Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Zeer geachte Heer Van der Laan,
C.V. Lafeber

Ondergetekende, historicus, polemoloog en auteur in ruste, wendt zich tot u met een beslist niet alledaags verzoek, ter inleiding waarvan ik u vermeld dat het in 2009 opgerichte Pro Republica, waarvan de doelstelling is de erfelijke, politiek-intransparante, hovaardige, grootkapitalistische en peperdure monarchie op de kortst mogelijke termijn te vervangen door een waarlijk democratische republikeinse staatsvorm, enigszins in een gevarenzone is beland.

Wij verbeelden ons dat - wellicht mede door onze inspanningen - het koningschap reeds duidelijk wankelt. Het is nu onze taak ervoor te zorgen dat de abdicatie tot Sint Juttemis, wanneer de kalveren op het ijs dansen, wordt uitgesteld.

Uit alles blijkt dat wij, ervaren wetenschappers, onze politieke strijd met open vizier voeren. De democratie moet op democratische wijze hersteld worden, dat wil zeggen, zonder droge en natte guillotines. Zeker, wij strijden vol overtuiging en hartstochtelijk, maar naar gezegd zonder bruut geweld, hoe zwaar die strijd ook is tegen een gevestigde macht die het structurele geweld niet schuwt, grote kapitalen achter de hand heeft en kan rekenen op honderdduizenden in den lande die in hun dagelijks functioneren, door een verleende of te verlenen onderscheiding of gewoon uit onwetendheid hou en getrouw zijn aan een met de dag archaïscher wordend instituut. We voelen ons wel eens als een Gideonsbende, ondanks de grote sympathie in den lande.

Nu is ons en speciaal mij het volgende overkomen: Pro Republica heeft zich - het kan niet genoeg herhaald worden - eveneens van meet af aan ten sterkste ingezet voor een correcte berichtgeving over het jetset-project in het straatarme Mozambique van de familie Van Amsberg, waarvan een journalist van De Volkskrant, die zeer bevriend is met 'Wassenaar', zich de evangelist betoonde.

Zowel in aan de krant zelf gerichte als in persoonlijke brieven hebben wij aangedrongen op 'hoor en wederhoor'. Nooit is er in de krant niets opgenomen, terwijl de journalist in kwestie - Hoedeman is zijn naam - mij ooit heeft laten weten dat de correspendentie met mij hem fris en ter zake hield.

De steun van de bezoekers van de website is altijd overweldigend geweest, al werd mij wel gevraagd wat minder 'moeilijk' te schrijven. Met name mijn letterlijke citaten - die ik als bewijzen aanvoerde - werden storend bevonden, terwijl men ze ook wel eens 'uit de context' gelicht voelde. Vrienden maakten mij er op attent dat het beter ware een artikel gehéél te plaatsen, hetgeen voor de lezer overzichtelijker was en de auteur behoedde voor hineinterpretieren.

Ik heb toen in onhandige onwetendheid een fout gemaakt door niet te beseffen dat het juridisch een groot verschil maakt of men een artikel in de oorspronkelijke tekst leest dan wel in een door mij overgetypte. Het spijt mij oprecht mij niet beter geïnformeerd te hebben. Maar ik voel me nu, en nog steeds, als de eenzame wandelaar die per ongeluk op een fietspad loopt. Tot grote schade van het gemeen.

Hoedeman - daarbij voor één artikel gesteund door Breedveld van Trouw - heeft de gelegenheid aangegrepen om zijn historisch-politiek ongelijk inzake Machangulo te compenseren met een dodelijke uithaal naar het straatarme Pro Republica door ons via de rechtbank te dagen een schadevergoeding van ruim 6.000 euro te doen betalen. Dat bedrag heeft Pro Republica niet, terwijl mijn pensioen evenmin toereikend is.

Inmiddels heeft onze websiteredactie - met veel juridisch talent - een flitsende repliek geschreven, die - en dat is de complicerene bijkomstigheid waarom ik u schrijf - echter alleen door een advocaat aan mevrouw of mijnheer de rechter kan overhandigd worden, hetgeen ons nog eens extra op enkele honderden euro's komt te staan. Pro Republica exit? Dat willen Hoedeman en de bewoners van paleis Noordeinde en nog enkele mensen meer maar al te graag.

Over dit feit op onze website geklaagd hebbend, werden wij op bijna ontroerende wijze verwezen naar u, die advocaat bent, wegens omstandigheden momenteel werkloos, naar eigen zeggen nergens bang voor, en bovendien en lid van het Republikeins Genootschap. Misschien - en nu komt de vraag: - zou u ons, het republikeinse gedachtengoed en het progressieve en democratische denken de grote symbolische en voor voor ons ook financiële dienst willen bewijzen door op woensdag 24 maart te 10.00 uur de rechter in Den Bosch het door de collegae reeds - voortreffelijk geschreven - antwoord te willen overhandigen?

Wie weet wat voor electorale voordelen een dergelijk gebaar nog meer kan opleveren? De PvdA kan best nog wat meer oude republkeinse stemmen - zoals die van mij - herwinnen. Uw kersverse partijleider en beoogd lijsttrekker zal zich samen met republikeins denkend Nederland verheugen.

Zou u mij in positieve zin willen en kunnen antwoorden?

Met hartelijke groet en - alvast - oprechte dank verblijve, namens Pro Republica,

Uw

C.V.Lafeber

 


Deze brief zal morgen per aangetekend schrijven aan de heer Van der Laan verzonden worden.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander