Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Principiis obsta!
de webredactie

Daer om ist best datmen in alle dinghen in tijds toesiet: Eer 't meer doet.
uit: 'Sinnepoppen' - R. Visscher (1614)

 

U bent eraan gewend geraakt en voor ons is het een vrijwel dagelijkse routine geworden. Nieuws over de monarchie, de koninklijke familie, soms over een onbeduidend voorvalletje, soms wat serieuzere zaken; een andere keer proberen we u met educatief materiaal te vermaken, of desnoods met een curiosum uit de oude doos. Welbeschouwd zitten we hier op de redactie alleen maar te wachten op een nieuwe vorstelijke glijpartij, omdat wij immers zelf niet bij machte zijn een republikeinse bananenschil voor de familie uit te werpen. Als zodanig opereert Pro Republica per definitie reactief, hetgeen inhoudt dat wanneer de familie zich gedeisd houdt, wij er als vanzelf ook een beetje ontredderd bijzitten.

 

NOS Journaal, 7 juli 2010

Op dit moment is de keuze: het vijfde deel van de artikelenserie 'Coburg en Van Amsberg: beiden alsjeblieft geen koning' of een bespreking van het zich ontwikkelende corruptieschandaal rond de Franse president Sarkozy. Het zal u niet ontgaan zijn dat er af en toe een relativerend commentaar wordt geplaatst door een verdwaalde monarchist op deze website, die meteen door u allen duchtig de oren wordt gewassen; alsof het niet zou uitmaken of er een juridisch aanspreekbaar gekozen staatshoofd zit of een megalomane koning, die politiek volkomen immuun overal mee wegkomt. Het lastigste klusje bij een artikeltje over Sarkozy is ervoor te zorgen dat niet de indruk ontstaat dat Pro Republica daarmee ook pleit voor een republiek naar Frans model - dus geen president met uitvoerende macht - maar slechts het fatsoensprincipe van aanspreekbaarheid van de bewindslieden onder de aandacht te brengen.

En inderdaad, uitvoerende macht of niet: een gekozen president werkt op basis van een kiezersmandaat dat hem of haar voor een bepaalde periode is verleend, in de wetenschap dat er aan het eind van zo'n periode afgerekend gaat worden. Mocht tussentijds een vermoeden ontstaan - zoals nu in Franktrijk - dat dat mandaat op minder legitieme wijze is verkregen, dan wordt zo'n bewindspersoon daarop aangesproken. Dat is niet alleen een groot verschil met het systeem van onze constitutionele monarchie, het is bovenal een principieel verschil. Dat maakt dat het Nederlands republicanisme een principiële zaak is, dat niet meer vraagt dan om een gekozen staatshoofd dat aangesproken kan worden op zijn of haar doen en laten.

U, als lezer, hebt eigenlijk ook niet meer nodig dan een krantenkop of slechts de openingszin van Sacha de Boer 'Het vermoeden wordt steeds sterker dat de Franse president Sarkozy niet eerlijk aan geld is gekomen voor zijn verkiezingscampagne'. Ondanks het feit dat veel van Sarkozy's gedragingen een Zonnekoning niet zouden hebben misstaan, is onmiddellijk evident dat de huidige drager van het hoogste politieke ambt in Frankrijk blijkbaar kan worden aangesproken op zijn gedrag,- en dat in tegenstelling tot Nederland. Maar dat wist u al lang, en wij weten op onze beurt dat u dat weet. In het volle besef dat onze artikelen vaak een herhaling van zetten zijn - weliswaar zoveel mogelijk toegepast op verschillende praktijksituaties - menen wij toch dat het deze druppels zijn die gestaag de monarchale steen uiteindelijk zullen uithollen en doen barsten.

Zonder dat het feitelijk de bedoeling was een bespreking van het Franse corruptieschandaal(tje) te schrijven is het er toch een beetje van gekomen. De reden waarom wij u dit op deze merkwaardige manier presenteren, is omdat wij eigenlijk de volle aandacht zouden willen blijven vestigen op ons artikel van gisteren, want er is immers op dit moment een hondsbrutale constitutionele staatsgreep gaande. De bijlage bij de brief van Tjeenk Willink aan Beatrix geeft geen enkele reden tot gerustheid, net zomin hebben wij behoefte aan sussende, relativerende of zelfs bagatelliserende opmerkingen: er staat wat er staat. Maar inderdaad, de kwestie Sarkozy demonstreert voortreffelijk het verschil tussen een aanspreekbaar gekozen regeringshoofd en onze zelfverklaard goddelijk uitverkoren staatsparasiet.

Maar ons staatshoofd trekt thans - vanwege de hypercomplexe verkiezingsuitslag - brutaalweg onevenredig veel politieke macht naar zich toe en dreigt Nederland daarmee terug te brengen naar de staatsrechtelijke verhoudingen van voor 1840. En dat verdient zowel onze als uw volledige aandacht. Wat we hieraan kunnen doen weten wij helaas ook niet, maar vooralsnog schatten wij deze kwestie belangrijker in dan welke andere ook. Principiis obsta! - dit móet nu een halt worden toegeroepen, nú,- nu het nog kan. Dus hoezeer u ook mocht wachten op een schertsend artikel over een hossende Willem-Alexander en Máxima in Kaapstad, en hoe graag wij ons daar wellicht ook vrolijk over zouden willen maken: nu even niet.

 

Als op basis van Tjeenk Willinks aanbevelingen aan zijn Majesteit deze 'Paars Plus'-coalitie er inderdaad komt, dan kunnen we ons land met prinsjesdag in Brussel definitief afmelden als democratie.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander