doorgaan met hun malafide praktijken en daar de overheid voor laten opdraaien, die in hun verknipte arrogantie blijkbaar geen enkel idee hebben van wat voor sentimenten er onder de bevolking leven en hen botweg verder schofferen door nóg meer Euro's uit de publieke ruif naar zich toe harken. Wanneer is het moment aangebroken dat ze er met een charme-offensief niet meer mee wegkomen? Het ogenblik dat wat wuiven vanaf de Groene Draeck op de Zaanse Schans niets meer oplost? En zelfs niet wanneer de majesteit ergens in den lande met verstandelijk gehandicapten een taart bakt? Wij houden ons hart vast.

Wellicht is inderdaad het moment aangebroken dat het beter en rustiger voor iedereen is als de familie Van Amsberg met stille trom vertrekt. En wel per direct.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander