Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Omzwachtelde kersttoespraken
C.V. Lafeber

Omdat ik een verwaarloosbaar kleine ervaring heb met andere kersttoespraken viel mijn oog min of meer direct op de analyse van Wilfried van der Bles over wat mevrouw Van Amsberg de laatste 30 jaar met Kerstmis aan Delphinische orakelspreuken heeft geproduceerd. Zoals al aangegeven, is het een boeiend verhaal geworden, hetgeen overigens niet wil zeggen dat ik de tekst woord voor woord onderschrijf. Ik begin met enige kritiek, waarna - zoals het past - aan het eind de laudatio volgt.

De kritiek bevat twee punten. Het eerste is dat welk een voorzichtige bewoordingen haar vrienden Van Amsberg ook laten gebruiken, haar verhaal - nog afgezien van het bekakte, hooghartige en dus uiterst onaagename toontje waarop ze spreekt - van meet af aan nooit erg levensecht of zelfs vertrouwenswaard is bevonden. Ze wil de baas spelen, bevoogden, het volk beleren, ons iets voorhouden. Ik begrijp heel goed reacties uit het volk zoals: 'Mens, kijk eerst eens naar jezelf' of 'naar je eigen'.

Het tweede punt is dat Van Amsberg - zoals dat bij kabinetsformaties altijd wordt voorgesteld - ook in haar kersttoespraken optreedt als 'neutraal' staatshoofd. Het tegendeel is waar: de dynasten zijn dag en nacht bezig met de continuïteit van hun eigen machts- en bezitsposities. Bij de vorming van nieuwe regeringen zorgt mevrouw Van Amberg er zoveel mogelijk voor dat haar onwelgevallige partijen - dat zijn partijen die wel eens republikeinse geluiden laten opborrelen - buiten de boot vallen en het kabinet dus zal bestaan uit haar welgezinde lieden. Zeg niet te gauw dat deze stelling niet juist is, omdat ze 'niet bewezen' kan worden. Dat laatste is immers de bedoeling van de geheimhoudingsplicht die alle betrokkenen van meet af aan is opgelegd. En er is heel veel te verbergen. Gelukkig praat iemand wel eens zijn mond voorbij en gelukkig ook schrijven betrokkenen wel eens memoires. We weten dus wel íets, maar het achterhalen van de waarheid kost veel tijd en geld. Vergeleken met het hof en de regering met hun talloze ambtenaren en miljoenen aan geld zijn wij niet meer dan een handjevol amateurs, die € 15 per jaar contributie betalen.

Kerstmis 2009 is de positie van de Van Amsbergers minder neutraal dan ooit te voren. Aan alle kanten hebben zij zich - afgezien van het zich aankondigende natuurnoodzakelijke einde van de monarchie - zélf in de nesten gewerkt, daarmee de eigen ondergang versnellend. Van der Bles noemt het draagvlak voor het koningshuis zelfs 'zwaar aangetast'. Mevrouw - en reken maar dat er voortdurend koortsachtig beraad ten paleize wordt gevoerd - heeft twee mogelijkheden bij haar toespraak. Ze kan net doen alsof er niets aan de hand is en haar niets om de lijf hebbend verhaal op de traditionele wijze voorlezen: dus kakkineus het volk oproepen niet achter allerlei hypes aan te lopen, zich te onthouden van kritiek op haar en haar kinderen - die het allemaal zo goed bedoelen en die dag en nacht hetzij in het vliegtuig hetzij in Patagonië, hetzij in een of andere Europese of Amerikaanse luxe-winkelsstraat voor het volk klaar staan - en vooral niet te tornen aan de haar priveleges die haar rechtens toekomen. Deze zijn immers noodzakelijk voor haar (volledig overbodige) werkzaamheden. Het volk moet bovendien vooral meer vertrouwen te hebben in de almachtige God, die haar, haar familie - Gorilla, Bernhard, Zorreguieta - immer zo duidelijk de hand boven het hoofd heeft gehouden, dan in de rebellen die mometeel aansturen op haar spoedig en definitief vertrek naar Guernsey of een andere belastingparadijzen.

Het alternatief voor een dergelijke toespraak zou zijn dat mevrouw openlijk en rouwmoedig bekent dat zij nu spijt heeft van al dat verwaande geklets er dat zij 30 jaar lang over het volk heeft uitgeleuterd en van harte beterschap belooft. Ze spreekt daarbij de hoop uit dat een en ander nog net niet te laat is.

Ik heb nog te weinig woorden van lof gewijd aan het relevante Trouw-artikel en diens auteur. Ik bewonder Van der Bles' moed om de huidige situatie eerlijk te benoemen. Veel journalisten zijn daar momenteel nog niet toe in staat. Van der Bles dus wel. Ik noemde al zijn hard maar volkomen juist oordeel over de toestand waarin de monarchie zich momenteel mede door eigen schuld bevindt. De auteur sprak met name over de belasting- en vakantieparadijzen en constateerde dat de populariteit van de Van Amsbergers die na de vermeende maar trieste aanslag van 30 april even opveerde, totaal is afgezwakt.

Wanneer er momenteel - zo voer ik terzijde aan - onderzoekingen worden gedaan en zou blijken dat inderdaad minder dan de helft van het volk monarchaal gezind is, impliceert dit dat alle voorstanders - juist die in de politieke partijen - die voortdurend geroepen hebben dat het volk geen republiek wil, nu hals over kop dit standpunt zullen moeten aanpassen. Wanneer het volk zo snel mogelijk van de monarchie af wil, dan zou dat moeten gebeuren. Dit erkent Van der Bles eigenlijk en dat is, zols gezegd, niet alleen moedig maar ook juist.

Van der Bles waarschuwt dan heel duidelijk het staatshoofd: het kan zó met de monarchie gedaan zijn. En dan volgt de revolutionaire conclusie, die Pro Republica niet deelt: '...dat Wilders, Kant of anders Pechtold klaar staan met de zeis'. Prorepublica - het kan niet genoeg herhaald worden - kan met de beste wil van de wereld deze opvatting niet delen en niet dulden. Pro Republica wil géén koningsmoord, géén revolutie, géén guillotine. Van meet af aan zijn wij een vredelevende, staatsrechtelijke, politieke organisatie geweest. Wij laten ons daarvan niet afbrengen. Vanzelfsprekend verwachten wij van de monarchisten en dynasten eenzelfde vredelievende, politieke houding,- hoe moeilijk dat ook zal zijn. De ontwikkeling der geschiedenis kan echter niemand tegenhouden. Wellicht is het de grootste dienst die de Van Amsbergers aan het Nederlandse volk, waarvan ze zeggen zo verschrikkelijk veel te houden dat ze er alles voor over hebben - kunnen bewijzen en dat is vrijwillig het veld te ruimen. En hoe eerder, hoe beter.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander