Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Proost!
Maartje

Landgenoten, met diep respect nam ik kennis van de bijeenkomst der Republikeinen, met groot genoegen hef ik hierbij het glas op u allen. Ik wens u moed en volharding toe, want u gaat een goede toekomst tegemoet. In een toespraak uit 1998 sprak ik reeds over een wereld vol tegenstellingen waarin velen zich beklemd voelen, vooral door de verstoorde verhoudingen. Ik kan me heel goed voorstellen dat u mijn verhoogde uitkering en die van mijn zoon en schoondochter, van de hand wijst. Ook de belastingfraude van mijn kleine zusje vindt de burger een misplaatste aktie, echter, door het openleggen van de waarheid zien wij onder ogen dat er leed is berokkend. Helemaal goed zie ik het nog niet, maar dat begrijpt u wel: ‘Wij Beatrix, bij de gratie Gods Koningin der Nederlan­den, Prinses van Oranje-Nassau enz., enz., enz.’. zijn heel ver boven het volk verheven, daardoor zien wij onderwerpen waarmee u moeite heeft, als een zeer onbenullig gevalletje.

Maar zoals ik al eerder heb gezegd, men moet streven naar het verbreken van slechte gewoonten. Daarom heeft onze familie nieuwe brillen besteld, want als wij het zicht verliezen op wat ons allen tezamen aangaat, ondermijnen wij onze samenleving. Met nieuwe oogkleppen op kunnen wij u straks veel beter begrijpen en zo'n verzoening kan uitmonden in een bestendig begrip. Dat vraagt van uw kant ook een daadwerkelijke inspanning, daarom is besproken dat u zonder morren het opknappen van de Groene Draeck betaalt. Die kosten werden ons teveel, wij hebben al zoveel zorgen, ons bezit van 13 miljard ging terug naar 10 miljard. Meer dan 25% verlies op ons spaargeld! dat is geen pisse de chat.

Wij hopen dat u, als Republikeinen, mild in uw oordeel over ons zult blijven en er begrip voor zult hebben dat wij geen belastingen betalen, geen onderhoudskosten voor de paleizen hebben en ook geen successierechten betalen, en meer van die fiscale grapjes. Daar heeft God ons voor gespaard, bovendien sparen wij zelf ook veel. Wij zijn als spaarlampen die het licht zonder veel onkosten, bij u komen brengen. Mochten wij iets fout doen, kan dat natuurlijk niet worden getolereerd, daarover heb ik ook de regering al vaak aangesproken, zelfs het parlement met al die hypes, zoals u weet. Slapeloze nachten krijgen wij als we fouten maken. Daarom is het goed dat er een Republikeinse gedachtengang door Nederland gaat waaien, anders kan van generatie op generatie het kwaad van aanslagen op Oranje blijven voortwoekeren. 'Wij, Beatrix, bij de gratie Gods Koningin der Nederlan­den, Prinses van Oranje-Nassau enz., enz., enz.’ willen ons in alle ootmoed inzetten om in het reine te komen met God, de medemens en onszelf. Wij zullen onze spindokters om hulp vragen, ik weet geen andere weg.

Mijn familie en ik zijn moe, vooral door de media die alle futiliteiten uitvergroten en opblazen. Zelfs de diepgemeende hulp van mijn zoon - een voortreffelijk Watermanager - en zijn vrouw aan de arme sloebertjes in Machangulo werd miskend. Omdat het een hele opgave voor ons is steeds maar weer begrip op te brengen voor hen die ons zozeer diep hebben verwond, is de kans groot dat wij in de komende tijd zullen besluiten om ons familiebedrijf te beëindigen. Misschien zullen wij te zijnder tijd vluchten, zoals mijn koninklijke grootmoeder zo heldhaftig deed in tijden van gevaar. Daarom wens ik nogmaals het Republikeinse gedachtengoed moed en volharding toe, er is uiteindelijk geen andere weg, waar haat en hebzucht regeerde, zal liefde moeten groeien tussen verstandige medemensen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander