Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Morele erkenning
de webredactie

Er komen nogal wat vragen binnen bij de redactie waarom wij niets publiceren over de affaire die ontstaan is rondom Marco Kroon, de man die uit handen van mevrouw Van Amsberg de Militaire Willems Orde als onderscheiding ontving voor 'moed, beleid en trouw' in Afghanistan. Pro Republica volgt alle ontwikkelingen rondom de monarchie op de voet, en is als zodanig opiniërend. Maar sommige zaken echter zijn - althans, wat ons betreft - zó evident dat zij geen of nauwelijks nadere toelichting behoeven.

De Militaire Willems Orde, die zou moeten herinneren aan de (vermoedelijk fictieve) legendarische middeleeuwse figuur 'Willem met de korte neus', houdt niet alleen verband met de traditionele relatie van ons koningshuis tot het militaire bedrijf, maar het is tevens en vooral een morele erkenning door een tot op het bot immoreel instituut. Of de daden van de heer Kroon zo verdienstelijk zijn als wordt beweerd laten wij hier in het midden,- Pro Republica heeft namelijk helemaal niets met oorlog en geweld, van welke aard of onder welke omstandigheid dan ook.

Waar het ons om gaat is dat de Militaire Willems Orde in essentie niets anders is dan irrelevante poespas rondom de monarchie, en dan bovendien ook nog eens ingesteld door een familie die door een reeks van staatsgrepen aan de macht is gekomen, ons de monarchie door de strot heeft geduwd, zich vervolgens constitutioneel volledig heeft ingedekt en afgeschermd, terwijl het zich intussen tot op de allerhoogste bestuurlijke niveaus heeft ingevreten, op een wijze waarbij zij stelselmatig nóch moed, nóch beleid, nóch trouw aan het Nederlandse volk heeft betoond. Een morele onderscheiding van hen te 'mogen' ontvangen, omdat 'het Hare Majesteit heeft behaagd' betekent een expliciete erkenning van hun morele superioriteit en is derhalve eerder als een belediging te beschouwen.

Alleen al het feit dat de onderscheiding in 1946 schaamteloos aan Bernhard1 is toegekend - kunt u het zich voorstellen? aan Bernhard! - zou reden genoeg moeten zijn de medaille te weigeren. Lintjes, medailles of een status als 'Hofleverancier' - het zijn allemaal monarchale attributen, die geen ander doel dienen dan dat de burger daarmee kaltgestellt kan worden. Wie nog geen onderdaan was, wordt het vanzelf wel door zo'n versiersel uit handen van deze moreel volkomen ontwortelde familie te accepteren.

Of het nu Boekestijn is die Hare Majesteit deemoedig zijn excuses aanbiedt, of Kroon die met neergeslagen ogen een kruiperig 'Majesteit, ik heb uw vertrouwen niet beschaamd' prevelt: het blijft een hielenlikkerige knieval voor een systeem dat geen enkele erkenning verdient. En al helemáál geen morele.

 


1 Door Wilhelmina toegekend tot Ridder de tweede klasse of Commandeur in de Militaire Willems-Orde, voor daden waar de gewone burger na de oorlog op zijn minst voor naar een strafkamp gestuurd zou zijn, maar - in dit geval waarschijnlijker - standrechtelijk voor zou zijn geëxecuteerd.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander