Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Waarom wordt Pro Republica geen politieke partij?
Door Bob E1bracht

Tweede KamerTussen de zeer vele reacties die Pro Republica dagelijks ontvangt wordt vaak de vraag gesteld waarom wij geen politieke partij zijn, of althans, waarom wij geen ambities in die richting koesteren. Het is inderdaad zo dat de kern van ons bezwaar tegen de monarchie in de grondwet verankerd ligt - om precies te zijn het tweede lid van artikel 42 - dat permanent garant staat voor de idiootste bestuurlijke vertroebelingen. En dan hebben we natuurlijk het gelijkheidsbeginsel van artikel 3, dat - op z'n zachtst gezegd - nogal op gespannen voet staat met artikel 24 van diezelfde grondwet. Wie 't snapt mag 't zeggen.
Omdat een rechter zich in beginsel aan de wet houdt zal een juridische procedure een lastige onderneming worden. Rest dus inderdaad de politiek. Immers, sinds de bijna tweehonderd jaar dat de familie Der Nederlanden - zo luidt hun echte achternaam - op grond van het predikaat 'Prins van Oranje' dat zij in 1732 erfden, hebben zij geregeld dat het hoogste bestuurlijke ambt van ons land uitsluitend aan hun familie is voorbehouden. Onredelijk? Jazeker. Ondemocratisch? Zeer zeker. Bestuurlijk instabiel? Inderdaad. Onduidelijk en troebel politiek gewroet? Tja.

Zou een republikeinse partij in de Tweede Kamer zitten, dan zou het - net als de PVV en de PvdD - een zogenaamde one issue partij worden. En precies hierin zit 'm het probleem. Hóezeer ik ook met het lot der dieren begaan ben, het standpunt van de PvdD ten aanzien van - ik noem nu maar wat - de gezondheidszorg zou mij zozeer tegen kunnen staan dat ik niet op deze partij zou stemmen. En de PVV lijkt voor elk probleem of kwestie, of het nu om windmolens, het fileprobleem, de bestrijding van de kredietcrisis of de hypotheekrenteaftrek gaat, slechts één oplossing te zien: zoveel mogelijk, liefst alle, moslims het land uit. Toch overkomt het mij wel eens dat ik tussen de abjecte wartaal die de heer Wilders doorgaans uitslaat iets inhoudelijks hoor dat mij aanspreekt. Maar zou ik daarvoor ooit op de PVV stemmen? Nooit. Ook al zou hij nóg zo republikeins zijn. Misschien stuit sommige lezers deze alinea nu reeds tegen de borst, en dat is hun goed recht. In een gezonde democratie kunnen wij het gelukkig hartstochtelijk met elkaar oneens zijn. Voor de goede orde: dit is mijn mening, niet die van Pro Republica. Hoe er binnen Pro Republica gedacht wordt over bijvoorbeeld Afghanistan interesseert mij weliswaar zeer, maar het is binnen het kader van onze activiteiten niet relevant,- juist omdát wij geen politieke partij zijn.

Tweede KamerToch zijn wij het over één ding wél eens, namelijk dat die rare monarchie - die als een vreemde Minotauruskop aan onze democratie is vastgeklonken - nu eindelijk eens moet verdwijnen. Dit bindende element door het gehele politieke spectrum is aanweziger dan menigeen denkt. De politiek-ideologische erfenis van de Franse Revolutie wordt vandaag de dag door zowel de politieke linker- als de rechterflank geclaimd. Deze beide flanken noemen zich vandaag de dag weliswaar 'socialisten' en 'liberalen' plus alles wat daartussen zit,- niettemin is van elke afzonderlijke partij de historisch-ideologische lijn naar de bevrijding van het juk van het ancien régime betrekkelijk eenvoudig getrokken.
Nog niet zo lang geleden heb ik een debat gevoerd met de woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de SGP, en zelfs daar viel op dat onze republikeinse ideeën opvallend goed vielen. Eerlijkgezegd ondervond ik meer steun bij deze steile Calvinisten, die zich sinds de Dordtse synode religieus met Oranje verbonden menen, dan wanneer ik debatteerde met de VVD, die er minder liberale en meer opportunistisch-neoconservatieve standpunten op nahield ten aanzien van de monarchie. Van de ene partij kreeg ik 'op papier' gelijk en volgens de andere partij had ik 'eigenlijk' gelijk - dat soort debatten. Zonder overdrijven durf ik echter te stellen dat het republikeins gedachtegoed bij onze parlementariërs ruim vertegenwoordigd is, zoals door politiek verslaggever Frits Wester ook wordt vermoed. Meer zelfs dan de benodigde tweederde meerderheid in de Staten-Generaal om de monarchie af te kunnen schaffen.

Toen ik nog lid was van het Nieuw Republikeins Genootschap stelde ik vaak vast, dat zelfs onder republikeins-gezinden de boel vaak al moeilijk bij elkaar te houden was. Niet zozeer beleidsmatig, maar wel ideologisch. Immers, er zijn vele soorten van republieken, waarbij elke vorm schier eindeloos kan worden gevarieerd en verder gedifferentieerd. Terwijl de ene groep leden reeds genoegen nam met een gedepolitiseerd koningschap (ceremoniële monarchie) stond een andere groep juist op een republiek met een president met uitvoerende macht, zoals in de Verenigde Staten of Frankrijk. Zelf heb ik het altijd een beetje in het midden gelaten, omdat een ceremonieel president zoals in Duitsland, mij naar de structuur van het huidig Nederlands bestel het minst ingrijpend lijkt, ofschoon het Zwitserse model - een republiek zonder president - op mij persoonlijk nog wel het elegantst overkomt. Er zullen nu vast weer vele lezers beginnen te stuiteren,- opnieuw hun goed recht. Maar let wel, we hebben het nog niet eens over uw en mijn mening over onderwijs, de gezondheidszorg, de middenoosten politiek en de hypotheekrenteaftrek. Die kruiwagen met kikkers krijgen we nooit aan de andere kant.

Tweede KamerDat verschijnsel doet zich trouwens voor bij vrijwel iedere politieke partij. Bijvoorbeeld D'66 heeft een duidelijke sociaal-democratische flank tegenover een meer vrijzinnige zijde, die de monarchie eerder op de agenda zou zetten. Tot welke kant Pechtold behoort laat zich niet moeilijk raden. Maar zelfs de SP, een republikeinse partij pur sang zou je zeggen, liet in 2006, vermoedelijk uit platte electorale overwegingen, het verzet tegen het monarchaal bestel doodleuk vallen. Uit de mond van nota bene één van de oprichters van het Nieuw Republikeins Genootschap, Ewout Irrgang, thans gevierd kamerlid voor de SP, moesten wij vernemen dat het thema monarchie 'wel in het partijprogramma stond, maar niet in het verkiezingsprogramma'. Wat we daaraan hebben? Inderdaad, helemaal niets. Nog even en de Christen Unie laat de bijbel weg uit hun verkiezingsprogramma met de begeleidende mededeling dat het nog wel in het partijprogramma staat. Op die manier kan zelfs Wilders moskeeën laten bouwen. Groen Links dan? Kees Vendrik, die zich als een van de weinigen in de Kamer een 'volbloed republikein' durft te noemen is af en toe wel als zodanig aanspreekbaar, maar de fractiediscipline vereist kennelijk toch een prudentere houding dan de titel die hij zich persoonlijk aanmeet. Toch boekten wij in het verleden wel eens succesjes met deze en gene partij. Zo heeft Pro Republica in maart in samenwerking met Groen Links succesvol een spaak in het wiel weten te steken bij de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor Huis ten Bosch. Voor wat het waard is, kunt u mijn verslag lezen dat ik vorig jaar maakte in de Tweede Kamer bij de behandeling van de wetswijziging Financieel Statuut Koninklijk Huis. Daarin kunt u zien hoe de houding is van de verschillende politieke partijen inzake een expliciete kwestie rondom het koninklijk huis.

Wat bezielt onze volksvertegenwoordigers toch, als - volgens Frits Wester - meer dan driekwart republikein is? Waar Wester meent dat ze het naar buiten toe 'niet kunnen maken', vermoed ik persoonlijk dat er angst achter zit. Angst waarvoor? U mag het zeggen.

Parlementaire voet aan de grond krijgen, dat is altijd de grote sport geweest. Een monarchale uitglijder constateren, de telefoon pakken of in een E-mailtje klimmen en dan kamervragen krijgen - dat is vooralsnog voor ons het best denkbare. Na de opening van het parlementaire jaar zullen wij dan ook weer volop beginnen de Tweede Kamer met onze ideeën te bestoken. Door onze publicaties, zowel op het internet als in de landelijke media, trachten wij de Nederlandse burgers bewust te maken van de onredelijkheid en de onhoudbaarheid van onze monarchale regeringsvorm, en als het weer eens de spuigaten uitloopt dan schrijven we het parlement aan. Zelf een politieke partij oprichten zou betekenen dat u ik en het eens zouden moeten worden over héél veel meer zaken dan de monarchie alleen - en zelfs dát is vaak al lastig. Het zal u misschien verbazen, maar er bestaat al geruime tijd een republikeinse partij. Snuffel maar eens een beetje rond op het internet en u begrijpt vermoedelijk meteen wat ik bedoel.

Ooit kwam eens iemand met de volgende suggestie: zet achter alle kandidaten, van alle deelnemende partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen de letter 'R' als ze republikeins gezind zijn. Dan kan iedereen op zijn 'eigen' partij stemmen, maar dan krijgen we wellicht door middel van voorkeursstemmen een republikeinse kamermeerderheid. Gezien de voornoemde angst zal het bewerkstelligen van zo'n lijst al moeilijk genoeg zijn...

Dit is wat Pro Republica voor u heeft: partijpolitieke neutraliteit en een onafhankelijke kritische blik. Onvermoeibaar zullen wij de voortstrompelende monarchie aan de kaak stellen, en het duistere politieke gewroet van de familie Van Amsberg, hun perverse misbruik van publieke middelen in helder daglicht plaatsen. Onophoudelijk zullen wij ze op de huid zitten, zowel de buitenproportioneel geprivilegieerde familie als hun hagiografische slippendragers. Het zijn deze demystificerende en desacrificerende zachte krachten die - uiteindelijk - zullen overwinnen.

Wat wij van u nodig hebben is uw steun en lidmaatschap.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander