Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Republikeinen, republikeinse volksvertegenwoordigers en republikeinse ministers
C.V. Lafeber

Eberhard van der LaanWe zullen er aan moeten wennen: vanaf 15 september – tijdens een zogenaamde 'prinsjesdag'- zal zich voor de eerste maal in de moderne geschiedenis een minister onder het gehoor van het staatshoofd bevinden die in zijn hart lak heeft aan een staatshoofd-bij-de-gratie-Gods, met haar erfelijkheid, haar diffuse macht, haar ten onrechte toegeëigende privileges, haar waanzinnige uitgaven voor zichzelf en de hele kliek, haar ziekelijke arrogantie – als je echt van mening bent meent dat het gewone volk je met majesteit moet aanspreken, ben je toch werkelijk helemaal mesjogge -, met haar bekakte tongval, met haar quasi-links geleuter en met al die bespottelijke vertoningen van protocol, eerbied voor de vlag en uniform en - wat evenzeer gezegd moet worden – met al die onhebbelijke gewoonten van gekroonde en gezalfde dwazen in het algemeen om de geschiedenis ten eigen profijt naar hun hand te zetten door het vervalsen en verbranden van documenten en die van de Lippes in het bijzonder. Laten we niet vergeten wie mevrouws pappie was en dat ze die schavuit immer de hand boven het hoofd heeft gehouden. Ze moest zich eeuwig schamen.

Het pleit voor minister Van der Laan dat hij zich niet identificeren en zeker niet infecteren wil met die flauwe kul en dat hij tegen Amsberg gewoon mevrouw zegt, al zal ze hem wel met haar blik willen vermorzelen. Niets van aantrekken, collega republikein Eberhard, verheug je erover dat een snel toenemend aantal al lang wachtte op iemand als u die de hele vergroeide staatsrechtelijke mikmak niet meer serieus neemt.

U moet ook op die derde dinsdag niet in de Kamer zitten, zoals Trouw schrijft, 'als een man met twee zielen in één borst', een republikeins en een socialistisch, als we tenminste de PvdA nog zo mogen duiden. Het argument dat Trouw noemt namelijk dat als u ooit 'trouw aan de koningin' gezworen hebt, is een non-argument. In de eerste plaats interpreteren staatsrechtgeleerden sinds jaar en dag die be- of gelofte als een die gedaan is aan de vertegenwoordiger van de volksgemeenschap. Bovendien kent u de toevoeging aan de regel pacta sunt servanda: Rebus sic stantibus. Dat wil zeggen: Je moet je aan overeenkomsten, verdragen, beloften houden mits de omstandigheden waaronder ze gedaan zijn, gelijk gebleven zijn. Ik bedoel dit: in 1914 huldigden sommige leden van de regering de sympathieke gedachte dat het Reich niet het recht had de Belgische grens over te trekken omdat de Pruisische rechtsvoorganger in 1839 het verdrag van Londen ondertekend had dat de neutraliteit van België 'voor eeuwig' garandeerde. De geschiedenis kent veel eeuwige verdragen en eeuwige edicten. Wat is daar nu van over? Niets, en terecht. Een ander voorbeeld: de kerk mag een man of vrouw niet de echtscheiding verbieden op grond van de vroegere huwelijksbelofte: 'wat God verbonden heeft scheide geen mens. Dat huwelijk – of ander voorbeeld: het eeuwig priesterschap van een jonge wijdeling – kan in de loop der jaren iemand totaal vervormd hebben. Wanneer de omstandigheden dermate veranderd zijn dat geconcludeerd kan worden dat onder deze totaal veranderde omstandigheden de huwelijks- of priestergelofte nooit zou zijn afgelegd, is het lefigitiem ook de formele belofte te verbreken.

Overigens is het maar de vraag of het lidmaatschap van Het Republikeins Genootschap wel die barrière is, die de krant suggereert te zijn. Onder echte Republikeinen – zoals het jonge, progressieve, strijdbare en vredelievende Pro Republica wordt meewarig over dat clubje regenten-patriotten gemeesmuild: in de eerste plaats zijn ze niet vies van lintjes en onderscheidingen, waarmee ze zich verkocht hebben aan de mevrouw die ze zeggen te bestrijden. In de tweede plaats kan men niet zomaar lid van het aristocratische genootschap worden: 'men wordt er voor gevraagd'. En in de laatste plaats: er zijn zoveel parlementariërs lid van die obscure club geworden - gevraagd dus; mij zullen ze niet uitnodigen - dat zij als zij werkelijk een greintje republikeins gevoel zouden hebben (en dat mag men toch een beetje veronderstellen), zich diep en diep gaan staan te schamen over hun verraderlijke rol en monsterlijk gedrag en vooral over de wijze waarop deze flapdrollen zich immer verontschuldigd hebben - tot vandaag in Trouw toe - voor hun laffe, walgelijke, onzindelijke en valse houding tegenover hun collegae, de werkelijke republikeinen, die zich het vuur uit de sloffen lopen om binnen de kortste keren de oude vermolmde monarchale structuur van de aardbol te doen verdwijnen. De toekomst is aan de republiek. Het is slechts de vraag wanneer alle volksvertegenwoordigers en ministers het voorbeeld van Eberhard van der Laan zullen volgen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander